chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

002194(武汉凡谷)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期:2024-07-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属研究行业:通信设备(共88家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2024-07-19 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ─────────────────────────────────────────────── 1 ST高鸿 23.27 0.51 -51.96 -63.64 -63.97 2 科信技术 13.29 5.58 16.23 -19.06 -46.86 3 云里物里 11.40 13.30 14.07 -24.87 26.04 4 东土科技 10.75 -9.18 -12.46 -7.50 -37.39 5 合众思壮 7.61 -6.00 -6.30 -17.85 -19.22 6 锐捷网络 3.45 1.66 -6.14 -0.24 -36.83 7 长盈通 3.22 -20.00 -6.10 -29.43 -44.97 8 国盾量子 2.23 -10.59 -13.34 49.62 4.37 9 富士达 2.18 -9.66 -11.62 -25.66 -21.65 10 中兴通讯 0.61 2.03 2.78 21.58 -32.28 11 ST富通 0.00 0.00 -75.82 -84.90 -86.88 12 龙旗科技 -0.27 -13.27 -10.34 42.51 42.51 13 澄天伟业 -0.37 -6.98 11.48 -20.71 -41.45 14 移远通信 -0.51 2.09 22.00 17.03 -12.82 15 博创科技 -0.58 -10.66 -15.86 -19.95 -44.93 16 ST特信 -0.69 -9.41 -39.01 -39.86 -47.89 17 华测导航 -0.78 3.84 10.53 18.28 -4.56 18 仕佳光子 -0.97 -10.13 -5.14 -12.10 -39.79 19 亿联网络 -1.15 0.16 13.61 48.63 -1.46 20 威胜信息 -1.19 -6.75 2.09 27.02 28.21 21 菲菱科思 -1.22 -14.80 -10.81 -17.36 -30.59 22 星网锐捷 -1.32 -9.65 -19.63 -19.28 -41.82 23 浩瀚深度 -1.59 -14.39 -20.75 -36.31 -54.72 24 大唐电信 -2.00 -9.11 -7.74 -16.84 -25.91 25 长飞光纤 -2.32 -8.27 -14.34 -9.56 -33.39 26 万隆光电 -2.34 -5.78 -5.36 -28.71 -40.10 27 世嘉科技 -2.39 -10.79 -13.92 -27.84 -34.52 28 辉煌科技 -2.42 -19.04 7.09 4.44 4.06 29 剑桥科技 -2.57 -14.99 -12.28 -20.21 -46.62 42 武汉凡谷 -3.80 -10.28 -12.46 -14.72 -22.39 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 -4.05 -9.94 -6.77 -10.40 -25.43 市场平均 1.82 -4.21 -14.68 -28.10 -31.49 ─────────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2024-07-19 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ─────────────────────────────────────────────── 1 中际旭创 1513.35 1505.99 11.16 11.21 134.98 2 中兴通讯 1132.20 1132.00 40.27 47.83 28.11 3 新易盛 746.80 659.98 6.26 7.09 105.36 4 天孚通信 505.22 459.03 5.03 5.54 91.21 5 中天科技 486.69 486.69 34.13 34.13 14.26 6 亿联网络 478.99 274.02 7.23 12.64 37.90 7 亨通光电 371.24 371.24 24.67 24.67 15.05 8 光迅科技 274.71 261.46 7.56 7.94 34.59 9 锐捷网络 187.67 22.52 0.68 5.68 33.03 10 烽火通信 181.14 175.62 11.49 11.85 15.28 11 威胜信息 178.15 178.15 5.00 5.00 35.63 12 龙旗科技 169.02 16.92 0.47 4.65 36.34 13 信科移动 167.52 66.84 13.64 34.19 4.90 14 华测导航 166.60 137.48 4.50 5.46 30.54 15 移远通信 134.56 134.56 2.65 2.65 50.86 16 广和通 125.51 87.16 5.32 7.66 16.39 17 国盾量子 122.18 122.18 0.80 0.80 152.01 18 长飞光纤 94.19 94.19 4.06 7.58 23.18 19 东方通信 87.76 87.76 9.56 12.56 9.18 20 光库科技 86.27 83.93 2.42 2.49 34.62 21 剑桥科技 81.16 80.27 2.65 2.68 30.28 22 兆龙互连 79.90 65.26 2.11 2.58 30.95 23 联特科技 76.54 40.09 0.68 1.30 58.99 24 意华股份 75.54 63.55 1.63 1.94 38.93 25 星网锐捷 75.45 74.25 5.83 5.93 12.73 26 海能达 72.00 50.77 12.82 18.18 3.96 27 太辰光 71.36 60.47 1.92 2.27 31.42 28 大唐电信 64.04 43.05 8.80 13.10 4.89 29 神宇股份 58.39 40.43 1.23 