chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

300290(荣科科技)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇300290 荣科科技 更新日期:2021-10-13◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属行业:软件服务(共246家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2021-10-13 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ────────────────────────────────────────── 1 天泽信息 36.02 26.56 9.16 0.00 -54.06 2 天源迪科 24.31 22.30 16.62 38.49 -13.52 3 朗玛信息 20.39 15.43 14.30 45.18 -15.63 4 恒锋信息 15.38 13.58 -0.43 20.84 -12.77 5 创意信息 12.23 67.17 77.28 118.30 18.02 6 杰赛科技 10.74 18.52 19.22 24.07 -0.61 7 豆神教育 10.63 -4.69 -23.83 -46.44 -79.65 8 太极股份 10.02 2.84 14.80 25.78 -10.03 9 信雅达 9.78 17.61 45.52 49.65 24.56 10 二三四五 8.87 0.00 6.25 14.51 -24.32 11 霍莱沃 8.82 -13.73 -29.41 165.56 165.56 12 海峡创新 8.81 -0.54 -8.10 26.65 -36.53 13 吴通控股 8.06 -2.02 0.26 22.33 -26.33 14 泽达易盛 7.61 -1.07 -10.92 3.86 -43.85 15 ST信通 7.29 1.44 0.86 -7.11 -15.95 16 深南股份 7.27 -7.45 -26.13 -26.59 -49.03 17 国华网安 6.69 8.70 -10.56 7.71 -15.38 18 博思软件 6.60 2.61 9.51 11.47 -23.91 19 ST中安 6.49 0.51 -1.01 26.28 19.39 20 四维图新 6.44 2.80 -20.31 -18.77 -25.33 21 彩讯股份 6.37 8.89 -15.50 31.37 -24.68 22 软控股份 6.32 -3.98 15.15 25.28 28.47 23 方直科技 6.06 -1.41 -29.50 -7.59 -40.77 24 四方精创 6.00 -5.20 -5.78 -12.27 -40.27 25 佳发教育 5.96 -2.74 -2.40 -19.07 -57.35 26 初灵信息 5.81 -0.27 -11.90 19.33 -23.75 27 博彦科技 5.79 1.15 -0.28 6.30 8.92 28 云鼎科技 5.75 -1.15 -9.17 11.96 22.91 29 *ST赛为 5.51 -3.25 -17.54 -47.45 -69.51 231 荣科科技 -7.23 -17.24 5.75 -18.87 -30.16 ────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2021-10-13 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ────────────────────────────────────────── 1 科大讯飞 1249.88 1129.56 20.79 23.01 54.33 2 金山办公 1167.25 546.45 2.16 4.61 253.20 3 用友网络 1109.04 1099.01 32.41 32.71 33.91 4 深信服 982.27 632.15 2.66 4.14 237.36 5 恒生电子 839.67 839.67 14.62 14.62 57.45 6 广联达 804.48 671.76 9.92 11.87 67.75 7 宝信软件 750.25 722.26 10.92 15.21 66.17 8 紫光股份 718.45 718.45 28.60 28.60 25.12 9 同花顺 629.80 318.59 2.72 5.38 117.15 10 奇安信 568.16 381.29 4.56 6.80 83.60 11 中科创达 539.60 406.18 3.20 4.25 126.95 12 柏楚电子 424.46 113.73 0.27 1.00 423.20 13 中控技术 418.84 37.09 0.44 4.94 84.77 14 石基信息 380.59 223.03 8.79 15.00 25.38 15 卫 士 通 325.74 322.20 8.37 8.46 38.49 16 卫宁健康 300.58 252.13 17.97 21.42 14.03 17 四维图新 266.12 264.80 22.57 22.69 11.73 18 朗新科技 247.46 172.16 7.18 10.32 23.98 19 安恒信息 245.00 170.83 0.52 0.74 330.75 20 启明星辰 241.52 187.18 7.24 9.34 25.87 21 中国软件 240.90 240.90 4.95 4.95 48.71 22 中望软件 240.34 54.72 0.14 0.62 388.00 23 东华软件 236.47 213.57 28.14 31.15 7.59 24 千方科技 231.12 179.46 12.27 15.81 14.62 25 润和软件 228.57 221.41 7.71 7.96 28.70 26 拉卡拉 201.37 96.47 3.83 8.00 25.17 