chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

融资融券榜单大宗交易异动分析(风云榜单)

 

查询个股交易大事(输入股票代码):

风云榜单☆ ◇999999 上证指数 更新日期:2021-02-26◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.异动榜单】【2.大宗交易】【3.融资榜单】【4.融券榜单】 【1.异动榜单】 ●深市公开交易信息一览 2021-02-26 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │000007 │全新好 │日换手率达到21.29% │ 1859.86│ 2962.92│ │000007 │全新好 │日价格涨幅偏离值达到11.79% │ 1859.86│ 2962.92│ │000007 │全新好 │日价格振幅达到18.37% │ 1859.86│ 2962.92│ │000007 │全新好 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.30% │ 3279.68│ 4261.65│ │000056 │皇庭国际 │日价格涨幅偏离值达到11.79% │ 1687.08│ 595.00│ │000523 │广州浪奇 │日价格振幅达到16.73% │ 852.00│ 647.90│ │000523 │广州浪奇 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.00% │ 1767.21│ 1623.04│ │000584 │哈工智能 │日价格振幅达到16.27% │ 7284.47│ 8636.45│ │000587 │*ST金洲 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.30% │ 1236.29│ 1336.53│ │000662 │天夏退 │退市整理期 │ 0.04│ 0.05│ │000707 │ST双环 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.75% │ 946.49│ 1140.59│ │000711 │京蓝科技 │日价格振幅达到21.01% │ 1184.81│ 1237.68│ │000713 │丰乐种业 │日换手率达到22.52% │ 9542.98│ 11528.76│ │000798 │中水渔业 │日价格涨幅偏离值达到11.79% │ 3827.19│ 2301.35│ │000807 │云铝股份 │日价格跌幅偏离值达到-8.21% │ 24013.59│ 40190.17│ │000816 │智慧农业 │日价格涨幅偏离值达到11.79% │ 9674.46│ 4453.41│ │000820 │*ST节能 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.30% │ 556.16│ 393.64│ │000918 │嘉凯城 │日价格振幅达到20.74% │ 6555.09│ 6574.74│ │000995 │皇台酒业 │日价格涨幅偏离值达到11.79% │ 11158.74│ 4032.34│ │002002 │鸿达兴业 │日价格涨幅偏离值达到11.76% │ 15183.33│ 19804.43│ │002017 │东信和平 │日价格涨幅偏离值达到11.76% │ 7244.32│ 2728.13│ │002026 │山东威达 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.45% │ 14165.00│ 7369.48│ │002089 │ST新海 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.14% │ 1475.31│ 1334.50│ │002139 │拓邦股份 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.84% │ 54163.40│ 37040.16│ │002184 │海得控制 │日换手率达到32.90% │ 13014.69│ 8343.78│ │002184 │海得控制 │日价格振幅达到20.30% │ 13014.69│ 8343.78│ │002212 │天融信 │日价格涨幅偏离值达到11.76% │ 9828.91│ 8942.25│ │002366 │台海核电 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.26% │ 3271.47│ 3747.68│ │002464 │众应互联 │日价格振幅达到22.18% │ 1465.64│ 3788.62│ │002529 │*ST海源 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到13.66% │ 1233.04│ 750.10│ │002597 │金禾实业 │日价格跌幅偏离值达到-7.24% │ 10379.36│ 13629.63│ │002647 │仁东控股 │日价格涨幅偏离值达到11.76% │ 11746.51│ 6667.57│ │002647 │仁东控股 │日价格振幅达到15.89% │ 11746.51│ 6667.57│ │002684 │ST猛狮 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.23% │ 972.29│ 756.62│ │002781 │奇信股份 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.03% │ 4073.34│ 5246.88│ │002862 │实丰文化 │日换手率达到24.07% │ 2931.71│ 2180.53│ │002862 │实丰文化 │日价格振幅达到15.30% │ 2931.71│ 2180.53│ │002998 │优彩资源 │日换手率达到43.75% │ 6276.70│ 3347.91│ │002998 │优彩资源 │日价格涨幅偏离值达到11.76% │ 6276.70│ 3347.91│ │002998 │优彩资源 │日价格振幅达到15.65% │ 6276.70│ 3347.91│ │002998 │优彩资源 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.23% │ 9012.51│ 5785.65│ │003022 │联泓新科 │日价格跌幅偏离值达到-7.71% │ 6950.16│ 13993.72│ │003022 │联泓新科 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.47% │ 15402.47│ 37444.71│ │003035 │南网能源 │日换手率达到30.12% │ 9818.44│ 9244.97│ │003037 │三和管桩 │日换手率达到26.95% │ 2254.81│ 1275.30│ │003038 │鑫铂股份 │日价格跌幅偏离值达到-8.24% │ 536.63│ 2040.38│ │200054 │建车B │日价格涨幅偏离值达到9.31% │ 62.61│ 34.25│ │200468 │宁通信B │日价格涨幅偏离值达到8.01% │ 146.87│ 224.78│ │300025 │华星创业 │日价格涨幅达到20.00% │ 4422.78│ 1737.38│ │300278 │华昌达 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.77% │ 10154.12│ 9628.59│ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ ●沪市公开交易信息一览 2021-02-26 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │600086 │退市金钰 │退市整理的证券 │ 298.99│ 320.65│ │600112 │ST天成 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达15%的ST证 │ 629.92│ 1016.91│ │ │ │券 │ │ │ │600193 │ST创兴 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达15%的ST证 │ 1629.23│ 1338.56│ │ │ │券 │ │ │ │600219 │南山铝业 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 28901.30│ 43779.15│ │600340 │华夏幸福 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 20233.95│ 33759.14│ │600506 │香梨股份 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 3638.36│ 2179.19│ │600593 │大连圣亚 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 24495.43│ 27838.43│ │600714 │金瑞矿业 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 3739.96│ 3237.71│ │600714 │金瑞矿业 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 3739.96│ 3237.71│ │600722 │金牛化工 │振幅值达15%的证券 │ 5798.58│ 4817.34│ │600754 │锦江酒店 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 11184.39│ 15067.60│ │600776 │东方通信 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 12206.96│ 26313.00│ │600834 │申通地铁 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 4369.31│ 3933.45│ │600916 │中国黄金 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 6934.94│ 177.37│ │601963 │重庆银行 │换手率达20%的证券 │ 4763.10│ 6990.30│ │603032 │德新交运 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 1721.97│ 2528.29│ │603222 │济民制药 │振幅值达15%的证券 │ 4700.64│ 4421.74│ │603559 │中通国脉 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 2124.41│ 624.21│ │603655 │朗博科技 │振幅值达15%的证券 │ 2671.71│ 1980.86│ │603983 │丸美股份 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 2589.24│ 4421.36│ │605077 │华康股份 │换手率达20%的证券 │ 10329.41│ 10229.60│ │605077 │华康股份 │连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 │ 47925.02│ 18862.98│ │605133 │嵘泰股份 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 1718.46│ 66.93│ │605155 │西大门 │换手率达20%的证券 │ 896.87│ 1929.16│ │605268 │王力安防 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 1077.26│ 40.17│ │688017 │绿的谐波 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 25524.42│ 18837.48│ │ │ │证券 │ │ │ │688308 │欧科亿 │有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格 │ 10965.70│ 4625.00│ │ │ │涨幅偏离值累计达到30%的证券 │ │ │ │900941 │东信B股 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 50.90│ 54.67│ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ 【2.大宗交易】(前30) 交易日期:2021-02-26 ┌──────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐ │证券代码 │股票简称 │ 成交金额(万)│ 成交量(万)│ 成交均价│ 成交次数│ ├──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │600900 │长江电力 │ 148125.00│ 7500.00│ 19.75│ 1│ │000651 │格力电器 │ 25863.83│ 438.37│ 59.00│ 1│ │688036 │传音控股 │ 22631.78│ 115.11│ 196.61│ 1│ │002124 │天邦股份 │ 9529.65│ 543.00│ 17.55│ 1│ │000333 │美的集团 │ 8834.42│ 87.56│ 100.90│ 3│ │002241 │歌尔股份 │ 8082.56│ 252.58│ 32.00│ 1│ │300450 │先导智能 │ 8082.09│ 96.33│ 83.90│ 1│ │601398 │工商银行 │ 7000.00│ 1400.00│ 5.00│ 1│ │600519 │贵州茅台 │ 6435.00│ 2.75│ 2340.00│ 1│ │603300 │华铁应急 │ 6318.95│ 902.71│ 7.00│ 1│ │002405 │四维图新 │ 6112.06│ 389.80│ 15.68│ 1│ │600172 │黄河旋风 │ 5020.13│ 1976.43│ 2.54│ 1│ │002221 │东华能源 │ 5000.00│ 400.00│ 12.50│ 1│ │300390 │天华超净 │ 4655.16│ 201.00│ 23.16│ 1│ │002602 │世纪华通 │ 4463.94│ 767.00│ 5.82│ 3│ │603233 │大参林 │ 4006.50│ 50.00│ 80.13│ 1│ │300123 │亚光科技 │ 3502.20│ 390.00│ 8.98│ 3│ │600436 │片仔癀 │ 3346.76│ 11.25│ 297.49│ 1│ │601789 │宁波建工 │ 3308.75│ 953.53│ 3.47│ 2│ │300587 │天铁股份 │ 2934.78│ 286.32│ 10.25│ 2│ │300124 │汇川技术 │ 2913.52│ 37.00│ 78.74│ 2│ │603997 │继峰股份 │ 2689.50│ 326.00│ 8.25│ 4│ │300507 │苏奥传感 │ 2680.95│ 305.00│ 8.79│ 1│ │300283 │温州宏丰 │ 2515.20│ 480.00│ 5.24│ 1│ │603669 │灵康药业 │ 2460.10│ 337.00│ 7.30│ 1│ │300618 │寒锐钴业 │ 2392.26│ 26.00│ 92.01│ 1│ │002842 │翔鹭钨业 │ 1872.72│ 204.00│ 9.18│ 1│ │300657 │弘信电子 │ 1871.80│ 140.00│ 13.37│ 6│ │000895 │双汇发展 │ 1798.16│ 38.00│ 47.32│ 1│ │601688 │华泰证券 │ 1736.00│ 100.00│ 17.36│ 1│ │002529 │*ST海源 │ 1682.40│ 240.00│ 7.01│ 5│ │600771 │广誉远 │ 1634.00│ 100.00│ 16.34│ 1│ │000703 │恒逸石化 │ 1464.00│ 80.00│ 18.30│ 1│ │002683 │宏大爆破 │ 1166.24│ 37.00│ 31.52│ 3│ │300464 │星徽股份 │ 1149.96│ 87.85│ 13.09│ 1│ │002424 │贵州百灵 │ 1137.50│ 125.00│ 9.10│ 1│ │002537 │海联金汇 │ 1120.00│ 200.00│ 5.60│ 1│ │600570 │恒生电子 │ 1007.24│ 11.92│ 84.50│ 1│ │688258 │卓易信息 │ 935.00│ 25.00│ 37.40│ 1│ │300767 │震安科技 │ 729.40│ 