chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

300058(蓝色光标)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇300058 蓝色光标 更新日期:2022-08-14◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属行业:广告包装(共46家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2022-08-12 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ───────────────────────────────────────────── 1 新通联 14.65 23.36 33.50 -6.93 -8.11 2 鸿博股份 14.00 21.20 72.22 26.13 19.94 3 中锐股份 13.24 26.23 32.43 -4.77 76.72 4 金时科技 11.35 10.47 21.71 -15.79 4.14 5 永吉股份 10.88 24.04 26.28 1.46 25.90 6 紫江企业 8.60 5.09 26.84 -7.06 -32.64 7 劲嘉股份 7.73 2.96 12.72 -42.98 4.06 8 华源控股 7.73 12.35 25.00 13.52 20.40 9 华媒控股 7.67 5.71 10.50 -10.96 36.18 10 因赛集团 6.97 11.54 22.10 -13.77 3.98 11 东港股份 6.54 13.19 19.46 -8.90 11.92 12 三维通信 6.48 23.25 31.12 -0.60 -7.16 13 龙韵股份 6.43 12.95 13.47 17.17 22.43 14 星期六 6.41 -0.66 30.59 -0.50 -7.91 15 蓝色光标 5.89 3.56 5.16 -23.43 8.14 16 大胜达 5.84 10.93 34.39 10.71 48.86 17 英联股份 5.80 11.06 19.90 -3.48 -11.49 18 福石控股 5.59 -3.95 8.63 31.78 53.85 19 天元股份 4.65 9.27 7.09 -6.30 -24.45 20 紫天科技 4.20 5.17 5.90 -31.30 -28.61 21 东风股份 3.94 0.00 1.13 -18.84 -3.03 22 昇兴股份 3.60 7.02 24.22 -11.75 0.00 23 思美传媒 3.56 13.94 20.73 -19.52 7.13 24 嘉美包装 3.28 4.34 5.68 -31.14 -19.01 25 翔港科技 3.24 9.09 25.08 8.52 12.81 26 滨海能源 3.24 -1.49 22.70 6.12 7.85 27 海顺新材 3.20 9.65 12.79 -12.71 -25.38 28 新宏泽 3.02 14.32 22.38 19.89 30.68 29 宣亚国际 3.01 12.16 5.85 -0.10 17.74 30 陕西金叶 2.74 14.98 16.67 -15.74 94.80 ───────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2022-08-12 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ───────────────────────────────────────────── 1 分众传媒 856.42 856.42 144.42 144.42 5.93 2 裕同科技 257.75 144.01 5.20 9.31 27.70 3 星期六 163.38 151.07 8.43 9.11 17.93 4 蓝色光标 152.20 141.75 23.20 24.91 6.11 5 劲嘉股份 143.41 138.64 14.22 14.71 9.75 6 奥瑞金 124.29 124.18 25.71 25.73 4.83 7 宝钢包装 97.89 78.20 9.05 11.33 8.64 8 紫江企业 93.89 93.89 15.17 15.17 6.19 9 东风股份 82.56 82.56 18.43 18.43 4.48 10 省广集团 81.41 78.79 16.87 17.43 4.67 11 集友股份 71.49 70.44 5.24 5.32 13.43 12 兆讯传媒 67.88 14.65 0.43 2.00 33.94 13 中锐股份 58.64 57.48 10.66 10.88 5.39 14 博瑞传播 57.84 57.82 10.93 10.93 5.29 15 昇兴股份 50.60 50.53 9.75 9.77 5.18 16 珠海中富 49.63 49.63 12.86 12.86 3.86 17 陕西金叶 48.97 48.93 7.68 7.69 6.37 18 华媒控股 47.12 40.97 8.85 10.18 4.63 19 大胜达 46.35 46.35 4.19 4.19 11.06 20 上海艾录 43.92 4.81 0.44 4.00 10.97 21 东港股份 43.54 43.53 5.45 5.46 7.98 22 合兴包装 42.49 42.35 12.35 12.39 3.43 23 鸿博股份 40.17 39.90 4.95 4.98 8.06 24 三维通信 39.98 34.20 6.94 8.11 4.93 25 金时科技 39.73 39.73 4.05 4.05 9.81 26 上海易连 39.59 39.10 6.63 6.71 5.90 27 嘉美包装 39.35 18.17 4.44 9.62 4.09 28 永吉股份 