chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

002594(比亚迪)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇002594 比亚迪 更新日期:2022-06-23◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属行业:汽车类(共245家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2022-06-22 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ───────────────────────────────────────────── 1 浙江世宝 61.21 119.57 89.53 81.85 80.97 2 奥联电子 46.87 44.85 28.94 41.26 49.40 3 松芝股份 46.60 55.14 33.63 6.34 71.59 4 克来机电 26.90 35.09 4.17 -40.00 -38.97 5 国机汽车 24.74 59.15 27.93 30.15 117.00 6 奥特佳 24.62 29.53 8.94 -13.42 -13.42 7 中通客车 20.72 176.88 329.84 272.08 250.08 8 巨轮智能 20.11 24.73 19.47 8.61 24.04 9 北特科技 17.48 26.88 27.29 3.80 33.50 10 南方精工 17.23 24.13 6.38 -9.30 -1.80 11 浙江黎明 16.97 19.93 2.78 -32.47 26.85 12 美力科技 16.08 18.59 6.82 -8.74 8.51 13 银轮股份 15.43 23.72 10.38 -12.78 2.07 14 继峰股份 15.43 48.14 24.40 -25.48 39.91 15 岱美股份 15.38 45.59 26.16 -18.03 -1.39 16 路畅科技 13.61 21.01 4.05 11.81 10.42 17 富临精工 13.52 34.87 33.42 4.62 119.81 18 兴民智通 13.19 16.92 4.52 -18.53 -14.05 19 上声电子 12.88 34.33 33.64 12.35 220.66 20 天成自控 12.63 11.78 34.95 10.26 22.19 21 襄阳轴承 11.82 26.82 5.48 15.05 7.51 22 铭科精技 11.57 -19.75 104.63 104.63 104.63 23 京威股份 11.30 16.91 9.75 -12.64 20.12 24 万里扬 11.04 22.72 9.24 -35.90 4.29 25 钱江摩托 10.30 64.85 67.37 37.28 6.43 26 天龙股份 10.02 -3.84 12.04 23.66 31.78 27 秦安股份 9.88 10.32 24.70 0.37 8.29 28 越博动力 9.75 12.09 4.25 -22.07 25.35 29 金鸿顺 9.53 12.48 7.79 3.65 51.88 116 比亚迪 1.46 18.14 38.84 21.72 42.97 ───────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2022-06-22 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ───────────────────────────────────────────── 1 比亚迪 6162.51 3958.80 11.65 29.11 339.88 2 长城汽车 2340.46 2324.38 61.18 92.60 37.99 3 上汽集团 2051.62 2051.62 116.83 116.83 17.56 4 长安汽车 1257.95 1155.29 58.50 76.32 19.75 5 广汽集团 1210.12 1193.35 72.63 104.64 16.43 6 小康股份 956.04 725.89 10.33 13.60 70.30 7 福耀玻璃 837.45 837.45 20.03 26.10 41.81 8 德赛西威 831.86 823.73 5.50 5.55 149.81 9 潍柴动力 824.20 613.55 50.50 87.27 12.15 10 华域汽车 731.75 731.75 31.53 31.53 23.21 11 拓普集团 726.25 726.25 11.02 11.02 65.90 12 星宇股份 442.83 442.83 2.86 2.86 155.01 13 一汽解放 434.23 131.72 14.12 46.54 9.33 14 北汽蓝谷 385.43 351.71 39.12 42.87 8.99 15 玲珑轮胎 351.77 322.65 13.61 14.84 23.70 16 赛轮轮胎 347.09 297.03 26.22 30.63 11.33 17 九号公司 312.28 223.35 5.09 7.12 43.89 18 伯特利 308.84 307.46 4.07 4.08 75.61 19 江淮汽车 282.17 244.62 18.93 21.84 12.92 20 爱玛科技 260.71 66.31 1.04 4.11 63.51 21 富临精工 256.11 230.40 10.93 12.15 21.08 22 科博达 248.66 24.92 0.40 4.00 62.15 23 中鼎股份 238.15 237.68 13.14 13.16 18.09 24 力帆科技 229.50 114.77 22.50 45.00 5.10 25 华阳集团 227.17 226.19 4.73 4.75 47.85 26 广汇汽车 219.81 219.81 