chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

002808(恒久科技)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇002808 恒久科技 更新日期:2023-02-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属行业:元器件(共271家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2023-02-01 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ───────────────────────────────────────────── 1 恒久科技 33.13 142.68 113.76 105.92 131.69 2 方邦股份 24.47 27.44 55.56 11.53 -8.20 3 盈方微 18.30 37.18 -0.93 328.00 328.00 4 蓝思科技 18.19 26.50 32.01 18.40 -20.76 5 晶赛科技 17.97 22.03 16.95 -18.85 -49.85 6 汇创达 15.81 22.92 22.71 41.70 20.10 7 楚天龙 15.63 30.62 15.63 4.69 -7.02 8 天通股份 15.41 27.89 6.06 -6.06 1.74 9 瑞可达 15.08 7.10 1.98 -21.74 4.17 10 精伦电子 14.96 20.99 17.37 7.40 31.54 11 中京电子 13.88 19.59 57.26 50.64 43.27 12 纬达光电 13.18 13.97 -4.23 -4.23 -4.23 13 国光电气 12.54 9.10 -16.73 -4.91 15.52 14 领益智造 12.47 23.13 15.73 7.50 -8.96 15 澄天伟业 11.19 26.89 13.45 13.88 -0.58 16 雅创电子 10.81 14.10 14.65 -16.22 14.32 17 苏大维格 10.26 33.64 36.25 29.35 -17.31 18 金禄电子 10.09 19.19 10.40 3.06 3.06 19 富吉瑞 9.98 16.49 -5.36 -26.41 -46.61 20 莱尔科技 9.95 11.54 -4.21 -15.29 -2.45 21 东山精密 9.91 17.55 11.55 1.08 18.99 22 沪电股份 9.90 17.56 26.49 8.03 -18.28 23 同兴达 9.79 26.71 -12.95 29.27 -7.45 24 歌尔股份 9.76 22.94 -9.21 -37.13 -55.86 25 京泉华 9.73 28.60 23.35 -15.79 100.89 26 东晶电子 9.50 22.69 14.79 3.16 8.44 27 达华智能 9.09 14.45 7.32 2.06 18.21 28 博硕科技 8.76 20.53 14.74 14.35 15.27 29 沃格光电 8.74 7.07 44.61 27.50 15.02 30 宝明科技 8.59 -4.13 28.78 96.42 348.27 ───────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2023-02-01 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ───────────────────────────────────────────── 1 立讯精密 2355.94 2352.24 71.04 71.15 33.11 2 京东方A 1518.89 1477.00 364.69 381.96 4.05 3 紫光国微 1083.85 1083.84 8.50 8.50 127.57 4 中航光电 942.23 905.53 15.67 16.31 57.77 5 TCL科技 722.14 577.49 136.52 170.72 4.23 6 卓胜微 720.31 567.27 4.20 5.34 134.95 7 歌尔股份 706.94 621.65 30.05 34.17 20.69 8 鹏鼎控股 678.47 654.56 22.39 23.21 29.23 9 蓝思科技 662.47 660.75 49.61 49.73 13.32 10 三环集团 640.11 618.04 18.50 19.16 33.40 11 振华科技 594.31 593.90 5.20 5.20 114.20 12 东山精密 497.06 404.15 13.90 17.10 29.07 13 视源股份 447.53 283.57 4.44 7.01 63.82 14 深南电路 409.12 406.50 5.10 5.13 79.77 15 法拉电子 401.51 401.51 2.25 2.25 178.45 16 国博电子 396.05 31.78 0.32 4.00 99.01 17 领益智造 393.46 385.08 68.89 70.39 5.59 18 生益科技 383.56 383.56 23.27 23.27 16.48 19 环旭电子 370.09 365.74 21.81 22.07 16.77 20 航天电器 297.90 297.83 4.53 4.53 65.81 21 景嘉微 282.78 197.25 3.17 4.55 62.21 22 安克创新 272.31 101.33 1.51 4.06 67.00 23 沪电股份 265.34 265.20 18.96 18.97 13.99 24 寒武纪 259.49 156.79 2.42 4.01 64.74 25 燕东微 253.61 25.30 1.20 11.99 21.15 26 汇顶科技 243.24 243.19 4.58 4.58 53.10 27 鸿远电子 