10.00│ 72.94│ 1│ │300163 │先锋新材 │ 689.89│ 197.11│ 3.50│ 2│ │600309 │万华化学 │ 654.00│ 5.00│ 130.80│ 1│ │600000 │浦发银行 │ 571.16│ 54.19│ 10.54│ 1│ │000988 │华工科技 │ 499.38│ 23.50│ 21.25│ 1│ │000039 │中集集团 │ 450.00│ 31.25│ 14.40│ 1│ │688086 │紫晶存储 │ 447.30│ 15.00│ 29.82│ 1│ │603686 │龙马环卫 │ 445.95│ 28.10│ 15.87│ 1│ │002899 │英派斯 │ 375.60│ 30.00│ 12.52│ 1│ │600886 │国投电力 │ 343.48│ 40.60│ 8.46│ 1│ │000715 │中兴商业 │ 307.30│ 70.00│ 4.39│ 1│ └──────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ 【3.融资榜单】 ●融资余额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资余额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2021-02-25 │601318 │中国平安 │ 2741476.76│ 2.90│ │2021-02-25 │600519 │贵州茅台 │ 2174232.07│ 0.81│ │2021-02-25 │002714 │牧原股份 │ 1748851.35│ 5.52│ │2021-02-25 │300059 │东方财富 │ 1465851.60│ 6.49│ │2021-02-25 │600030 │中信证券 │ 1408441.10│ 5.18│ │2021-02-25 │000725 │京东方A │ 1094072.51│ 5.20│ │2021-02-25 │601166 │兴业银行 │ 1061693.57│ 2.07│ │2021-02-25 │601012 │隆基股份 │ 1044230.62│ 2.66│ │2021-02-25 │002594 │比亚迪 │ 891878.02│ 3.72│ │2021-02-25 │000100 │TCL 科技 │ 797950.56│ 7.24│ │2021-02-25 │002230 │科大讯飞 │ 733824.99│ 7.36│ │2021-02-25 │000651 │格力电器 │ 689699.80│ 1.93│ │2021-02-25 │000858 │五 粮 液 │ 686358.89│ 0.63│ │2021-02-25 │600837 │海通证券 │ 682306.08│ 6.54│ │2021-02-25 │000002 │万 科A │ 678943.41│ 2.12│ │2021-02-25 │600016 │民生银行 │ 646560.32│ 3.47│ │2021-02-25 │300750 │宁德时代 │ 645557.17│ 1.41│ │2021-02-25 │000063 │中兴通讯 │ 608490.69│ 4.93│ │2021-02-25 │601668 │中国建筑 │ 600492.16│ 2.88│ │2021-02-25 │000768 │中航西飞 │ 594031.10│ 6.50│ │2021-02-25 │600276 │恒瑞医药 │ 586078.82│ 1.09│ │2021-02-25 │601688 │华泰证券 │ 583147.14│ 4.53│ │2021-02-25 │601888 │中国中免 │ 576535.76│ 0.93│ │2021-02-25 │600000 │浦发银行 │ 566881.48│ 1.79│ │2021-02-25 │000876 │新 希 望 │ 526703.78│ 4.94│ │2021-02-25 │600036 │招商银行 │ 518080.21│ 0.46│ │2021-02-25 │601288 │农业银行 │ 498073.60│ 0.52│ │2021-02-25 │002129 │中环股份 │ 496280.66│ 6.35│ │2021-02-25 │600196 │复星医药 │ 492807.55│ 5.35│ │2021-02-25 │000776 │广发证券 │ 478248.91│ 4.92│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资买入额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资买入额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2021-02-25 │601318 │中国平安 │ 191209.33│ 0.20│ │2021-02-25 │600519 │贵州茅台 │ 185952.15│ 0.07│ │2021-02-25 │000002 │万 科A │ 124518.40│ 0.39│ │2021-02-25 │300059 │东方财富 │ 123341.09│ 0.55│ │2021-02-25 │000725 │京东方A │ 119576.87│ 0.57│ │2021-02-25 │600048 │保利地产 │ 96331.11│ 0.50│ │2021-02-25 │603799 │华友钴业 │ 74548.15│ 0.72│ │2021-02-25 │601012 │隆基股份 │ 69766.23│ 0.18│ │2021-02-25 │002594 │比亚迪 │ 69451.43│ 0.29│ │2021-02-25 │601899 │紫金矿业 │ 