chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

融资融券榜单大宗交易异动分析(风云榜单)

 

查询个股交易大事(输入股票代码):

风云榜单☆ ◇999999 上证指数 更新日期:2022-08-15◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.异动榜单】【2.大宗交易】【3.融资榜单】【4.融券榜单】 【1.异动榜单】 ●深市公开交易信息一览 2022-08-15 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │000040 │东旭蓝天 │日换手率达到42.34% │ 13314.90│ 15920.59│ │000059 │华锦股份 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.91% │ 23424.25│ 25636.83│ │000065 │北方国际 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.45% │ 10908.03│ 9354.75│ │000503 │国新健康 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到26.48% │ 16056.81│ 11420.43│ │000536 │华映科技 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.98% │ 6271.47│ 5578.03│ │000595 │宝塔实业 │日价格涨幅偏离值达到9.53% │ 11358.09│ 15128.18│ │001217 │华尔泰 │日换手率达到32.43% │ 10531.19│ 4405.25│ │001229 │魅视科技 │日换手率达到47.20% │ 3203.27│ 11279.45│ │001229 │魅视科技 │日价格跌幅偏离值达到-10.47% │ 3203.27│ 11279.45│ │001258 │立新能源 │日换手率达到66.84% │ 27136.05│ 18426.70│ │001339 │N智微 │无价格涨跌幅限制 │ 2709.05│ 97.05│ │002129 │TCL中环 │日价格涨幅偏离值达到9.53% │ 109109.84│ 80586.03│ │002231 │奥维通信 │日价格跌幅偏离值达到-10.47% │ 3896.10│ 6021.63│ │002272 │川润股份 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.10% │ 12165.80│ 8236.76│ │002337 │赛象科技 │日价格跌幅偏离值达到-10.47% │ 9691.55│ 11480.36│ │002337 │赛象科技 │日价格振幅达到18.79% │ 9691.55│ 11480.36│ │002351 │漫步者 │日价格振幅达到15.58% │ 4632.77│ 9390.45│ │002553 │南方精工 │日换手率达到34.78% │ 11864.37│ 9532.06│ │002575 │群兴玩具 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00% │ 7393.29│ 13774.75│ │002579 │中京电子 │日价格涨幅偏离值达到9.53% │ 20682.07│ 22791.49│ │002579 │中京电子 │日价格振幅达到17.44% │ 20682.07│ 22791.49│ │002579 │中京电子 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03% │ 24120.00│ 23587.32│ │002654 │万润科技 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00% │ 7264.99│ 2990.40│ │002674 │兴业科技 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.96% │ 7490.81│ 3634.20│ │002719 │麦趣尔 │日价格跌幅偏离值达到-10.47% │ 4127.86│ 4038.51│ │002719 │麦趣尔 │日价格振幅达到19.45% │ 4127.86│ 4038.51│ │002865 │钧达股份 │日价格涨幅偏离值达到9.53% │ 17433.23│ 11711.74│ │002868 │绿康生化 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.99% │ 7422.86│ 2267.20│ │002871 │伟隆股份 │日价格跌幅偏离值达到-10.47% │ 1194.82│ 1982.89│ │002903 │宇环数控 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.00% │ 27388.97│ 26554.86│ │002965 │祥鑫科技 │日价格涨幅偏离值达到9.53% │ 14109.52│ 9189.72│ │003031 │中瓷电子 │日价格振幅达到15.86% │ 12990.35│ 4981.19│ │300143 │盈康生命 │日价格涨幅达到16.62% │ 11103.02│ 5945.59│ │300526 │*ST中潜 │日价格涨幅达到15.25% │ 2126.37│ 1625.71│ │300990 │同飞股份 │日价格涨幅达到20.00% │ 8282.16│ 2659.35│ │301021 │英诺激光 │日价格涨幅达到16.98% │ 9132.61│ 5940.81│ │301131 │聚赛龙 │日换手率达到34.56% │ 3238.32│ 2447.92│ │301269 │华大九天 │日换手率达到36.72% │ 24355.82│ 47443.55│ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ ●沪市公开交易信息一览 2022-08-15 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │600208 │新湖中宝 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 9820.75│ 5684.98│ │600220 │江苏阳光 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 5913.16│ 2398.15│ │600230 │沧州大化 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 19377.31│ 7609.50│ │600343 │航天动力 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 793.89│ 2553.37│ │600520 │文一科技 │换手率达20%的证券 │ 7646.70│ 5118.87│ │600763 │通策医疗 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 19422.59│ 46314.39│ │600834 │申通地铁 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 7319.23│ 2539.40│ │600933 │爱柯迪 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 10476.30│ 15878.45│ │600979 │广安爱众 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 3890.66│ 3297.03│ │601199 │江南水务 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 4152.77│ 8280.82│ │603051 │鹿山新材 │换手率达20%的证券 │ 10854.38│ 9292.29│ │603097 │江苏华辰 │换手率达20%的证券 │ 2236.69│ 2222.50│ │603211 │晋拓股份 │换手率达20%的证券 │ 3686.31│ 2489.55│ │603286 │日盈电子 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 5687.41│ 4343.92│ │603286 │日盈电子 │连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 │ 8969.41│ 12031.62│ │603327 │福蓉科技 │振幅值达15%的证券 │ 5446.10│ 3017.95│ │603366 │日出东方 │振幅值达15%的证券 │ 14004.86│ 7126.59│ │603389 │亚振家居 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 2219.36│ 572.34│ │603603 │*ST博天 │连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST证 │ 3746.23│ 5456.63│ │ │ │券 │ │ │ │605566 │福莱蒽特 │换手率达20%的证券 │ 3186.97│ 2437.09│ │688070 │纵横股份 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 3665.01│ 1916.78│ │ │ │证券 │ │ │ │688112 │鼎阳科技 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 8537.16│ 5266.18│ │ │ │证券 │ │ │ │688772 │珠海冠宇 │有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格 │ 29132.92│ 18145.28│ │ │ │涨幅偏离值累计达到30%的证券 │ │ │ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ 【2.