chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

融资融券榜单大宗交易异动分析(风云榜单)

 

查询个股交易大事(输入股票代码):

风云榜单☆ ◇999999 上证指数 更新日期:2022-01-22◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.异动榜单】【2.大宗交易】【3.融资榜单】【4.融券榜单】 【1.异动榜单】 ●深市公开交易信息一览 2022-01-21 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │000516 │ST国医 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.25% │ 10326.61│ 16787.76│ │000620 │新华联 │日价格涨幅偏离值达到11.33% │ 7307.71│ 10710.71│ │000620 │新华联 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.25% │ 15129.10│ 11259.93│ │000661 │长春高新 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-26.83% │ 66639.27│ 55679.25│ │000836 │富通信息 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.24% │ 16786.86│ 26727.05│ │001227 │兰州银行 │日换手率达到70.53% │ 21655.30│ 19542.14│ │001234 │泰慕士 │日换手率达到79.85% │ 7759.03│ 17376.20│ │001234 │泰慕士 │日价格跌幅偏离值达到-8.67% │ 7759.03│ 17376.20│ │001234 │泰慕士 │日价格振幅达到22.23% │ 7759.03│ 17376.20│ │001317 │三羊马 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-21.29% │ 15442.91│ 16995.75│ │002197 │证通电子 │日价格涨幅偏离值达到11.33% │ 10776.23│ 3093.68│ │002235 │安妮股份 │日价格涨幅偏离值达到11.33% │ 16527.42│ 8341.50│ │002316 │亚联发展 │日换手率达到41.27% │ 18186.73│ 19546.01│ │002316 │亚联发展 │日价格涨幅偏离值达到11.33% │ 18186.73│ 19546.01│ │002316 │亚联发展 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.25% │ 24703.66│ 23135.00│ │002330 │得利斯 │日价格跌幅偏离值达到-8.67% │ 14810.08│ 20439.55│ │002349 │精华制药 │日价格振幅达到17.66% │ 36465.93│ 38648.77│ │002370 │亚太药业 │日价格跌幅偏离值达到-8.67% │ 10410.26│ 11126.92│ │002374 │中锐股份 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.11% │ 43656.60│ 46610.55│ │002432 │九安医疗 │日价格跌幅偏离值达到-8.67% │ 29130.24│ 36961.63│ │002530 │金财互联 │日价格涨幅偏离值达到11.33% │ 20077.74│ 26082.32│ │002530 │金财互联 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.25% │ 20078.48│ 34388.90│ │002550 │千红制药 │日价格振幅达到18.90% │ 14143.89│ 14299.40│ │002575 │*ST群兴 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.92% │ 1679.52│ 1403.17│ │002746 │仙坛股份 │日价格振幅达到19.35% │ 6374.51│ 17625.55│ │002951 │金时科技 │日换手率达到35.33% │ 3131.75│ 8892.50│ │002987 │京北方 │日价格跌幅偏离值达到-8.67% │ 16346.27│ 11503.62│ │003002 │壶化股份 │日价格振幅达到16.29% │ 2525.14│ 4030.72│ │003042 │中农联合 │日换手率达到40.51% │ 6195.19│ 11969.12│ │300139 │晓程科技 │日价格跌幅达到-15.77% │ 3675.94│ 1632.62│ │300380 │安硕信息 │日价格涨幅达到20.00% │ 8268.26│ 3816.81│ │300380 │安硕信息 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到34.55% │ 9053.57│ 5565.81│ │300497 │富祥药业 │日价格跌幅达到-20.00% │ 20286.29│ 27007.08│ │300584 │海辰药业 │日价格跌幅达到-20.00% │ 7216.22│ 9262.70│ │300966 │共同药业 │日价格跌幅达到-16.21% │ 3096.66│ 5473.37│ │301025 │读客文化 │日换手率达到33.39% │ 1980.54│ 2839.32│ │301052 │果麦文化 │日价格涨幅达到20.00% │ 5802.07│ 1360.94│ │301089 │拓新药业 │日换手率达到45.27% │ 13006.25│ 32680.53│ │301089 │拓新药业 │日价格跌幅达到-20.00% │ 13006.25│ 32680.53│ │301136 │招标股份 │日换手率达到34.28% │ 3416.09│ 5019.50│ │301169 │零点有数 │日换手率达到61.67% │ 11553.37│ 15776.17│ │301186 │超达装备 │日换手率达到33.59% │ 2123.70│ 3002.11│ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ ●沪市公开交易信息一览 2022-01-21 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │600123 │兰花科创 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 5583.72│ 5059.88│ │600250 │南纺股份 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 2733.66│ 1046.42│ │600397 │安源煤业 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 9393.41│ 5052.03│ │600463 │空港股份 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 2269.86│ 1365.48│ │600668 │尖峰集团 │换手率达20%的证券 │ 18083.14│ 13497.72│ │600668 │尖峰集团 │振幅值达15%的证券 │ 18083.14│ 13497.72│ │600706 │曲江文旅 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 3917.08│ 4028.06│ │600743 │华远地产 │振幅值达15%的证券 │ 5555.40│ 9179.44│ │600756 │浪潮软件 │换手率达20%的证券 │ 17663.27│ 14828.22│ │600756 │浪潮软件 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 33570.03│ 25927.30│ │600812 │华北制药 │连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 │ 9389.47│ 15340.83│ │600847 │万里股份 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 3468.41│ 2787.42│ │600862 │中航高科 │连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 │ 36988.69│ 71895.48│ │600986 │浙文互联 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 7879.32│ 25837.09│ │603101 │汇嘉时代 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 4827.43│ 5511.61│ │603101 │汇嘉时代 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 3007.68│ 2885.12│ │603123 │翠微股份 │换手率达20%的证券 │ 26161.38│ 28789.71│ │603123 │翠微股份 │振幅值达15%的证券 │ 26161.38│ 28789.71│ │603138 │海量数据 │振幅值达15%的证券 │ 24984.84│ 16254.85│ │603222 │济民医疗 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 5255.65│ 5022.20│ │603399 │吉翔股份 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 11226.06│ 11296.30│ │603598 │引力传媒 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 7314.92│ 8528.45│ │603616 │韩建河山 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 2886.08│ 2317.05│ │605086 │龙高股份 │换手率达20%的证券 │ 1446.10│ 4502.96│ │605116 │奥锐特 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 3389.67│ 5104.91│ │605116 │奥锐特 │振幅值达15%的证券 │ 3389.67│ 5104.91│ │605567 │春雪食品 │换手率达20%的证券 │ 4525.96│ 2599.49│ │688068 │热景生物 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的 │ 8195.66│ 5552.79│ │ │ │证券 │ │ │ │688075 │安旭生物 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的 │ 7367.00│ 10388.40│ │ │ │证券 │ │ │ │688166 │博瑞医药 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 6536.35│ 13763.67│ │ │ │证券 │ │ │ │688221 │前沿生物 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的 │ 11783.69│ 7090.75│ │ │ │证券 │ │ │ │688298 │东方生物 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的 │ 41664.49│ 39442.82│ │ │ │证券 │ │ │ │688767 │博拓生物 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的 │ 4428.45│ 7332.68│ │ │ │证券 │ │ │ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ 【2.大宗交易】(前30) 交易日期:2022-01-21 ┌──────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐ │证券代码 │股票简称 │ 成交金额(万)│ 成交量(万)│ 成交均价│ 成交次数│ ├──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │600436 │片仔癀 │ 188082.00│ 540.00│ 348.30│ 3│ │688111 │金山办公 │ 25000.03│ 100.01│ 249.98│ 9│ │603666 │亿嘉和 │ 13015.33│ 192.62│ 67.57│ 6│ │600363 │联创光电 │ 11340.00│ 378.00│ 30.00│ 1│ │002203 │海亮股份 │ 9999.72│ 846.00│ 11.82│ 1│ │603288 │海天味业 │ 7107.46│ 75.10│ 94.64│ 2│ │688063 │派能科技 │ 6232.52│ 51.94│ 119.99│ 3│ │688777 │中控技术 │ 5669.41│ 76.50│ 74.11│ 11│ │002073 │软控股份 │ 5403.80│ 820.00│ 6.59│ 1│ │000403 │派林生物 │ 4664.40│ 195.00│ 23.92│ 1│ │300536 │农尚环境 │ 4199.00│ 247.00│ 17.00│ 1│ │600619 │海立股份 │ 4186.38│ 592.13│ 7.07│ 1│ │600519 │贵州茅台 │ 2580.48│ 1.30│ 1984.98│ 2│ │002415 │海康威视 │ 2474.50│ 50.00│ 49.49│ 1│ │603501 │韦尔股份 │ 2450.04│ 8.59│ 285.22│ 1│ │002475 │立讯精密 │ 2406.69│ 51.00│ 47.19│ 1│ │000333 │美的集团 │ 2113.30│ 27.30│ 77.41│ 2│ │603259 │药明康德 │ 2035.34│ 18.90│ 107.69│ 1│ │688596 │正帆科技 │ 1931.16│ 84.00│ 22.99│ 5│ │603878 │武进不锈 │ 1747.73│ 250.75│ 6.97│ 1│ │601899 │紫金矿业 │ 1602.12│ 156.00│ 10.27│ 2│ │002305 │南国置业 │ 1505.00│ 700.00│ 2.15│ 1│ │600900 │长江电力 │ 1495.91│ 65.10│ 22.98│ 1│ │603877 │太平鸟 │ 1350.00│ 50.00│ 27.00│ 1│ │002280 │联络互动 │ 1184.70│ 330.00│ 3.59│ 1│ │002493 │荣盛石化 │ 1100.14│ 58.52│ 18.80│ 2│ │300072 │三聚环保 │ 1009.75│ 155.83│ 6.48│ 1│ │600133 │东湖高新 │ 999.60│ 170.00│ 5.88│ 1│ │601375 │中原证券 │ 958.00│ 200.00│ 4.79│ 1│ │002821 │凯莱英 │ 853.13│ 2.72│ 313.65│ 1│ └──────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ 【3.融资榜单】 ●融资余额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资余额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-01-21 │601318 │中国平安 │ 2331780.97│ 4.02│ │2022-01-21 │600519 │贵州茅台 │ 2173566.02│ 0.87│ │2022-01-21 │601166 │兴业银行 │ 1131877.62│ 2.65│ │2022-01-21 │601012 │隆基股份 │ 1023340.88│ 2.49│ │2022-01-21 │601919 │中远海控 │ 1018049.59│ 5.38│ │2022-01-21 │600030 │中信证券 │ 935836.30│ 3.71│ │2022-01-21 │600111 │北方稀土 │ 778446.62│ 5.38│ │2022-01-21 │600276 │恒瑞医药 │ 646386.52│ 2.25│ │2022-01-21 │601888 │中国中免 │ 637252.73│ 1.63│ │2022-01-21 │600438 │通威股份 │ 597338.08│ 3.32│ │2022-01-21 │600837 │海通证券 │ 586098.55│ 5.59│ │2022-01-21 │600036 │招商银行 │ 579097.68│ 0.54│ │2022-01-21 │600031 │三一重工 │ 565483.08│ 2.87│ │2022-01-21 │600900 │长江电力 │ 554693.86│ 1.06│ │2022-01-21 │600196 │复星医药 │ 530227.72│ 5.13│ │2022-01-21 │600089 │特变电工 │ 529500.95│ 7.20│ │2022-01-21 │600703 │三安光电 │ 527409.23│ 4.18│ │2022-01-21 │601688 │华泰证券 │ 483435.80│ 3.67│ │2022-01-21 │600016 │民生银行 │ 480278.87│ 3.41│ │2022-01-21 │601668 │中国建筑 │ 434711.35│ 2.00│ │2022-01-21 │600887 │伊利股份 │ 417562.43│ 1.75│ │2022-01-21 │600000 │浦发银行 │ 416985.46│ 1.62│ │2022-01-21 │601899 │紫金矿业 │ 410216.28│ 1.95│ │2022-01-21 │601233 │桐昆股份 │ 397575.03│ 8.05│ │2022-01-21 │601288 │农业银行 │ 378437.70│ 0.42│ │2022-01-21 │601211 │国泰君安 │ 357363.06│ 2.62│ │2022-01-21 │601988 │中国银行 │ 347493.19│ 0.53│ │2022-01-21 │601398 │工商银行 │ 336987.48│ 0.27│ │2022-01-21 │600309 │万华化学 │ 335087.19│ 2.51│ │2022-01-21 │600588 │用友网络 │ 322838.27│ 2.58│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资买入额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资买入额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-01-21 │600196 │复星医药 │ 79522.23│ 0.77│ │2022-01-21 │601012 │隆基股份 │ 47917.91│ 0.12│ │2022-01-21 │601318 │中国平安 │ 39716.30│ 0.07│ │2022-01-21 │601919 │中远海控 │ 39441.06│ 0.21│ │2022-01-21 │600031 │三一重工 │ 35809.66│ 0.18│ │2022-01-21 │601669 │中国电建 │ 35126.16│ 0.35│ │2022-01-21 │600668 │尖峰集团 │ 34511.68│ 4.72│ │2022-01-21 │600905 │三峡能源 │ 34345.51│ 0.57│ │2022-01-21 │601929 │吉视传媒 │ 32729.42│ 2.94│ │2022-01-21 │600519 │贵州茅台 │ 32021.65│ 0.01│ │2022-01-21 │600756 │浪潮软件 │ 31612.16│ 4.84│ │2022-01-21 │600633 │浙数文化 │ 30105.22│ 2.06│ │2022-01-21 │601166 │兴业银行 │ 26245.01│ 0.06│ │2022-01-21 │600760 │中航沈飞 │ 23707.32│ 0.23│ │2022-01-21 │600893 │航发动力 │ 22114.37│ 0.19│ │2022-01-21 │600009 │上海机场 │ 21941.41│ 0.38│ │2022-01-21 │601857 │中国石油 │ 21563.30│ 0.03│ │2022-01-21 │601899 │紫金矿业 │ 20759.27│ 0.10│ │2022-01-21 │600111 │北方稀土 │ 18333.72│ 0.13│ │2022-01-21 │688298 │东方生物 │ 18092.96│ 1.25│ │2022-01-21 │601006 │大秦铁路 │ 18062.42│ 0.18│ │2022-01-21 │601375 │中原证券 │ 17613.79│ 0.95│ │2022-01-21 │600021 │上海电力 │ 16766.91│ 0.50│ │2022-01-21 │600011 │华能国际 │ 16746.66│ 0.19│ │2022-01-21 │600276 │恒瑞医药 │ 16560.06│ 0.06│ │2022-01-21 │600809 │山西汾酒 │ 16411.84│ 0.05│ │2022-01-21 │601888 │中国中免 │ 16276.99│ 0.04│ │2022-01-21 │600986 │浙文互联 │ 15730.79│ 1.62│ │2022-01-21 │601688 │华泰证券 │ 15592.53│ 0.12│ │2022-01-21 │600703 │三安光电 │ 14387.03│ 