chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

002194(武汉凡谷)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期:2023-09-29◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属研究行业:通信设备(共90家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2023-09-28 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ─────────────────────────────────────────────── 1 菲菱科思 48.05 83.87 43.79 52.28 166.69 2 太辰光 34.16 33.10 -8.15 72.63 176.18 3 天孚通信 28.99 15.01 -2.59 105.01 261.90 4 剑桥科技 24.31 18.43 -9.37 58.76 482.01 5 三旺通信 24.01 34.43 6.19 -5.38 101.86 6 佳讯飞鸿 21.17 32.95 23.77 28.30 70.61 7 中际旭创 18.93 3.86 -18.44 116.00 332.74 8 新易盛 15.58 3.42 -19.30 51.17 209.97 9 仕佳光子 15.19 17.35 -17.76 9.09 55.76 10 灿勤科技 14.52 13.40 -13.10 30.09 79.74 11 威胜信息 14.21 24.20 0.30 -3.10 58.78 12 光迅科技 13.67 21.83 -6.74 26.36 112.10 13 博创科技 12.28 24.95 6.13 28.52 67.33 14 光库科技 11.65 19.09 -14.25 61.34 128.20 15 共进股份 11.08 13.01 0.95 15.34 44.64 16 华脉科技 10.94 31.94 -12.17 35.86 92.21 17 国盾量子 10.05 11.12 -14.95 -14.48 56.54 18 卓翼科技 9.98 31.45 14.12 5.94 37.73 19 映翰通 9.53 7.56 -11.71 -7.71 51.85 20 欣天科技 9.38 8.63 1.10 25.99 67.14 21 大唐电信 9.32 17.89 5.97 -11.28 20.14 22 铭普光磁 9.23 31.28 3.02 75.97 115.77 23 中天科技 8.87 8.32 -6.60 -14.06 -35.71 24 广哈通信 8.12 17.20 0.55 22.08 70.95 25 德科立 7.91 22.27 -10.89 5.51 14.51 26 联特科技 7.87 -5.33 -37.59 141.50 298.49 27 意华股份 7.46 12.33 -18.73 -20.76 -38.25 28 特发信息 7.22 12.58 -11.40 -22.82 44.95 29 美利信 7.18 11.53 7.41 10.33 10.33 79 武汉凡谷 0.37 25.00 6.13 -0.64 28.08 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 7.54 13.67 -6.42 6.67 52.29 市场平均 0.61 3.02 1.43 -8.55 -2.65 ─────────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2023-09-28 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ─────────────────────────────────────────────── 1 中兴通讯 1316.27 1316.03 40.27 47.83 32.68 2 中际旭创 929.67 868.74 7.50 8.03 115.80 3 中天科技 506.82 506.82 34.13 34.13 14.85 4 亿联网络 450.42 257.68 7.23 12.64 35.64 5 天孚通信 375.14 343.44 3.62 3.95 95.00 6 亨通光电 348.30 348.30 24.67 24.67 14.12 7 新易盛 326.56 284.10 6.18 7.10 46.00 8 光迅科技 256.47 219.63 6.81 7.95 32.26 9 锐捷网络 247.73 26.79 0.61 5.68 43.60 10 信科移动 244.44 48.22 6.74 34.19 7.15 11 烽火通信 231.97 221.22 11.32 11.87 19.55 12 华测导航 159.38 130.67 4.45 5.43 29.35 13 广和通 150.23 96.42 4.93 7.68 19.57 14 威胜信息 148.30 148.30 5.00 5.00 29.66 15 剑桥科技 145.74 141.61 2.61 2.68 54.36 16 长飞光纤 137.22 137.22 4.06 7.58 33.77 17 移远通信 120.80 120.80 2.65 2.65 45.66 18 光库科技 119.69 118.20 2.42 2.45 48.79 19 联特科技 116.28 29.07 0.32 1.30 89.62 20 星网锐捷 114.97 113.10 5.83 5.93 19.39 21 东方通信 114.05 114.05 9.56 12.56 11.93 22 海能达 111.87 78.84 12.80 18.16 6.16 23 国盾量子 109.10 109.10 0.80 0.80 136.00 24 太辰光 100.81 84.96 1.94 2.30 43.83 25 博创科技 96.52 77.28 2.29 2.86 33.75 26 菲菱科思 94.22 29.62 0.22 0.69 135.88 27 共进股份 92.80 92.31 7.87 7.91 11.73 28 大唐电信 90.91 60.93 8.80 13.14 6.92 29 灿勤科技 88.36 21.55 0.98 4.00 22.09 38 武汉凡谷 