69137.88│ 0.27│ │2021-02-25 │600111 │北方稀土 │ 68629.78│ 0.94│ │2021-02-25 │300750 │宁德时代 │ 68078.25│ 0.15│ │2021-02-25 │600030 │中信证券 │ 62725.56│ 0.23│ │2021-02-25 │000960 │锡业股份 │ 62455.90│ 2.22│ │2021-02-25 │603993 │洛阳钼业 │ 59956.63│ 0.46│ │2021-02-25 │002230 │科大讯飞 │ 58672.50│ 0.59│ │2021-02-25 │000858 │五 粮 液 │ 57719.95│ 0.05│ │2021-02-25 │600362 │江西铜业 │ 57540.52│ 0.97│ │2021-02-25 │600893 │航发动力 │ 55004.02│ 0.41│ │2021-02-25 │600392 │盛和资源 │ 52954.01│ 1.35│ │2021-02-25 │600352 │浙江龙盛 │ 45450.78│ 0.81│ │2021-02-25 │000100 │TCL 科技 │ 44408.22│ 0.40│ │2021-02-25 │300274 │阳光电源 │ 44176.28│ 0.47│ │2021-02-25 │601766 │中国中车 │ 43743.63│ 0.25│ │2021-02-25 │601377 │兴业证券 │ 43115.22│ 0.71│ │2021-02-25 │002340 │格林美 │ 41208.94│ 1.07│ │2021-02-25 │601668 │中国建筑 │ 41144.95│ 0.20│ │2021-02-25 │000001 │平安银行 │ 39671.31│ 0.09│ │2021-02-25 │600010 │包钢股份 │ 39588.22│ 0.83│ │2021-02-25 │002466 │天齐锂业 │ 38116.92│ 0.54│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资偿还额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资偿还额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2021-02-25 │601318 │中国平安 │ 226929.20│ 0.24│ │2021-02-25 │600519 │贵州茅台 │ 148164.31│ 0.05│ │2021-02-25 │300059 │东方财富 │ 122213.83│ 0.54│ │2021-02-25 │000725 │京东方A │ 116711.29│ 0.56│ │2021-02-25 │000002 │万 科A │ 103233.45│ 0.32│ │2021-02-25 │002594 │比亚迪 │ 97762.95│ 0.41│ │2021-02-25 │601012 │隆基股份 │ 81268.43│ 0.21│ │2021-02-25 │000858 │五 粮 液 │ 72876.18│ 0.07│ │2021-02-25 │300750 │宁德时代 │ 72359.75│ 0.16│ │2021-02-25 │600048 │保利地产 │ 72218.41│ 0.38│ │2021-02-25 │601899 │紫金矿业 │ 71657.59│ 0.28│ │2021-02-25 │600111 │北方稀土 │ 64816.46│ 0.89│ │2021-02-25 │000100 │TCL 科技 │ 64185.60│ 0.58│ │2021-02-25 │600030 │中信证券 │ 62705.96│ 0.23│ │2021-02-25 │600010 │包钢股份 │ 61129.78│ 1.29│ │2021-02-25 │603993 │洛阳钼业 │ 59445.01│ 0.46│ │2021-02-25 │601888 │中国中免 │ 57493.52│ 0.09│ │2021-02-25 │002460 │赣锋锂业 │ 56476.03│ 0.66│ │2021-02-25 │603799 │华友钴业 │ 56451.01│ 0.55│ │2021-02-25 │600362 │江西铜业 │ 55270.40│ 0.93│ │2021-02-25 │002466 │天齐锂业 │ 52330.21│ 0.74│ │2021-02-25 │600392 │盛和资源 │ 52032.73│ 1.33│ │2021-02-25 │000960 │锡业股份 │ 51315.28│ 1.82│ │2021-02-25 │002340 │格林美 │ 51200.59│ 1.33│ │2021-02-25 │000651 │格力电器 │ 50075.11│ 0.14│ │2021-02-25 │002230 │科大讯飞 │ 47061.51│ 0.47│ │2021-02-25 │300142 │沃森生物 │ 45141.55│ 0.65│ │2021-02-25 │000703 │恒逸石化 │ 44206.43│ 0.67│ │2021-02-25 │600893 │航发动力 │ 42806.38│ 0.32│ │2021-02-25 │300274 │阳光电源 │ 41905.20│ 0.44│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ 【4.