chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

融资融券榜单大宗交易异动分析(风云榜单)

 

查询个股交易大事(输入股票代码):

风云榜单☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2023-10-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.异动榜单】【2.大宗交易】【3.融资榜单】【4.融券榜单】 【1.异动榜单】 ●深市公开交易信息一览 2023-09-28 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │000536 │华映科技 │日价格涨幅偏离值达到9.56% │ 19033.87│ 23739.75│ │000536 │华映科技 │日价格振幅达到19.75% │ 19033.87│ 23739.75│ │000766 │通化金马 │日价格涨幅偏离值达到9.56% │ 18107.38│ 12726.40│ │001226 │拓山重工 │日价格跌幅偏离值达到-7.55% │ 2867.07│ 3125.52│ │001282 │三联锻造 │日换手率达到65.60% │ 5501.84│ 8244.44│ │001282 │三联锻造 │日价格跌幅偏离值达到-9.42% │ 5501.84│ 8244.44│ │001298 │好上好 │日换手率达到44.63% │ 5124.85│ 3294.75│ │002406 │远东传动 │日价格跌幅偏离值达到-10.44% │ 12427.99│ 19025.52│ │002433 │*ST太安 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到12.91% │ 3016.85│ 4492.20│ │002456 │欧菲光 │日价格涨幅偏离值达到9.56% │ 13156.70│ 23892.04│ │002642 │荣联科技 │日换手率达到37.86% │ 19132.50│ 17849.44│ │002642 │荣联科技 │日价格涨幅偏离值达到9.56% │ 19132.50│ 17849.44│ │002642 │荣联科技 │日价格振幅达到16.29% │ 19132.50│ 17849.44│ │002642 │荣联科技 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.27% │ 40735.23│ 33477.36│ │002654 │万润科技 │日价格跌幅偏离值达到-8.27% │ 15855.94│ 21055.75│ │002654 │万润科技 │日价格振幅达到16.05% │ 15855.94│ 21055.75│ │002691 │冀凯股份 │日价格跌幅偏离值达到-10.44% │ 3562.82│ 8587.00│ │002691 │冀凯股份 │日价格振幅达到20.42% │ 3562.82│ 8587.00│ │002828 │贝肯能源 │日换手率达到47.76% │ 10659.94│ 9409.14│ │002828 │贝肯能源 │日价格涨幅偏离值达到9.56% │ 10659.94│ 9409.14│ │002855 │捷荣技术 │日价格振幅达到21.63% │ 20317.68│ 26353.05│ │002892 │科力尔 │日换手率达到34.82% │ 15862.68│ 13441.48│ │300255 │常山药业 │日价格振幅达到36.30% │ 23456.49│ 12890.19│ │300322 │硕贝德 │日价格涨幅达到20.00% │ 7707.25│ 3641.95│ │300545 │联得装备 │日价格涨幅达到20.00% │ 8235.43│ 3669.19│ │300757 │罗博特科 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到31.57% │ 23196.81│ 22779.71│ │300780 │德恩精工 │日换手率达到51.67% │ 8728.03│ 19684.04│ │300823 │建科机械 │日换手率达到52.35% │ 5345.29│ 8805.79│ │300823 │建科机械 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到30.78% │ 9674.32│ 13923.66│ │300926 │博俊科技 │日价格涨幅达到15.27% │ 10856.80│ 9604.72│ │300968 │格林精密 │日价格涨幅达到20.00% │ 8539.73│ 2642.68│ │301225 │恒勃股份 │日换手率达到51.74% │ 8570.46│ 3762.22│ │301225 │恒勃股份 │日价格涨幅达到20.00% │ 8570.46│ 3762.22│ │301261 │恒工精密 │日换手率达到48.15% │ 5569.27│ 5360.15│ │301550 │斯菱股份 │日换手率达到44.35% │ 10293.75│ 5785.18│ │301558 │N三态股份 │无价格涨跌幅限制 │ 11044.79│ 5579.82│ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ ●沪市公开交易信息一览 2023-09-28 ┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐ │证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│ ├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤ │600185 │格力地产 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 29920.93│ 21382.53│ │600355 │精伦电子 │有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格│ 124612.83│ 124612.82│ │ │ │涨幅偏离值累计达到100%的证券 │ │ │ │600355 │精伦电子 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 4726.77│ 1427.88│ │600476 │湘邮科技 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 3141.18│ 1055.02│ │600545 │卓郎智能 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 5026.28│ 5722.79│ │600615 │丰华股份 │连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 │ 3924.74│ 4971.51│ │600761 │安徽合力 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 16648.37│ 26040.80│ │601952 │苏垦农发 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 2683.14│ 12162.15│ │603042 │华脉科技 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 8193.75│ 17684.92│ │603042 │华脉科技 │换手率达20%的证券 │ 8193.75│ 17684.92│ │603123 │翠微股份 │换手率达20%的证券 │ 25349.15│ 24001.73│ │603123 │翠微股份 │振幅值达15%的证券 │ 25349.15│ 24001.73│ │603178 │圣龙股份 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 4817.99│ 1475.84│ │603206 │嘉环科技 │换手率达20%的证券 │ 4489.61│ 4553.30│ │603280 │南方路机 │换手率达20%的证券 │ 2552.17│ 6326.07│ │603496 │恒为科技 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 22804.02│ 15387.93│ │603890 │春秋电子 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 3871.86│ 2208.29│ │603895 │天永智能 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 949.30│ 1047.25│ │605588 │冠石科技 │换手率达20%的证券 │ 10616.97│ 3966.65│ │688082 │盛美上海 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 12266.91│ 7162.29│ │ │ │证券 │ │ │ └─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘ 【2.大宗交易】(前30) 交易日期:2023-09-28 ┌──────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐ │证券代码 │股票简称 │ 成交金额(万)│ 成交量(万)│ 成交均价│ 成交次数│ ├──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤ │601288 │农业银行 │ 64058.40│ 19530.00│ 3.28│ 1│ │600309 │万华化学 │ 7807.93│ 97.25│ 80.29│ 1│ │603160 │汇顶科技 │ 5397.64│ 81.56│ 66.18│ 1│ │301263 │泰恩康 │ 4976.48│ 304.00│ 16.37│ 6│ │688002 │睿创微纳 │ 4895.00│ 110.00│ 44.50│ 1│ │300975 │商络电子 │ 3267.24│ 573.20│ 5.70│ 1│ │688114 │华大智造 │ 3213.55│ 47.90│ 67.09│ 5│ │002174 │游族网络 │ 2924.12│ 270.00│ 10.83│ 6│ │603060 │国检集团 │ 2796.16│ 257.00│ 10.88│ 1│ │688391 │钜泉科技 │ 2755.85│ 55.55│ 49.61│ 7│ │688271 │联影医疗 │ 2540.05│ 24.90│ 102.01│ 2│ │300475 │香农芯创 │ 2519.63│ 83.82│ 30.06│ 1│ │600620 │天宸股份 │ 2404.00│ 200.00│ 12.02│ 1│ │002241 │歌尔股份 │ 2308.40│ 