74.48 55.44 5.09 6.83 10.90 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 115.95 95.31 5.07 6.26 18.78 市场平均 43.05 41.05 7.30 7.63 5.62 ─────────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2023-09-28 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ─────────────────────────────────────────────── 1 中天科技 15.16 15.77 1.59 1.26 12.99 2 中兴通讯 17.39 19.35 2.46 1.26 14.88 3 亨通光电 17.65 22.00 1.43 0.73 50.06 4 富士达 18.13 19.93 3.58 3.23 22.44 5 长飞光纤 20.50 21.93 2.44 1.78 15.92 6 长江通信 21.30 20.84 1.71 23.60 -137.71 7 亿联网络 21.76 20.68 5.85 9.97 22.01 8 通鼎互联 23.47 60.59 3.09 2.19 30.94 9 海能达 23.60 27.45 1.76 2.04 17.67 10 星网锐捷 24.85 19.96 1.84 0.72 9.21 11 美利信 28.33 33.56 2.31 2.24 13.87 12 盛路通信 31.96 35.21 2.61 6.06 50.95 13 瑞可达 32.03 24.53 3.24 4.03 58.98 14 广和通 32.42 41.22 5.29 2.12 43.87 15 优博讯 34.78 30.08 2.66 3.45 23.50 16 天邑股份 34.91 27.03 2.29 1.85 29.80 17 威胜信息 34.92 37.06 5.52 7.17 46.26 18 剑桥科技 35.15 85.00 6.68 3.56 53.84 19 移为通信 36.73 31.61 3.08 5.57 24.14 20 永鼎股份 36.74 38.33 2.91 2.03 160.73 21 博创科技 36.94 49.70 5.29 6.57 -252.69 22 高凌信息 37.36 33.39 1.60 6.48 156.86 23 映翰通 37.49 41.97 3.40 6.95 22.19 24 共进股份 39.01 40.93 1.75 0.92 9.35 25 鼎信通讯 39.13 58.58 2.07 2.02 -67.75 26 鼎通科技 39.17 29.29 2.89 6.59 43.84 27 华测导航 39.64 44.13 6.09 6.34 28.18 28 恒宝股份 39.97 71.17 2.82 4.65 70.36 29 欣天科技 41.09 72.07 6.47 4.39 45.89 32 武汉凡谷 44.79 26.96 2.89 3.76 16.25 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 38.10 39.20 3.14 2.25 29.44 市场平均 118.15 162.10 1.56 2.26 29.86 ─────────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2023-06-30 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ─────────────────────────────────────────────── 1 菲菱科思 1.31 23.32 2.31 9.10 -13.45 2 中兴通讯 1.15 13.31 1.35 8.88 19.85 3 亿联网络 0.82 6.09 0.53 50.37 -9.44 4 长飞光纤 0.80 13.87 0.45 9.06 15.54 5 中际旭创 0.77 16.17 1.44 16.16 24.63 6 美利信 0.69 15.42 1.14 7.50 51.85 7 映翰通 0.63 11.81 1.10 19.56 22.06 8 天孚通信 0.60 6.80 0.73 35.55 36.42 9 剑桥科技 0.59 8.14 0.67 8.96 278.81 10 中天科技 0.57 9.34 -0.27 10.06 7.15 11 瑞可达 0.55 12.06 0.52 10.27 -47.02 12 博创科技 0.54 6.91 0.24 22.41 89.94 13 三旺通信 0.53 10.88 -0.16 19.80 33.34 14 亨通光电 0.51 9.84 -0.33 5.38 45.27 15 德科立 0.49 19.75 -0.04 13.31 -32.09 16 富士达 0.48 4.24 -0.09 20.14 18.66 17 鼎通科技 0.46 17.29 0.55 13.55 -48.55 18 威胜信息 0.44 5.37 0.10 21.22 12.91 19 阿莱德 0.43 9.35 0.68 18.89 42.55 20 新易盛 0.41 7.13 0.68 22.10 -37.46 21 广和通 0.40 3.71 0.18 7.83 48.53 22 意华股份 0.39 10.27 -0.55 2.22 -63.12 23 长江通信 0.36 11.43 -0.20 120.47 -5.33 24 天邑股份 0.35 8.36 -0.55 6.90 -31.40 25 星网锐捷 0.34 10.52 -0.76 4.65 -36.37 26 华测导航 0.33 4.86 -0.15 14.21 30.33 27 太辰光 0.32 5.66 0.26 17.85 -24.72 28 光迅科技 0.32 9.92 0.29 8.19 -23.19 29 欣天科技 0.31 2.72 0.21 16.45 150.88 50 武汉凡谷 0.12 3.77 0.12 8.52 -58.04 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 0.19 6.48 0.06 6.96 17.81 ─────────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486