81.11 81.11 2.71 27 双环传动 212.15 173.92 6.38 7.78 27.28 28 森麒麟 207.24 92.32 2.89 6.50 31.90 29 立中集团 207.24 155.90 4.64 6.17 33.59 30 宇通客车 196.82 196.82 22.14 22.14 8.89 ───────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2022-06-22 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ───────────────────────────────────────────── 1 猛狮退 0.61 0.73 -28.66 0.38 1.88 2 威孚高科 7.92 7.53 0.96 1.46 324.66 3 上汽集团 8.84 8.36 0.74 0.27 19.61 4 浙农股份 9.28 10.12 1.79 0.18 2.62 5 新朋股份 10.16 11.23 1.50 0.88 29.23 6 宁波华翔 10.39 10.04 1.21 0.73 5.43 7 华域汽车 10.63 11.31 1.44 0.51 8.25 8 郑煤机 10.73 11.42 1.41 0.75 7.28 9 信隆健康 10.86 10.30 3.13 1.10 10.92 10 一汽富维 11.14 9.35 0.89 0.31 3.62 11 广汇汽车 13.53 13.67 0.53 0.15 9.88 12 铁流股份 14.86 12.77 1.45 1.14 14.21 13 德众汽车 15.22 12.69 1.55 0.26 7.00 14 潍柴动力 15.24 11.46 1.46 0.59 8.53 15 安徽凤凰 15.25 12.98 1.07 1.29 14.80 16 亚普股份 15.32 15.76 2.16 0.97 9.71 17 宗申动力 15.48 14.75 1.50 0.75 10.27 18 天润工业 16.02 13.70 1.32 1.82 8.08 19 常熟汽饰 16.05 15.11 1.52 2.32 14.69 20 富奥股份 16.14 12.39 1.39 0.84 8.19 21 贵州轮胎 16.38 14.34 0.89 0.71 33.65 22 长源东谷 16.60 13.38 1.45 2.35 5.35 23 一汽解放 16.93 11.13 1.62 0.63 4.93 24 远东传动 17.87 13.52 0.95 1.90 9.88 25 泰德股份 18.03 18.03 2.19 2.00 33.42 26 雷迪克 18.10 19.75 1.88 3.02 39.29 27 联明股份 18.17 16.39 1.60 1.88 17.24 28 新坐标 18.27 18.28 2.57 6.05 21.33 29 冠盛股份 18.85 19.60 1.51 0.89 27.67 191 比亚迪 273.61 324.92 10.32 4.09 12.81 ───────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2022-03-31 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ───────────────────────────────────────────── 1 星宇股份 0.94 28.43 3.00 12.64 -5.61 2 爱玛科技 0.78 12.94 2.42 6.88 108.93 3 菱电电控 0.77 28.03 0.74 23.21 12.34 4 威孚高科 0.74 19.97 -0.79 17.60 -14.52 5 春风动力 0.70 24.81 -0.52 4.74 10.22 6 长安汽车 0.59 8.00 0.10 13.11 431.45 7 德赛西威 0.57 10.25 0.08 10.03 39.22 8 兆丰股份 0.56 31.35 0.68 29.94 9.43 9 华域汽车 0.54 16.10 1.26 5.14 32.13 10 卡倍亿 0.51 12.22 -1.09 4.54 131.81 11 肇民科技 0.51 21.20 -0.03 19.59 -2.95 12 上汽集团 0.48 23.74 -0.78 4.20 -19.44 13 恒帅股份 0.40 10.23 0.52 19.42 10.02 14 郑煤机 0.39 8.84 0.18 8.78 22.55 15 森麒麟 0.36 9.95 0.11 16.11 2.66 16 拓普集团 0.35 9.96 0.35 10.67 56.84 17 伯特利 0.34 8.45 -0.34 13.64 8.25 18 标榜股份 0.33 14.12 0.17 19.77 5.67 19 福耀玻璃 0.33 10.40 0.51 13.29 1.86 20 文灿股份 0.31 10.51 0.00 6.39 58.32 21 广汽集团 0.29 9.29 -0.31 12.94 27.17 22 超捷股份 0.29 13.83 0.19 15.79 -15.56 23 浙农股份 0.29 7.38 2.63 2.92 74.15 24 富临精工 0.29 5.21 -0.31 12.76 108.69 25 比亚迪 0.28 32.92 4.10 1.36 240.59 26 豪能股份 0.28 6.37 -0.09 21.02 23.61 27 旭升股份 0.27 8.29 0.34 12.08 33.71 28 宁波华翔 0.27 12.84 0.53 6.17 -17.60 29 新坐标 0.26 7.48 0.25 39.46 0.19 30 亚普股份 0.25 7.08 0.93 6.88 12.27 ───────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486