35.03 35.03 4.19 4.19 8.36 29 电声股份 34.92 10.56 1.28 4.23 8.25 30 紫天科技 34.62 34.28 1.60 1.62 21.36 ───────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2022-08-12 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ───────────────────────────────────────────── 1 福石控股 11.27 13.66 63.52 2.96 65.52 2 东风股份 12.50 10.52 1.37 2.13 15.25 3 劲嘉股份 13.38 14.06 1.76 2.73 17.10 4 奥瑞金 15.14 13.73 1.51 0.89 19.57 5 分众传媒 15.23 14.13 4.44 6.04 8.89 6 紫天科技 15.39 11.16 1.54 2.07 25.59 7 紫江企业 17.05 16.97 1.66 0.98 9.96 8 合兴包装 20.27 19.46 1.25 0.24 12.54 9 东港股份 23.21 23.35 2.70 3.63 24.93 10 裕同科技 24.05 25.34 2.75 1.66 16.93 11 兆讯传媒 27.31 28.21 2.40 10.25 15.53 12 昇兴股份 28.96 29.68 1.84 0.91 85.71 13 环球印务 29.88 29.14 3.94 1.07 15.80 14 海顺新材 31.65 29.20 1.98 3.53 47.05 15 永吉股份 32.22 25.47 3.23 7.74 -200.73 16 嘉美包装 32.60 24.01 1.73 1.16 18.12 17 上海艾录 32.85 30.35 4.18 3.82 108.80 18 因赛集团 37.52 37.66 3.22 3.54 56.74 19 宝钢包装 38.66 36.19 2.69 1.34 18.93 20 大胜达 41.31 47.52 2.46 2.67 161.29 21 华媒控股 42.37 40.17 3.17 2.42 13.62 22 省广集团 44.08 44.28 1.74 0.62 88.86 23 集友股份 50.52 52.23 5.36 9.84 29.05 24 博瑞传播 79.06 73.71 1.92 8.45 66.88 25 蓝色光标 79.59 29.17 1.61 0.41 19.53 26 思美传媒 81.33 45.64 1.38 0.64 35.09 27 新通联 89.37 105.69 3.12 2.94 114.68 28 上海易连 116.03 19.15 3.33 6.29 15.15 29 宣亚国际 122.96 311.73 9.96 3.23 -49.97 30 陕西金叶 132.90 156.78 2.93 3.66 19.67 ───────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2022-03-31 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ───────────────────────────────────────────── 1 紫天科技 0.40 13.91 0.45 12.13 -56.72 2 兆讯传媒 0.40 14.14 0.34 35.70 15.16 3 裕同科技 0.24 10.08 0.40 6.72 32.68 4 劲嘉股份 0.21 5.54 0.04 22.82 20.85 5 海顺新材 0.13 7.97 -0.20 11.67 -24.13 6 因赛集团 0.11 6.25 -0.19 12.61 1.83 7 环球印务 0.11 3.12 0.10 5.04 -8.77 8 集友股份 0.10 3.51 0.13 21.47 14.70 9 星期六 0.10 6.24 -0.03 11.30 824.00 10 东港股份 0.08 2.96 -0.21 15.28 2.57 11 奥瑞金 0.08 3.20 -0.07 6.04 -28.97 12 东风股份 0.08 3.94 -0.03 11.84 -50.71 13 紫江企业 0.08 3.74 -0.08 5.80 -2.00 14 上海艾录 0.08 2.63 0.05 11.60 -25.70 15 分众传媒 0.06 1.34 0.11 31.99 -32.12 16 宣亚国际 0.06 1.93 -0.20 4.42 241.28 17 宝钢包装 0.06 3.21 -0.47 3.59 -21.24 18 大胜达 0.06 4.49 0.04 5.59 150.52 19 昇兴股份 0.05 2.81 0.10 3.36 9.98 20 新通联 0.04 3.48 0.01 4.62 88.63 21 龙韵股份 0.04 7.76 0.41 2.10 -56.37 22 合兴包装 0.04 2.74 0.13 1.11 -14.36 23 新宏泽 0.03 2.29 0.10 11.59 48.77 24 福石控股 0.03 0.05 0.02 8.33 188.27 25 省广集团 0.03 2.68 -0.44 1.51 1.86 26 三维通信 0.02 2.78 -0.13 0.75 -13.61 27 中锐股份 0.01 1.89 0.02 6.66 -29.64 28 华源控股 0.01 4.73 -0.06 0.62 -42.51 29 博瑞传播 0.01 2.75 -0.01 9.53 -34.68 30 蓝色光标 0.01 3.79 0.08 0.39 -91.00 ───────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486