0.11│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资偿还额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资偿还额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-01-21 │600519 │贵州茅台 │ 81865.04│ 0.03│ │2022-01-21 │601318 │中国平安 │ 72931.98│ 0.13│ │2022-01-21 │600196 │复星医药 │ 71157.48│ 0.69│ │2022-01-21 │601669 │中国电建 │ 64288.14│ 0.64│ │2022-01-21 │600668 │尖峰集团 │ 42146.90│ 5.77│ │2022-01-21 │601919 │中远海控 │ 42099.12│ 0.22│ │2022-01-21 │601012 │隆基股份 │ 40157.96│ 0.10│ │2022-01-21 │600036 │招商银行 │ 39584.19│ 0.04│ │2022-01-21 │600633 │浙数文化 │ 37818.50│ 2.58│ │2022-01-21 │688298 │东方生物 │ 36064.99│ 2.49│ │2022-01-21 │600986 │浙文互联 │ 35366.27│ 3.64│ │2022-01-21 │600905 │三峡能源 │ 35134.03│ 0.59│ │2022-01-21 │601688 │华泰证券 │ 33882.77│ 0.26│ │2022-01-21 │601929 │吉视传媒 │ 31145.45│ 2.80│ │2022-01-21 │601888 │中国中免 │ 30939.91│ 0.08│ │2022-01-21 │600111 │北方稀土 │ 29491.06│ 0.20│ │2022-01-21 │601899 │紫金矿业 │ 26755.43│ 0.13│ │2022-01-21 │600010 │包钢股份 │ 25925.60│ 0.33│ │2022-01-21 │603799 │华友钴业 │ 24946.44│ 0.20│ │2022-01-21 │600031 │三一重工 │ 24228.28│ 0.12│ │2022-01-21 │600276 │恒瑞医药 │ 22115.82│ 0.08│ │2022-01-21 │600085 │同仁堂 │ 21975.94│ 0.35│ │2022-01-21 │600756 │浪潮软件 │ 21804.71│ 3.34│ │2022-01-21 │600009 │上海机场 │ 20966.99│ 0.36│ │2022-01-21 │600703 │三安光电 │ 20563.59│ 0.16│ │2022-01-21 │600760 │中航沈飞 │ 20517.33│ 0.20│ │2022-01-21 │688180 │君实生物 │ 16814.92│ 0.53│ │2022-01-21 │603986 │兆易创新 │ 16626.29│ 0.18│ │2022-01-21 │600893 │航发动力 │ 16546.66│ 0.14│ │2022-01-21 │601166 │兴业银行 │ 16230.79│ 0.04│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ 【4.融券榜单】 ●融券余量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券余量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-01-21 │601880 │辽港股份 │ 20434.64│ 35147.58│ │2022-01-21 │601198 │东兴证券 │ 10654.13│ 120285.11│ │2022-01-21 │688538 │和辉光电 │ 7272.87│ 22036.80│ │2022-01-21 │600733 │北汽蓝谷 │ 6891.92│ 61889.43│ │2022-01-21 │601929 │吉视传媒 │ 5507.38│ 19716.41│ │2022-01-21 │601988 │中国银行 │ 5434.32│ 16955.07│ │2022-01-21 │600010 │包钢股份 │ 5109.54│ 12569.46│ │2022-01-21 │601456 │国联证券 │ 4781.20│ 71478.91│ │2022-01-21 │600959 │江苏有线 │ 4429.28│ 14970.97│ │2022-01-21 │601211 │国泰君安 │ 4307.54│ 79129.58│ │2022-01-21 │601818 │光大银行 │ 4040.38│ 13818.10│ │2022-01-21 │600246 │万通发展 │ 3972.13│ 40118.53│ │2022-01-21 │601162 │天风证券 │ 3923.48│ 15419.29│ │2022-01-21 │600157 │永泰能源 │ 3728.93│ 6488.34│ │2022-01-21 │600233 │圆通速递 │ 3334.46│ 53918.21│ │2022-01-21 │600036 │招商银行 │ 3321.22│ 172105.70│ │2022-01-21 │600900 │长江电力 │ 3267.64│ 75090.26│ │2022-01-21 │601328 │交通银行 │ 3140.67│ 15106.62│ │2022-01-21 │601985 │中国核电 │ 3081.90│ 22590.30│ │2022-01-21 │600016 │民生银行 │ 2995.96│ 11893.94│ │2022-01-21 │601288 │农业银行 │ 2940.35│ 8821.05│ │2022-01-21 │600909 │华安证券 │ 2926.98│ 15454.48│ │2022-01-21 │601166 │兴业银行 │ 2903.03│ 63286.01│ │2022-01-21 │600588 │用友网络 │ 2826.74│ 108970.93│ │2022-01-21 │600028 │中国石化 │ 2735.84│ 11736.76│ │2022-01-21 │600837 │海通证券 │ 2644.40│ 32658.39│ │2022-01-21 │601727 │上海电气 │ 2436.01│ 10962.03│ │2022-01-21 │600918 │中泰证券 │ 2406.50│ 22043.55│ │2022-01-21 │600109 │国金证券 │ 2198.45│ 23831.20│ │2022-01-21 │600477 │杭萧钢构 │ 2194.58│ 9283.08│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融券卖出量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券卖出量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-01-21 │601929 │吉视传媒 │ 1213.73│ 4345.14│ │2022-01-21 │601988 │中国银行 │ 576.19│ 1797.71│ │2022-01-21 │600010 │包钢股份 │ 536.30│ 1319.30│ │2022-01-21 │600029 │南方航空 │ 361.42│ 2623.91│ │2022-01-21 │600157 │永泰能源 │ 229.11│ 398.65│ │2022-01-21 │601669 │中国电建 │ 226.30│ 2027.65│ │2022-01-21 │600905 │三峡能源 │ 215.06│ 1505.42│ │2022-01-21 │688173 │希荻微 │ 213.94│ 9423.92│ │2022-01-21 │600196 │复星医药 │ 146.00│ 7507.07│ │2022-01-21 │601328 │交通银行 │ 131.13│ 630.74│ │2022-01-21 │600968 │海油发展 │ 119.33│ 334.12│ │2022-01-21 │601985 │中国核电 │ 107.50│ 787.98│ │2022-01-21 │600011 │华能国际 │ 105.24│ 862.97│ │2022-01-21 │600497 │驰宏锌锗 │ 99.22│ 510.98│ │2022-01-21 │601005 │重庆钢铁 │ 96.24│ 203.07│ │2022-01-21 │600115 │中国东航 │ 89.27│ 497.23│ │2022-01-21 │601222 │林洋能源 │ 79.17│ 783.77│ │2022-01-21 │601901 │方正证券 │ 77.26│ 601.08│ │2022-01-21 │601838 │成都银行 │ 77.20│ 1123.26│ │2022-01-21 │601238 │广汽集团 │ 66.65│ 970.42│ │2022-01-21 │600704 │物产中大 │ 66.42│ 376.60│ │2022-01-21 │600871 │石化油服 │ 66.02│ 137.98│ │2022-01-21 │600740 │山西焦化 │ 55.66│ 364.57│ │2022-01-21 │600022 │山东钢铁 │ 55.54│ 99.97│ │2022-01-21 │600307 │酒钢宏兴 │ 55.34│ 125.07│ │2022-01-21 │688009 │中国通号 │ 54.20│ 268.29│ │2022-01-21 │601009 │南京银行 │ 49.20│ 492.98│ │2022-01-21 │601990 │南京证券 │ 48.81│ 472.97│ │2022-01-21 │600126 │杭钢股份 │ 48.32│ 271.10│ │2022-01-21 │600862 │中航高科 │ 47.29│ 1232.90│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融券偿还量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券偿还量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-01-21 │600010 │包钢股份 │ 1287.99│ 3168.46│ │2022-01-21 │601985 │中国核电 │ 863.47│ 6329.25│ │2022-01-21 │601988 │中国银行 │ 595.67│ 1858.49│ │2022-01-21 │600808 │马钢股份 │ 285.10│ 1280.09│ │2022-01-21 │600029 │南方航空 │ 278.36│ 2020.92│ │2022-01-21 │600157 │永泰能源 │ 232.57│ 404.67│ │2022-01-21 │601669 │中国电建 │

查询最新操盘提示(输入股票代码):

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486