167.64│ 13.77│ 1│ │688387 │信科移动 │ 2044.50│ 290.00│ 7.05│ 2│ │002726 │龙大美食 │ 1950.00│ 260.00│ 7.50│ 1│ │688678 │福立旺 │ 1514.56│ 88.31│ 17.15│ 2│ │002640 │跨境通 │ 1501.50│ 390.00│ 3.85│ 1│ │688166 │博瑞医药 │ 1418.31│ 51.00│ 27.81│ 4│ │300872 │天阳科技 │ 1302.00│ 100.00│ 13.02│ 1│ │301112 │信邦智能 │ 1225.20│ 40.00│ 30.63│ 2│ │002478 │常宝股份 │ 1210.34│ 192.73│ 6.28│ 3│ │688403 │汇成股份 │ 1148.29│ 148.16│ 7.75│ 2│ │300423 │昇辉科技 │ 1140.00│ 150.00│ 7.60│ 1│ │002162 │悦心健康 │ 1061.89│ 272.98│ 3.89│ 1│ │301285 │鸿日达 │ 999.31│ 88.20│ 11.33│ 1│ │301237 │和顺科技 │ 991.79│ 41.00│ 24.19│ 1│ │688293 │奥浦迈 │ 977.80│ 20.00│ 48.89│ 1│ │600076 │康欣新材 │ 889.20│ 360.00│ 2.47│ 1│ │301007 │德迈仕 │ 850.00│ 50.00│ 17.00│ 1│ └──────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘ 【3.融资榜单】 ●融资余额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资余额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2023-09-28 │601318 │中国平安 │ 1956877.03│ 3.76│ │2023-09-28 │600519 │贵州茅台 │ 1818768.10│ 0.81│ │2023-09-28 │600030 │中信证券 │ 1147615.94│ 4.66│ │2023-09-28 │601166 │兴业银行 │ 897406.65│ 2.65│ │2023-09-28 │601012 │隆基绿能 │ 769484.26│ 3.72│ │2023-09-28 │600036 │招商银行 │ 697785.96│ 1.03│ │2023-09-28 │600900 │长江电力 │ 638082.05│ 1.26│ │2023-09-28 │600016 │民生银行 │ 607675.65│ 4.46│ │2023-09-28 │600438 │通威股份 │ 569543.75│ 3.92│ │2023-09-28 │600703 │三安光电 │ 536164.17│ 6.97│ │2023-09-28 │600837 │海通证券 │ 467005.20│ 5.29│ │2023-09-28 │601888 │中国中免 │ 454522.50│ 2.20│ │2023-09-28 │600346 │恒力石化 │ 442745.19│ 4.37│ │2023-09-28 │600089 │特变电工 │ 432881.95│ 5.78│ │2023-09-28 │601668 │中国建筑 │ 431008.52│ 1.89│ │2023-09-28 │600919 │江苏银行 │ 404941.70│ 3.56│ │2023-09-28 │601919 │中远海控 │ 403038.07│ 3.21│ │2023-09-28 │600276 │恒瑞医药 │ 394509.41│ 1.38│ │2023-09-28 │603019 │中科曙光 │ 384293.82│ 6.86│ │2023-09-28 │688981 │中芯国际 │ 370797.63│ 3.67│ │2023-09-28 │601688 │华泰证券 │ 369025.54│ 3.19│ │2023-09-28 │600111 │北方稀土 │ 363423.28│ 4.61│ │2023-09-28 │600887 │伊利股份 │ 360440.03│ 2.16│ │2023-09-28 │601398 │工商银行 │ 334780.27│ 0.27│ │2023-09-28 │600000 │浦发银行 │ 321945.02│ 1.54│ │2023-09-28 │601211 │国泰君安 │ 314552.50│ 2.90│ │2023-09-28 │601127 │赛力斯 │ 286171.28│ 3.41│ │2023-09-28 │600196 │复星医药 │ 285834.31│ 4.72│ │2023-09-28 │600150 │中国船舶 │ 282629.57│ 2.27│ │2023-09-28 │601788 │光大证券 │ 274251.79│ 4.21│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资买入额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资买入额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2023-09-28 │601127 │赛力斯 │ 61030.04│ 0.73│ │2023-09-28 │600895 │张江高科 │ 46682.24│ 1.28│ │2023-09-28 │603083 │剑桥科技 │ 35629.38│ 2.52│ │2023-09-28 │600519 │贵州茅台 │ 32256.78│ 0.01│ │2023-09-28 │601012 │隆基绿能 │ 30467.62│ 0.15│ │2023-09-28 │603000 │人民网 │ 30434.84│ 0.72│ │2023-09-28 │603220 │中贝通信 │ 26215.59│ 2.32│ │2023-09-28 │600030 │中信证券 │ 23024.98│ 0.09│ │2023-09-28 │601888 │中国中免 │ 21757.24│ 0.11│ │2023-09-28 │601318 │中国平安 │ 17826.78│ 0.03│ │2023-09-28 │601288 │农业银行 │ 16117.11│ 0.01│ │2023-09-28 │603019 │中科曙光 │ 15992.69│ 0.29│ │2023-09-28 │603123 │翠微股份 │ 15509.95│ 1.51│ │2023-09-28 │600155 │华创云信 │ 15421.24│ 0.84│ │2023-09-28 │688166 │博瑞医药 │ 15005.18│ 1.16│ │2023-09-28 │601688 │华泰证券 │ 14501.13│ 0.13│ │2023-09-28 │600919 │江苏银行 │ 13963.84│ 0.12│ │2023-09-28 │601099 │太平洋 │ 13910.07│ 0.52│ │2023-09-28 │601857 │中国石油 │ 12821.70│ 0.01│ │2023-09-28 │601138 │工业富联 │ 12731.66│ 0.03│ │2023-09-28 │600732 │爱旭股份 │ 12407.16│ 0.35│ │2023-09-28 │601899 │紫金矿业 │ 12240.49│ 0.05│ │2023-09-28 │600570 │恒生电子 │ 11947.49│ 0.19│ │2023-09-28 │600522 │中天科技 │ 11487.86│ 0.23│ │2023-09-28 │688012 │中微公司 │ 11384.24│ 0.12│ │2023-09-28 │688041 │海光信息 │ 11376.32│ 0.24│ │2023-09-28 │600839 │四川长虹 │ 11197.08│ 0.54│ │2023-09-28 │600415 │小商品城 │ 10885.24│ 0.22│ │2023-09-28 │603259 │药明康德 │ 10710.20│ 0.05│ │2023-09-28 │688498 │源杰科技 │ 10708.94│ 2.40│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融资偿还额排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资偿还额(万元)│ 占流通市值%│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2023-09-28 │601127 │赛力斯 │ 54740.80│ 0.65│ │2023-09-28 │600895 │张江高科 │ 51319.33│ 1.41│ │2023-09-28 │603000 │人民网 │ 50233.13│ 1.18│ │2023-09-28 │601012 │隆基绿能 │ 43098.39│ 0.21│ │2023-09-28 │603083 │剑桥科技 │ 39389.99│ 2.78│ │2023-09-28 │603220 │中贝通信 │ 33370.52│ 2.95│ │2023-09-28 │600519 │贵州茅台 │ 29772.46│ 0.01│ │2023-09-28 │600036 │招商银行 │ 28699.24│ 0.04│ │2023-09-28 │603019 │中科曙光 │ 25817.61│ 0.46│ │2023-09-28 │601318 │中国平安 │ 21233.60│ 0.04│ │2023-09-28 │601099 │太平洋 │ 20751.47│ 0.78│ │2023-09-28 │600155 │华创云信 │ 20463.88│ 1.11│ │2023-09-28 │600732 │爱旭股份 │ 20135.82│ 0.56│ │2023-09-28 │601888 │中国中免 │ 20006.51│ 0.10│ │2023-09-28 │601288 │农业银行 │ 19732.44│ 0.02│ │2023-09-28 │688981 │中芯国际 │ 16715.71│ 0.17│ │2023-09-28 │600919 │江苏银行 │ 16529.65│ 0.15│ │2023-09-28 │600030 │中信证券 │ 16497.50│ 0.07│ │2023-09-28 │600150 │中国船舶 │ 16177.70│ 0.13│ │2023-09-28 │600839 │四川长虹 │ 14774.78│ 0.71│ │2023-09-28 │603123 │翠微股份 │ 14605.87│ 1.42│ │2023-09-28 │688012 │中微公司 │ 14423.66│ 0.15│ │2023-09-28 │600418 │江淮汽车 │ 14341.39│ 0.50│ │2023-09-28 │688166 │博瑞医药 │ 13743.36│ 1.06│ │2023-09-28 │600777 │新潮能源 │ 13546.41│ 0.80│ │2023-09-28 │601138 │工业富联 │ 13323.04│ 0.03│ │2023-09-28 │600522 │中天科技 │ 13238.66│ 0.26│ │2023-09-28 │601669 │中国电建 │ 13218.85│ 0.19│ │2023-09-28 │600438 │通威股份 │ 12590.70│ 0.09│ │2023-09-28 │603259 │药明康德 │ 12076.80│ 0.05│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ 【4.