融券榜单】 ●融券余量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券余量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2021-02-25 │000728 │国元证券 │ 24968.78│ 201747.75│ │2021-02-25 │601328 │交通银行 │ 18576.28│ 85822.43│ │2021-02-25 │000166 │申万宏源 │ 16411.88│ 79597.61│ │2021-02-25 │600837 │海通证券 │ 15346.82│ 188765.87│ │2021-02-25 │000725 │京东方A │ 15012.41│ 94127.80│ │2021-02-25 │600900 │长江电力 │ 11978.54│ 237175.02│ │2021-02-25 │601166 │兴业银行 │ 11417.53│ 299253.52│ │2021-02-25 │601990 │南京证券 │ 10835.49│ 115722.98│ │2021-02-25 │000002 │万 科A │ 9762.49│ 322064.60│ │2021-02-25 │002736 │国信证券 │ 9010.02│ 109922.21│ │2021-02-25 │601288 │农业银行 │ 8725.24│ 28531.54│ │2021-02-25 │000001 │平安银行 │ 8294.92│ 183234.87│ │2021-02-25 │600036 │招商银行 │ 8006.32│ 435944.19│ │2021-02-25 │601169 │北京银行 │ 7749.77│ 37508.87│ │2021-02-25 │688981 │中芯国际 │ 7723.88│ 434545.28│ │2021-02-25 │600276 │恒瑞医药 │ 6285.49│ 635148.31│ │2021-02-25 │601211 │国泰君安 │ 6082.19│ 102606.60│ │2021-02-25 │601398 │工商银行 │ 5729.93│ 31170.81│ │2021-02-25 │601818 │光大银行 │ 5705.39│ 24076.75│ │2021-02-25 │000338 │潍柴动力 │ 5690.18│ 130418.96│ │2021-02-25 │601727 │上海电气 │ 5051.45│ 27833.50│ │2021-02-25 │000333 │美的集团 │ 4720.39│ 443433.15│ │2021-02-25 │600362 │江西铜业 │ 4623.94│ 131782.25│ │2021-02-25 │688009 │中国通号 │ 4312.97│ 25489.67│ │2021-02-25 │002958 │青农商行 │ 4305.03│ 20104.50│ │2021-02-25 │000783 │长江证券 │ 4301.68│ 31488.32│ │2021-02-25 │600016 │民生银行 │ 4103.72│ 21544.51│ │2021-02-25 │601899 │紫金矿业 │ 3976.74│ 51618.07│ │2021-02-25 │600958 │东方证券 │ 3925.97│ 38670.85│ │2021-02-25 │000625 │长安汽车 │ 3699.24│ 63811.85│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融券卖出量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券卖出量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2021-02-25 │601288 │农业银行 │ 1102.36│ 3604.72│ │2021-02-25 │601328 │交通银行 │ 1015.55│ 4691.84│ │2021-02-25 │600010 │包钢股份 │ 807.88│ 1211.82│ │2021-02-25 │688183 │生益电子 │ 631.42│ 13537.56│ │2021-02-25 │000166 │申万宏源 │ 560.78│ 2719.76│ │2021-02-25 │601899 │紫金矿业 │ 509.53│ 6613.70│ │2021-02-25 │600837 │海通证券 │ 470.68│ 5789.40│ │2021-02-25 │002958 │青农商行 │ 415.56│ 1940.67│ │2021-02-25 │600089 │特变电工 │ 371.41│ 4523.79│ │2021-02-25 │600900 │长江电力 │ 359.21│ 7112.45│ │2021-02-25 │002340 │格林美 │ 353.09│ 2852.97│ │2021-02-25 │601390 │中国中铁 │ 326.20│ 1927.84│ │2021-02-25 │601766 │中国中车 │ 290.32│ 2116.43│ │2021-02-25 │300059 │东方财富 │ 233.80│ 7404.50│ │2021-02-25 │600531 │豫光金铅 │ 225.65│ 1502.83│ │2021-02-25 │601668 │中国建筑 │ 222.49│ 1141.37│ │2021-02-25 │601618 │中国中冶 │ 221.22│ 747.72│ │2021-02-25 │600030 │中信证券 │ 219.29│ 6080.94│ │2021-02-25 │601600 │中国铝业 │ 203.69│ 920.68│ │2021-02-25 │000932 │华菱钢铁 │ 196.42│ 121

查询最新操盘提示(输入股票代码):

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486