1.78 32.86 34 武汉凡谷 51.86 38.64 5.09 6.83 7.59 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 111.28 96.24 5.23 6.32 18.41 市场平均 40.20 38.41 10.16 10.70 3.78 ─────────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2024-07-19 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ─────────────────────────────────────────────── 1 合众思壮 9.29 8.98 2.31 2.56 16.21 2 中兴通讯 14.27 14.42 1.90 1.07 7.44 3 辉煌科技 14.88 20.05 1.55 4.04 21.82 4 长飞光纤 15.77 13.54 1.55 1.40 10.51 5 中天科技 16.31 15.62 1.44 1.08 13.90 6 亨通光电 16.34 17.24 1.42 0.76 16.12 7 映翰通 19.66 21.11 2.13 3.93 10.91 8 东土科技 19.93 17.77 2.27 4.11 -36.45 9 富士达 20.19 16.22 2.70 2.97 21.26 10 广和通 20.54 22.27 3.77 1.56 14.29 11 三旺通信 20.60 21.32 2.66 5.26 32.26 12 星网锐捷 21.22 17.76 1.17 0.48 25.61 13 亿联网络 22.22 23.83 5.51 10.36 25.79 14 恒宝股份 23.68 22.47 1.64 2.96 18.62 15 东信和平 25.35 26.55 2.69 3.28 21.33 16 龙旗科技 26.08 27.92 3.13 0.51 11.40 17 远 望 谷 26.53 117.35 2.08 5.46 140.54 18 长江通信 27.15 24.02 1.55 7.44 -135.11 19 云里物里 28.26 29.98 3.13 3.90 25.05 20 移为通信 32.63 36.21 2.96 5.05 18.72 21 威胜信息 32.67 33.92 6.28 7.92 40.78 22 鼎信通讯 33.34 21.52 0.85 0.78 13.93 23 浩瀚深度 33.53 35.94 2.22 4.26 11.18 24 高凌信息 34.12 38.55 0.95 4.70 73.75 25 德科立 34.62 35.06 1.47 3.84 55.87 26 华测导航 35.21 37.09 5.29 5.99 45.18 27 烽火通信 35.56 35.84 1.45 0.58 12.58 28 菲菱科思 36.58 31.24 2.65 2.28 11.94 29 意华股份 39.09 61.83 3.21 1.34 -52.16 59 武汉凡谷 123.29 61.63 2.02 3.73 18.87 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 36.87 38.58 2.75 1.97 23.09 市场平均 -20.53 -21.89 1.34 1.48 28.83 ─────────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2024-03-31 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ─────────────────────────────────────────────── 1 中际旭创 1.30 19.56 0.81 21.22 303.84 2 天孚通信 0.71 8.84 0.35 38.24 202.68 3 有方科技 0.64 8.76 -0.20 6.67 400.36 4 中兴通讯 0.57 14.82 0.62 9.03 3.74 5 意华股份 0.51 13.27 0.04 5.85 456.11 6 菲菱科思 0.49 24.59 2.60 8.36 -38.12 7 新易盛 0.46 8.17 0.23 29.16 200.96 8 亿联网络 0.45 6.88 0.26 48.87 34.45 9 龙旗科技 0.32 11.60 1.53 1.22 50.24 10 神宇股份 0.28 5.85 0.27 27.00 442.54 11 广和通 0.25 4.34 0.14 8.96 33.78 12 威胜信息 0.23 5.68 0.12 24.79 21.96 13 德科立 0.23 21.79 0.36 12.27 5.36 14 映翰通 0.22 12.67 0.27 15.38 74.65 15 移远通信 0.21 13.69 -2.68 1.33 140.60 16 三旺通信 0.21 11.68 0.21 20.48 32.97 17 辉煌科技 0.21 5.46 0.01 38.94 239.40 18 亨通光电 0.21 10.63 0.07 4.60 29.87 19 华测导航 0.19 5.77 -0.42 16.29 30.35 20 中天科技 0.19 9.90 -0.46 7.67 -17.20 21 鼎通科技 0.18 17.65 -0.03 9.40 -45.11 22 太辰光 0.14 6.15 0.19 14.46 10.80 23 远 望 谷 0.12 2.14 -0.03 78.09 998.26 24 东方通信 0.11 2.84 -0.13 23.73 903.59 25 光迅科技 0.10 10.76 -0.08 6.02 -24.21 26 剑桥科技 0.10 8.07 0.21 3.67 -63.69 27 云里物里 0.10 3.18 -0.03 14.62 24.22 28 ST高鸿 0.09 2.60 -0.13 11.93 1240.42 29 长飞光纤 0.08 14.96 0.14 1.39 -75.97 60 武汉凡谷 0.00 3.77 0.00 0.86 -94.19 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 0.09 6.98 -0.10 -4.07 33.27 ─────────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486