大宗交易】(前30) 交易日期:2022-08-15 ┌──────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐ │证券代码 │股票简称 │ 成交金额(万)│ 成交量(万)│ 成交均价│ 成交次数│ ├──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │600603 │广汇物流 │ 25992.00│ 2400.00│ 10.83│ 15│ │002459 │晶澳科技 │ 14564.53│ 203.33│ 71.63│ 8│ │688559 │海目星 │ 13982.41│ 160.00│ 87.39│ 2│ │600026 │中远海能 │ 12880.00│ 1000.00│ 12.88│ 1│ │688778 │厦钨新能 │ 11640.00│ 97.00│ 120.00│ 6│ │000540 │中天金融 │ 11240.33│ 7493.55│ 1.50│ 1│ │688148 │芳源股份 │ 11057.70│ 552.40│ 20.02│ 12│ │688690 │纳微科技 │ 10529.70│ 138.00│ 76.30│ 7│ │600519 │贵州茅台 │ 8909.00│ 4.63│ 1924.19│ 2│ │600059 │古越龙山 │ 7999.97│ 825.59│ 9.69│ 1│ │688289 │圣湘生物 │ 7332.00│ 260.00│ 28.20│ 2│ │688017 │绿的谐波 │ 5882.63│ 37.00│ 158.99│ 3│ │300435 │中泰股份 │ 4870.29│ 327.08│ 14.89│ 9│ │688639 │华恒生物 │ 4546.75│ 35.00│ 129.91│ 2│ │002458 │益生股份 │ 4155.87│ 458.20│ 9.07│ 1│ │600363 │联创光电 │ 3973.75│ 125.00│ 31.79│ 1│ │300174 │元力股份 │ 3496.36│ 197.20│ 17.73│ 1│ │000725 │京东方A │ 3258.75│ 825.00│ 3.95│ 1│ │300056 │中创环保 │ 3192.60│ 340.00│ 9.39│ 1│ │688596 │正帆科技 │ 2934.84│ 84.99│ 34.53│ 2│ │603288 │海天味业 │ 2933.18│ 40.75│ 71.98│ 2│ │300777 │中简科技 │ 2641.05│ 69.08│ 38.23│ 1│ │000766 │通化金马 │ 2199.45│ 465.00│ 4.73│ 1│ │605318 │法狮龙 │ 2079.10│ 122.30│ 17.00│ 1│ │688071 │华依科技 │ 2035.87│ 32.30│ 63.03│ 3│ │300758 │七彩化学 │ 1870.17│ 122.39│ 15.28│ 1│ │301013 │利和兴 │ 1757.53│ 139.49│ 12.60│ 1│ │688599 │天合光能 │ 1664.60│ 20.00│ 83.23│ 1│ │002798 │帝欧家居 │ 1479.87│ 182.70│ 8.10│ 1│ │688511 │天微电子 │ 1419.07│ 39.54│ 35.89│ 2│ └──────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ 【3.融资榜单】 ●融资余额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资余额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-08-12 │601318 │中国平安 │ 2154644.63│ 4.78│ │2022-08-12 │600519 │贵州茅台 │ 1864494.29│ 0.77│ │2022-08-12 │002714 │牧原股份 │ 1328099.10│ 6.62│ │2022-08-12 │601166 │兴业银行 │ 1119784.47│ 3.02│ │2022-08-12 │300059 │东方财富 │ 1066186.66│ 4.19│ │2022-08-12 │600030 │中信证券 │ 969064.25│ 4.25│ │2022-08-12 │300750 │宁德时代 │ 877509.76│ 0.86│ │2022-08-12 │002594 │比亚迪 │ 870552.36│ 2.40│ │2022-08-12 │000725 │京东方A │ 824145.01│ 5.72│ │2022-08-12 │601919 │中远海控 │ 790630.38│ 4.51│ │2022-08-12 │600036 │招商银行 │ 789745.01│ 1.11│ │2022-08-12 │000858 │五 粮 液 │ 761979.53│ 1.10│ │2022-08-12 │601012 │隆基绿能 │ 751126.88│ 1.69│ │2022-08-12 │002230 │科大讯飞 │ 743262.68│ 8.57│ │2022-08-12 │300142 │沃森生物 │ 742363.49│ 10.76│ │2022-08-12 │002466 │天齐锂业 │ 738953.79│ 4.36│ │2022-08-12 │600438 │通威股份 │ 732234.92│ 3.18│ │2022-08-12 │000651 │格力电器 │ 675241.85│ 3.91│ │2022-08-12 │002460 │赣锋锂业 │ 669720.55│ 6.05│ │2022-08-12 │600089 │特变电工 │ 645107.13│ 7.12│ │2022-08-12 │002129 │TCL中环 │ 614874.79│ 3.76│ │2022-08-12 │600900 │长江电力 │ 579638.56│ 1.05│ │2022-08-12 │600016 │民生银行 │ 577099.93│ 4.47│ │2022-08-12 │600111 │北方稀土 │ 571276.57│ 4.76│ │2022-08-12 │000792 │盐湖股份 │ 517186.60│ 3.29│ │2022-08-12 │600276 │恒瑞医药 │ 513811.55│ 