241.93 241.35 2.32 2.32 104.10 28 深天马A 233.24 225.46 23.76 24.58 9.49 29 顺络电子 230.69 207.51 7.25 8.06 28.61 157 恒久科技 46.77 29.86 1.72 2.69 17.40 ───────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2023-02-01 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ───────────────────────────────────────────── 1 海航科技 2.20 2.33 1.00 -784.03 -0.52 2 ST星星 7.40 --- 2.65 6.88 60.42 3 迅安科技 11.76 10.59 5.59 3.24 21.12 4 环旭电子 12.73 19.92 2.57 0.54 19.40 5 康冠科技 12.82 20.71 3.45 1.52 128.75 6 雅葆轩 13.24 17.30 4.69 3.40 36.23 7 宸展光电 13.47 23.26 2.37 1.81 13.31 8 莱宝高科 13.50 12.16 1.20 0.85 11.68 9 鹏鼎控股 13.84 20.45 2.59 1.83 6.92 10 京东方A 14.11 5.99 1.24 0.83 3.19 11 超声电子 14.69 14.75 1.30 0.81 7.11 12 歌尔股份 14.78 16.54 2.24 0.71 11.05 13 深圳华强 15.09 14.89 1.93 0.52 5.45 14 恒太照明 15.36 15.36 3.22 1.60 -55.67 15 泓禧科技 16.33 16.30 1.82 1.38 14.53 16 崇达技术 16.36 17.43 2.03 1.61 7.97 17 春秋电子 16.59 14.86 1.70 1.11 13.84 18 深天马A 16.70 15.12 0.77 0.76 4.25 19 奥士康 16.74 18.05 2.41 1.93 6.26 20 中一科技 18.13 19.19 1.91 2.64 -36.50 21 威贸电子 18.16 17.45 1.44 2.99 12.02 22 胜宏科技 18.21 18.68 1.89 1.56 20.90 23 四会富仕 18.28 20.02 3.17 3.13 18.03 24 智新电子 18.85 13.95 2.07 1.84 45.46 25 纬达光电 18.90 18.14 3.01 4.78 20.30 26 景旺电子 19.37 20.16 2.52 1.80 13.57 27 鑫汇科 19.93 13.81 1.94 0.72 5.29 28 晶赛科技 19.94 17.40 2.19 2.58 15.79 29 澳弘电子 20.09 21.25 2.00 2.73 14.21 226 恒久科技 --- --- 11.32 24.83 -124.73 ───────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2022-09-30 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ───────────────────────────────────────────── 1 振华科技 3.60 17.67 0.60 32.70 95.00 2 中一科技 3.41 37.88 -2.30 14.56 7.86 3 法拉电子 3.07 16.73 2.64 24.94 25.39 4 鸿远电子 2.89 16.69 -0.02 34.40 1.80 5 可川科技 2.53 15.40 -0.53 19.24 63.83 6 紫光国微 2.40 10.52 1.35 41.32 40.03 7 视源股份 2.36 16.43 3.70 10.15 30.34 8 深南电路 2.33 22.99 4.74 11.28 15.12 9 康冠科技 2.25 10.59 0.10 12.64 98.29 10 博硕科技 2.10 16.91 1.89 29.81 39.36 11 安克创新 2.04 15.95 0.93 8.92 28.60 12 鸿富瀚 1.94 30.56 1.82 21.91 16.64 13 卓胜微 1.85 16.17 1.23 32.64 -35.50 14 瑞可达 1.82 16.17 0.80 16.95 175.66 15 一博科技 1.80 25.06 0.92 19.46 1.96 16 永新光学 1.80 14.36 1.07 32.68 -8.72 17 亿道信息 1.71 8.35 -0.77 8.14 --- 18 珠城科技 1.67 12.45 -0.38 11.58 -23.15 19 国光电气 1.67 22.04 -1.02 18.19 16.90 20 宏达电子 1.61 10.37 0.42 43.65 3.58 21 鼎通科技 1.60 10.69 0.74 20.74 58.30 22 奥海科技 1.59 16.35 1.50 11.39 53.25 23 火炬电子 1.57 11.14 1.17 25.99 -8.17 24 四会富仕 1.56 11.43 1.66 17.97 12.41 25 宸展光电 1.51 10.05 1.44 15.20 97.39 26 雅创电子 1.49 11.84 -2.66 7.84 116.87 27 捷邦科技 1.47 19.40 -0.75 8.79 -1.37 28 振华风光 1.46 20.53 -0.77 44.74 45.66 29 中航光电 1.45 10.64 0.44 19.62 40.74 231 恒久科技 0.01 1.54 -0.11 -0.24 111.84 ───────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486