27 天融信 195.34 190.03 11.54 11.86 16.47 28 易华录 193.94 180.32 6.19 6.66 29.12 29 迪普科技 190.42 62.00 1.40 4.29 44.36 169 荣科科技 35.29 31.37 5.68 6.39 5.52 ────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2021-10-13 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ────────────────────────────────────────── 1 城地香江 11.98 9.49 0.98 1.03 13.82 2 信雅达 14.27 44.69 3.73 3.60 989.91 3 博彦科技 14.45 17.11 1.87 1.19 15.29 4 理工环科 16.26 16.67 1.32 3.23 11.15 5 万集科技 16.44 8.80 2.57 4.02 10.40 6 华宇软件 19.15 32.12 1.41 2.01 147.95 7 拉卡拉 19.25 21.63 4.73 3.17 12.71 8 京北方 19.61 21.73 3.22 2.17 -39.98 9 达实智能 20.13 21.72 2.15 2.02 102.99 10 拓尔思 20.52 21.10 3.04 4.97 94.00 11 南威软件 20.54 20.79 1.97 2.90 -31.58 12 千方科技 20.75 21.38 1.89 2.35 18.77 13 新智认知 21.22 302.44 1.27 4.44 8.33 14 银信科技 21.26 22.29 2.68 1.38 38.18 15 中电兴发 21.43 16.65 1.02 1.65 -26.41 16 竞业达 21.88 22.87 2.31 5.24 -139.66 17 中远海科 22.39 17.73 2.37 1.97 13.69 18 佳发教育 22.48 16.20 3.47 7.06 40.30 19 先进数通 22.96 30.20 3.80 0.72 -74.03 20 交大思诺 23.14 23.63 2.44 7.45 21.30 21 罗普特 24.12 25.18 2.77 6.37 -94.46 22 神州信息 24.53 25.53 2.14 1.08 23.25 23 新开普 24.57 21.32 2.24 4.00 25.22 24 金桥信息 25.50 29.46 2.47 2.37 24.80 25 宇信科技 26.59 26.83 5.05 3.73 123.46 26 新炬网络 26.61 21.90 2.53 4.21 28.77 27 东方电子 27.45 29.26 2.26 2.08 133.29 28 神州泰岳 27.70 32.95 2.83 2.71 23.83 29 易华录 27.93 28.29 4.19 6.25 61.94 85 荣科科技 42.65 43.91 2.32 3.95 77.65 ────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2021-06-30 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ────────────────────────────────────────── 1 柏楚电子 2.97 26.84 2.38 64.07 112.71 2 财富趋势 1.77 44.05 0.73 92.61 72.64 3 金山办公 1.19 15.49 1.65 36.21 53.54 4 海天瑞声 1.18 14.82 0.31 35.67 -18.85 5 同花顺 1.07 9.58 1.06 43.48 31.42 6 福昕软件 0.97 62.51 0.47 17.73 -24.85 7 中望软件 0.90 43.10 0.05 23.62 74.29 8 品茗股份 0.83 16.21 -0.70 20.47 8.24 9 竞业达 0.83 13.79 -0.77 25.81 8.26 10 思维列控 0.74 14.69 0.06 39.81 49.79 11 亚康股份 0.73 6.59 -0.60 8.81 -11.66 12 拉卡拉 0.70 5.32 0.82 16.77 26.41 13 中科创达 0.65 10.87 0.06 16.16 58.85 14 宝信软件 0.63 4.85 0.81 20.52 40.44 15 致远互联 0.58 17.27 -1.76 12.38 12.95 16 新炬网络 0.58 15.79 -0.88 13.53 -36.92 17 信雅达 0.55 2.83 -0.77 46.56 16970.21 18 京北方 0.54 8.28 -2.00 8.51 32.32 19 盛视科技 0.50 7.59 0.27 24.15 9.74 20 恒生电子 0.49 4.36 -0.75 35.64 108.05 21 维宏股份 0.48 6.60 0.09 20.31 989.18 22 泛微网络 0.45 6.32 0.12 16.49 128.79 23 中控技术 0.43 8.29 -0.71 11.50 52.83 24 交大思诺 0.41 13.43 0.21 24.54 7.91 25 能科科技 0.40 13.50 -0.45 11.10 34.84 26 电科数字 0.39 6.52 -1.77 3.91 8.59 27 万兴科技 0.37 6.48 0.50 11.69 -47.09 28 宝兰德 0.35 23.44 -0.93 16.13 238.32 29 先进数通 0.35 3.57 -0.93 4.86 68.97 175 荣科科技 0.02 2.38 -0.26 4.83 24.20 ────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486