融券榜单】 ●融券余量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券余量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2023-09-28 │600208 │新湖中宝 │ 5908.62│ 14594.30│ │2023-09-28 │688538 │和辉光电 │ 4576.35│ 12035.79│ │2023-09-28 │600157 │永泰能源 │ 4436.99│ 6167.41│ │2023-09-28 │600905 │三峡能源 │ 4268.52│ 20403.53│ │2023-09-28 │601006 │大秦铁路 │ 4175.98│ 30442.86│ │2023-09-28 │603799 │华友钴业 │ 3947.37│ 148065.77│ │2023-09-28 │688327 │云从科技 │ 3439.72│ 50701.52│ │2023-09-28 │601997 │贵阳银行 │ 3352.92│ 18742.81│ │2023-09-28 │600010 │包钢股份 │ 3315.34│ 5702.38│ │2023-09-28 │600016 │民生银行 │ 3193.74│ 12263.96│ │2023-09-28 │600879 │航天电子 │ 3006.47│ 22518.43│ │2023-09-28 │600906 │财达证券 │ 2591.86│ 20708.99│ │2023-09-28 │688126 │沪硅产业 │ 2471.72│ 48865.82│ │2023-09-28 │600975 │新五丰 │ 2353.48│ 20522.33│ │2023-09-28 │601939 │建设银行 │ 2286.75│ 14406.51│ │2023-09-28 │600415 │小商品城 │ 2242.80│ 20274.90│ │2023-09-28 │688223 │晶科能源 │ 2094.31│ 21152.51│ │2023-09-28 │601099 │太平洋 │ 2059.23│ 8010.40│ │2023-09-28 │601138 │工业富联 │ 2007.07│ 39539.20│ │2023-09-28 │601868 │中国能建 │ 1960.52│ 4430.78│ │2023-09-28 │600900 │长江电力 │ 1884.14│ 41903.18│ │2023-09-28 │600745 │闻泰科技 │ 1709.25│ 74608.89│ │2023-09-28 │601995 │中金公司 │ 1704.92│ 63866.31│ │2023-09-28 │688008 │澜起科技 │ 1610.29│ 80031.51│ │2023-09-28 │600929 │雪天盐业 │ 1573.63│ 10385.94│ │2023-09-28 │600985 │淮北矿业 │ 1498.05│ 20897.82│ │2023-09-28 │600919 │江苏银行 │ 1420.52│ 10199.31│ │2023-09-28 │600839 │四川长虹 │ 1398.03│ 6305.13│ │2023-09-28 │600681 │百川能源 │ 1385.73│ 6194.21│ │2023-09-28 │601880 │辽港股份 │ 1358.08│ 2132.19│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融券卖出量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券卖出量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2023-09-28 │601988 │中国银行 │ 578.14│ 2179.59│ │2023-09-28 │601099 │太平洋 │ 161.61│ 628.66│ │2023-09-28 │600839 │四川长虹 │ 151.92│ 685.16│ │2023-09-28 │600866 │星湖科技 │ 147.63│ 775.06│ │2023-09-28 │600398 │海澜之家 │ 147.42│ 1132.19│ │2023-09-28 │601138 │工业富联 │ 124.27│ 2448.12│ │2023-09-28 │600010 │包钢股份 │ 115.39│ 198.47│ │2023-09-28 │601916 │浙商银行 │ 113.71│ 291.10│ │2023-09-28 │601005 │重庆钢铁 │ 94.94│ 145.26│ │2023-09-28 │600372 │中航机载 │ 94.00│ 1330.99│ │2023-09-28 │600900 │长江电力 │ 87.12│ 1937.55│ │2023-09-28 │600871 │石化油服 │ 82.25│ 175.19│ │2023-09-28 │600751 │海航科技 │ 75.32│ 216.92│ │2023-09-28 │688166 │博瑞医药 │ 72.65│ 2222.24│ │2023-09-28 │688472 │阿特斯 │ 72.41│ 1029.72│ │2023-09-28 │601929 │吉视传媒 │ 67.78│ 128.78│ │2023-09-28 │601288 │农业银行 │ 63.41│ 228.28│ │2023-09-28 │601555 │东吴证券 │ 63.17│ 532.52│ │2023-09-28 │600418 │江淮汽车 │ 63.05│ 826.62│ │2023-09-28 │600831 │广电网络 │ 61.64│ 351.96│ │2023-09-28 │600170 │上海建工 │ 59.90│ 164.73│ │2023-09-28 │600415 │小商品城 │ 58.84│ 531.91│ │2023-09-28 │600208 │新湖中宝 │ 58.30│ 144.00│ │2023-09-28 │600155 │华创云信 │ 57.47│ 467.19│ │2023-09-28 │600022 │山东钢铁 │ 53.90│ 78.69│ │2023-09-28 │600649 │城投控股 │ 53.01│ 230.06│ │2023-09-28 │600777 │新潮能源 │ 52.47│ 140.09│ │2023-09-28 │600516 │方大炭素 │ 50.67│ 292.87│ │2023-09-28 │600908 │无锡银行 │ 47.60│ 265.61│ │2023-09-28 │688609 │九联科技 │ 47.03│ 470.29│ └────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘ ●融券偿还量排行(前30) ┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐ │交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券偿还量(万股)│ 金额(万元)│ ├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤ │2023-09-28 │601099 │太平洋 │ 1957.80│ 7615.82│ │2023-09-28 │600919 │江苏银行 │ 1322.25│ 9493.72│ │2023-09-28 │600157 │永泰能源 │ 1263.29│ 1755.97│ │2023-09-28 │601868 │中国能建 │ 1101.97│ 2490.45│ │2023-09-28 │600010 │包钢股份 │ 670.13│ 1152.63│ │2023-09-28 │601988 │中国银行 │ 631.46│ 2380.60│ │2023-09-28 │688549 │中巨芯 │ 488.84│ 4775.95│ │2023-09-28 │600839 │四川长虹 │ 485.31│ 2188.75│ │2023-09-28 │600879 │航天电子 │ 403.42│ 3021.62│ │2023-09-28 │601006 │大秦铁路 │ 390.13│ 2844.05│ │2023-09-28 │601005 │重庆钢铁 │ 369.05│ 564.65│ │2023-09-28 │600155 │华创云信 │ 365.39│ 2970.65│ │2023-09-28 │600415 │小商品城 │ 315.95│ 2856.17│ │2023-09-28 │601992 │金隅集团 │ 306.13│ 673.49│ │2023-09-28 │601858 │中国科传 │ 215.00│ 6910.12│ │2023-09-28 │601138 │工业富联 │ 182.78│ 3600.83│ │2023-09-28 │600525 │长园集团 │ 167.90│ 826.05│ │2023-09-28 │601012 │隆基绿能 │ 152.94│ 4172.20│ │2023-09-28 │600313 │农发种业 │ 145.84│ 1201.72│ │2023-09-28 │600905 │三峡能源 │ 144.21│ 689.32│ │2023-09-28 │600633 │浙数文化 │ 143.61│ 1947.35│ │2023-09-28 │601058 │赛轮轮胎 │ 137.14│ 1729.34│ │2023-09-28 │600871 │石化油服 │ 136.55│ 290.85│ │2023-09-28 │601162 │天风证券 │ 130.57│ 433.49│ │2023-09-28 │600028 │中国石化 │ 123.53│ 749.83│ │2023-09-28 │601727 │上海电气 │ 120.35│ 563.24│ │2023-09-28 │600100 │同方股份 │ 118.97│ 864.91│ │2023-09-28 │601975 │招商南油 │ 117.30│ 387.10│ │2023-09-28 │603077 │和邦生物 │ 117.25│ 274.37│ │2023-09-28 │600711 │盛屯矿业 │

查询最新操盘提示(输入股票代码):

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486