2.15│ │2022-08-12 │600837 │海通证券 │ 510822.77│ 6.02│ │2022-08-12 │600703 │三安光电 │ 497331.52│ 5.21│ │2022-08-12 │600196 │复星医药 │ 486512.22│ 5.51│ │2022-08-12 │000002 │万 科A │ 480585.18│ 3.02│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资买入额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资买入额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-08-12 │000009 │中国宝安 │ 72891.84│ 1.76│ │2022-08-12 │002241 │歌尔股份 │ 66249.40│ 0.63│ │2022-08-12 │688041 │海光信息 │ 64643.94│ 5.39│ │2022-08-12 │002156 │通富微电 │ 57351.70│ 1.87│ │2022-08-12 │601788 │光大证券 │ 53058.34│ 0.85│ │2022-08-12 │002466 │天齐锂业 │ 52136.44│ 0.31│ │2022-08-12 │300059 │东方财富 │ 46422.23│ 0.18│ │2022-08-12 │000728 │国元证券 │ 44419.89│ 1.33│ │2022-08-12 │603019 │中科曙光 │ 37202.51│ 0.86│ │2022-08-12 │002079 │苏州固锝 │ 36685.74│ 2.70│ │2022-08-12 │300750 │宁德时代 │ 36355.55│ 0.04│ │2022-08-12 │600418 │江淮汽车 │ 34552.13│ 0.93│ │2022-08-12 │002709 │天赐材料 │ 34072.04│ 0.32│ │2022-08-12 │603501 │韦尔股份 │ 33553.68│ 0.28│ │2022-08-12 │600438 │通威股份 │ 33426.41│ 0.15│ │2022-08-12 │002460 │赣锋锂业 │ 32783.97│ 0.30│ │2022-08-12 │600038 │中直股份 │ 32470.84│ 1.06│ │2022-08-12 │600519 │贵州茅台 │ 29047.19│ 0.01│ │2022-08-12 │600584 │长电科技 │ 28842.99│ 0.56│ │2022-08-12 │002268 │卫 士 通 │ 28323.11│ 0.88│ │2022-08-12 │300274 │阳光电源 │ 27353.62│ 0.20│ │2022-08-12 │601990 │南京证券 │ 26563.62│ 0.83│ │2022-08-12 │601288 │农业银行 │ 24413.59│ 0.03│ │2022-08-12 │002008 │大族激光 │ 24247.55│ 0.70│ │2022-08-12 │000625 │长安汽车 │ 23860.76│ 0.18│ │2022-08-12 │002129 │TCL中环 │ 23505.30│ 0.14│ │2022-08-12 │002624 │完美世界 │ 22961.73│ 0.79│ │2022-08-12 │002537 │海联金汇 │ 22866.89│ 2.16│ │2022-08-12 │600172 │黄河旋风 │ 22685.69│ 1.53│ │2022-08-12 │600111 │北方稀土 │ 22291.44│ 0.19│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资偿还额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资偿还额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-08-12 │000009 │中国宝安 │ 100269.63│ 2.42│ │2022-08-12 │300059 │东方财富 │ 75164.72│ 0.30│ │2022-08-12 │002241 │歌尔股份 │ 64840.70│ 0.62│ │2022-08-12 │002466 │天齐锂业 │ 59670.50│ 0.35│ │2022-08-12 │002079 │苏州固锝 │ 49928.63│ 3.67│ │2022-08-12 │600519 │贵州茅台 │ 47844.75│ 0.02│ │2022-08-12 │002156 │通富微电 │ 47782.51│ 1.56│ │2022-08-12 │601788 │光大证券 │ 47551.45│ 0.77│ │2022-08-12 │002475 │立讯精密 │ 45313.28│ 0.17│ │2022-08-12 │300750 │宁德时代 │ 39782.07│ 0.04│ │2022-08-12 │300274 │阳光电源 │ 38781.00│ 0.28│ │2022-08-12 │002460 │赣锋锂业 │ 38563.77│ 0.35│ │2022-08-12 │000625 │长安汽车 │ 31295.68│ 0.24│ │2022-08-12 │000728 │国元证券 │ 30893.63│ 0.93│ │2022-08-12 │000629 │攀钢钒钛 │ 30646.15│ 0.60│ │2022-08-12 │600438 │通威股份 │ 30196.81│ 0.13│ │2022-08-12 │601990 │南京证券 │ 29218.54│ 0.91│ │2022-08-12 │600584 │长电科技 │ 28961.32│ 0.56│ │2022-08-12 │603019 │中科曙光 │ 28335.93│ 0.65│ │2022-08-12 │601377 │兴业证券 │ 27579.95│ 0.63│ │2022-08-12 │600418 │江淮汽车 │ 27380.96│ 0.74│ │2022-08-12 │600030 │中信证券 │ 26674.36│ 0.12│ │2022-08-12 │600256 │广汇能源 │ 26238.45│ 0.37│ │2022-08-12 │002176 │江特电机 │ 26044.32│ 0.61│ │2022-08-12 │601899 │紫金矿业 │ 26029.35│ 0.14│ │2022-08-12 │002617 │露笑科技 │ 25830.16│ 1.40│ │2022-08-12 │601318 │中国平安 │ 25473.27│ 0.06│ │2022-08-12 │002665 │首航高科 │ 25407.83│ 2.04│ │2022-08-12 │002709 │天赐材料 │ 25195.55│ 0.24│ │2022-08-12 │002594 │比亚迪 │ 24776.00│ 0.07│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ 【4.融券榜单】 ●融券余量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券余量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-08-12 │601162 │天风证券 │ 12761.37│ 39305.02│ │2022-08-12 │600109 │国金证券 │ 10046.00│ 87902.52│ │2022-08-12 │600010 │包钢股份 │ 9320.34│ 20411.55│ │2022-08-12 │688538 │和辉光电 │ 8453.04│ 22907.74│ │2022-08-12 │688126 │沪硅产业 │ 6086.64│ 134088.67│ │2022-08-12 │000728 │国元证券 │ 4899.97│ 38023.78│ │2022-08-12 │600959 │江苏有线 │ 4597.28│ 14343.52│ │2022-08-12 │300433 │蓝思科技 │ 4243.05│ 48879.91│ │2022-08-12 │600157 │永泰能源 │ 4232.66│ 7322.50│ │2022-08-12 │300059 │东方财富 │ 4057.01│ 93108.27│ │2022-08-12 │002939 │长城证券 │ 4027.24│ 37453.32│ │2022-08-12 │600918 │中泰证券 │ 4010.74│ 29920.10│ │2022-08-12 │688981 │中芯国际 │ 3860.68│ 164889.67│ │2022-08-12 │600900 │长江电力 │ 3709.17│ 89873.30│ │2022-08-12 │601010 │文峰股份 │ 3696.00│ 10053.11│ │2022-08-12 │002340 │格林美 │ 3606.57│ 33108.31│ │2022-08-12 │000301 │东方盛虹 │ 3569.97│ 82930.50│ │2022-08-12 │688223 │晶科能源 │ 3568.43│ 64445.81│ │2022-08-12 │002797 │第一创业 │ 3556.65│ 22549.14│ │2022-08-12 │600016 │民生银行 │ 3488.34│ 12697.56│ │2022-08-12 │600884 │杉杉股份 │ 3200.89│ 90553.11│ │2022-08-12 │600246 │万通发展 │ 3023.47│ 32472.11│ │2022-08-12 │603885 │吉祥航空 │ 3005.06│ 42461.50│ │2022-08-12 │601901 │方正证券 │ 2982.96│ 20492.94│ │2022-08-12 │600477 │杭萧钢构 │ 2942.51│ 15153.92│ │2022-08-12 │300027 │华谊兄弟 │ 2862.44│ 7785.84│ │2022-08-12 │600369 │西南证券 │ 2561.66│ 10169.81│ │2022-08-12 │601211 │国泰君安 │ 2503.33│ 36548.59│ │2022-08-12 │600028 │中国石化 │ 2431.90│ 10092.39│ │2022-08-12 │601328 │交通银行 │ 2319.91│ 10671.59│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融券卖出量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券卖出量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-08-12 │000728 │国元证券 │ 1714.61│ 13305.39│ │2022-08-12 │601990 │南京证券 │ 688.93│ 6117.70│ │2022-08-12 │600010 │包钢股份 │ 545.03│ 1193.62│ │2022-08-12 │688041 │海光信息 │ 514.67│ 30931.60│ │2022-08-12 │002600 │领益智造 │ 484.01│ 2812.10│ │2022-08-12 │600157 │永泰能源 │ 429.87│ 743.68│ │2022-08-12 │600418 │江淮汽车 │ 329.95│ 6447.23│ │2022-08-12 │601198 │东兴证券 │ 329.54│ 2787.91│ │2022-08-12 │601228 │广州港 │ 295.56│ 1010.82│ │2022-08-12 │600256 │广汇能源 │ 258.28│ 2804.90│ │2022-08-12 │000166 │申万宏源 │ 200.63│ 840.64│ │2022-08-12 │601099 │太平洋 │ 175.36│ 501.53│ │2022-08-12 │601788 │光大证券 │ 172.76│ 2746.88│ │2022-08-12 │002185 │华天科技 │ 162.90│ 1739.77│ │2022-08-12 │002027 │分众传媒 │ 157.99│ 936.87│ │2022-08-12 │000009 │中国宝安 │ 157.61│ 2564.31│ │2022-08-12 │600584 │长电科技 │ 153.82│ 4460.70│ │2022-08-12 │000021 │深科技 │ 124.40│ 1695.52│ │2022-08-12 │000519 │中兵红箭 │ 122.69│ 4330.93│ │2022-08-12 │600546 │山煤国际 │ 120.71│ 2042.37│ │2022-08-12 │000983 │山西焦煤 │ 116.46│ 1419.70│ │2022-08-12 │600029 │南方航空 │ 115.84│ 734.45│ │2022-08-12 │002340 │格林美 │ 114.45│ 1050.66│ │2022-08-12 │000629 │攀钢钒钛 │ 110.43│ 653.75│ │2022-08-12 │600919 │江苏银行 │ 108.20│ 754.15│ │2022-08-12 │601908 │京运通 │ 106.68│ 1008.15│ │2022-08-12 │002156 │通富微电 │ 105.96│ 2446.62│ │2022-08-12 │000012 │南 玻A │ 105.65│ 750.15│ │2022-08-12 │601377 │兴业证券 │ 99.92│ 651.50│ │2022-08-12 │601179 │中国西电 │ 95.39│ 475.06│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融券偿还量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券偿还量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2022-08-12 │600010 │包钢股份 │ 954.00│ 2089.26│ │2022-08-12 │600157 │永泰能源 │ 522.40│ 903.75│ │2022-08-12 │000629 │攀钢钒钛 │ 284.00│ 1681.28│ │2022-08-12 │600418 │江淮汽车 │ 275.42│ 5381.71│ │2022-08-12 │002185 │华天科技 │ 222.56│ 2376.97│ │2022-08-12 │600066 │宇通客车 │ 217.68│ 1780.62│ │2022-08-12 │600256 │广汇能源 │ 212.62│ 2309.10│ │2022-08-12 │000665 │湖北广电 │ 197.52│ 1422.14│ │2022-08-12 │002797 │第一创业 │ 192.35│ 1219.51│ │2022-08-12 │000009 │中国宝安 │ 181.22│ 2948.49│ │2022-08-12 │300058 │蓝色光标 │ 163.30│ 997.76│ │2022-08-12 │000709 │河钢股份 │ 161.20│ 417.51│ │2022-08-12 │600166 │福田汽车 │ 155.73│ 425.14│ │2022-08-12 │002506 │协鑫集成 │ 154.60│ 652.41│ │2022-08-12 │600000 │浦发银行 │ 149.87│ 1085.06│ │2022-08-12 │002610 │爱康科技 │ 149.44│ 578.35│ │2022-08-12 │000100 │TCL科技 │ 141.48│ 631.00│ │2022-08-12 │601878 │浙商证券 │ 124.02│ 1356.78│ │2022-08-12 │600029 │南方航空 │ 123.56│ 783.37│ │2022-08-12 │600584 │长电科技 │ 120.23│ 3486.67│ │2022-08-12 │688223 │晶科能源 │ 115.53│ 2086.42│ │2022-08-12 │601990 │南京证券 │ 115.30│ 1023.86│ │2022-08-12 │601636 │旗滨集团 │

查询最新操盘提示(输入股票代码):

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486