chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
600000(浦发银行)最新行业分析
 

查询最新行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇600000 浦发银行 更新日期:2020-11-22◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属行业:银行(共37家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2020-11-20 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ────────────────────────────────────────── 1 杭州银行 14.5400 7.5600 28.2800 74.4000 72.96 2 厦门银行 13.5900 52.0100 52.0100 52.0100 52.01 3 平安银行 9.7800 7.5300 29.2700 41.8900 20.65 4 常熟银行 7.6900 -11.7900 -10.2100 11.5000 -8.03 5 兴业银行 7.0300 6.8500 19.7000 23.2000 3.38 6 宁波银行 6.3100 0.5700 4.2100 41.6600 25.44 7 招商银行 5.8000 12.7100 20.0700 34.5600 27.33 8 成都银行 5.5200 -3.4600 0.2900 39.8400 27.25 9 光大银行 4.7500 4.2300 7.4400 20.2000 4.59 10 苏农银行 4.0300 4.2500 2.7200 15.8000 1.24 11 浦发银行 3.3100 0.9400 -7.6400 -1.4300 -15.47 12 长沙银行 3.1800 -3.2000 -1.3000 22.0400 7.58 13 张家港行 2.9000 -0.8200 -6.0700 14.1800 9.22 14 南京银行 2.8900 -0.8500 -4.6500 11.2900 2.40 15 建设银行 2.6600 3.4600 5.9700 7.8800 -3.24 16 华夏银行 2.5800 1.7600 -1.2400 2.9000 -11.57 17 贵阳银行 2.4400 1.4000 -2.5600 7.3900 -9.62 18 青农商行 2.1200 -6.9600 -15.3200 11.3400 -16.93 19 西安银行 1.9400 -3.1300 -7.8800 1.4500 -20.72 20 青岛银行 1.8500 -6.0700 -3.7000 3.7700 -12.39 21 渝农商行 1.8100 -10.8900 -15.0900 -4.2600 -33.04 22 无锡银行 1.7900 -3.8900 -4.2200 16.6300 10.72 23 中信银行 1.7800 0.0000 -2.0900 5.9500 -10.76 24 紫金银行 1.7700 -2.6600 -8.8200 -0.9800 -34.26 25 苏州银行 1.7300 -2.1700 -8.9200 -8.9200 -13.05 26 郑州银行 1.6600 -4.4200 -3.1600 7.6600 -7.58 27 江苏银行 1.5100 -3.1900 -6.0400 6.2700 -9.43 28 北京银行 1.4800 0.0000 -2.2400 4.2400 -8.50 29 上海银行 1.4100 -4.2400 -5.7200 3.9400 -9.29 30 工商银行 1.4100 1.0000 0.6000 3.5600 -9.16 ────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2020-11-20 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ────────────────────────────────────────── 1 工商银行 13561.49 13561.49 2696.12 3564.06 5.03 2 农业银行 10215.81 9409.77 2940.55 3499.83 3.20 3 招商银行 9293.34 9293.34 206.29 252.20 45.05 4 中国银行 6807.73 6807.73 2107.66 2943.88 3.23 5 兴业银行 3951.25 3730.82 196.15 207.74 19.02 6 平安银行 3659.96 3659.92 194.06 194.06 18.86 7 邮储银行 3188.31 184.26 38.79 869.79 4.75 8 浦发银行 2838.35 2838.35 293.52 293.52 9.67 9 宁波银行 2126.84 2098.60 59.28 60.08 35.40 10 光大银行 1911.50 1668.06 398.11 524.89 4.19 11 民生银行 1840.48 1840.48 354.62 437.82 5.19 12 交通银行 1805.54 1805.54 392.51 742.63 4.60 13 中信银行 1753.71 1643.12 319.05 489.35 5.15 14 上海银行 1123.74 1083.97 137.04 142.07 7.91 15 北京银行 1012.75 874.08 182.48 211.43 4.79 16 华夏银行 977.09 814.24 128.23 153.87 6.35 17 杭州银行 868.77 738.56 50.41 59.30 14.65 18 南京银行 820.58 695.54 84.82 100.07 8.20 19 江苏银行 700.75 693.82 114.30 115.45 6.07 20 浙商银行 678.62 103.53 25.50 212.69 4.06 21 建设银行 630.30 630.30 95.94 2500.11 6.57 22 渝农商行 397.96 264.35 58.74 113.57 4.50 23 成都银行 372.78 195.55 18.95 36.12 10.32 24 长沙银行 310.68 90.37 9.95 34.22 9.08 25 厦门银行 269.19 26.92 2.64 26.39 10.20 26 青农商行 267.22 129.65 26.96 55.56 4.81 27 贵阳银行 257.12 247.37 30.96 32.18 7.99 28 苏州银行 255.33 124.46 16.25 33.33 7.66 29 西安银行 233.78 60.79 11.56 44.44 5.26 30 常熟银行 207.21 196.89 26.04 27.41 7.56 ────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2020-11-20 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ────────────────────────────────────────── 1 贵阳银行 4.4600 4.4300 0.7000 1.6500 6.1600 2 华夏银行 4.7000 4.4600 0.4600 1.0400 -33.1600 3 江苏银行 4.7700 4.7900 0.5900 1.4200 -8.2500 4 交通银行 4.8900 4.4200 0.4800 1.4100 9.0400 5 民生银行 4.9800 4.2200 0.4900 1.1900 -3.8000 6 北京银行 5.0800 4.7200 0.5200 1.6000 -6.3000 7 浦发银行 5.1300 4.8200 0.5500 1.4700 1.3600 8 中国银行 5.4800 5.0700 0.5500 1.6900 7.5300 9 农业银行 5.6900 5.2800 0.6100 1.7200 -28.4500 10 中信银行 5.7000 5.2500 0.5500 1.3000 1.9900 11 渝农商行 5.7400 5.2400 0.5500 1.8500 0.8600 12 上海银行 5.9200 5.5400 0.6700 2.2700 5.6800 13 长沙银行 6.0000 6.1200 0.8300 1.7500 2.2700 14 光大银行 6.1800 5.8900 0.6600 1.5800 1.2100 15 工商银行 6.2000 5.7400 0.6900 2.0500 1.3400 16 兴业银行 6.2900 6.0000 0.7700 2.0100 -2.9400 17 南京银行 6.4900 6.5900 0.7900 2.4800 1.7000 18 成都银行 6.4900 6.7200 0.9800 2.6900 0.5400 19 建设银行 6.6400 6.1600 0.7500 2.2300 1.6200 20 邮储银行 6.9500 6.7800 0.7800 1.4600 -11.3000 21 浙商银行 7.3000 6.6800 0.7600 1.8300 1.0100 22 郑州银行 8.0200 7.3000 0.7300 1.6200 -85.9700 23 无锡银行 8.1300 8.4000 0.9200 2.7300 1.6600 24 江阴银行 8.7200 8.8200 0.7800 2.6900 1.4400 25 西安银行 8.8100 8.7400 0.9400 3.4000 0.7500 26 青农商行 9.0900 9.4600 1.0400 2.9000 3.6600 27 苏农银行 9.1400 9.6900 0.7400 2.3800 0.6600 28 青岛银行 9.5200 9.7700 1.0200 2.0600 0.5500 29 苏州银行 10.1400 10.3200 0.8800 2.5000 -78.3800 30 紫金银行 10.2600 10.4100 1.0100 3.2100 2.5500 ────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2020-09-30 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ────────────────────────────────────────── 1 招商银行 3.020000 24.550000 8.716500 34.810000 -0.820000 2 兴业银行 2.370000 24.670000 -4.143000 34.620000 -5.530000 3 宁波银行 1.930000 19.190000 6.297700 37.550000 5.220000 4 浦发银行 1.450000 17.480000 7.157600 30.380000 -7.460000 5 贵阳银行 1.330000 11.360000 1.425200 37.600000 -0.960000 6 长沙银行 1.240000 10.968400 7.376700 33.790000 2.420000 7 成都银行 1.160000 10.550000 7.585100 40.320000 4.810000 8 平安银行 1.110000 14.880000 1.581900 19.220000 -5.180000 9 上海银行 1.060000 11.750000 1.067700 40.170000 -7.990000 10 南京银行 1.060000 10.360000 0.470000 40.620000 2.010000 11 江苏银行 1.040000 10.241300 1.212200 33.190000 0.640000 12 杭州银行 1.000000 10.540000 -1.125900 29.900000 5.110000 13 建设银行 0.820000 8.810000 2.442600 36.330000 -8.660000 14 民生银行 0.790000 10.572900 -2.158500 26.440000 -18.010000 15 北京银行 0.760000 9.270000 -0.538100 34.640000 -8.370000 16 华夏银行 0.740000 13.870000 2.580500 20.230000 -7.370000 17 中信银行 0.730000 9.380000 1.029000 25.050000 -9.410000 18 渝农商行 0.680000 8.140000 6.099100 37.830000 -9.950000 19 交通银行 0.650000 9.560000 2.480300 28.840000 -12.360000 20 工商银行 0.640000 7.240000 5.668900 34.580000 -9.150000 21 苏州银行 0.630000 8.745500 2.730900 28.310000 2.170000 22 邮储银行 0.580000 6.090000 0.270900 24.460000 -2.660000 23 无锡银行 0.540000 6.188400 5.659700 35.050000 4.380000 24 厦门银行 0.530000 6.679600 -7.666000 34.250000 7.680000 25 光大银行 0.520000 6.370000 2.052700 27.810000 -5.710000 26 郑州银行 0.510000 5.068800 -0.092000 31.230000 -8.280000 27 常熟银行 0.510000 6.390000 -0.152900 30.210000 1.760000 28 苏农银行 0.490000 6.660000 5.049800 31.580000 6.720000 29 中国银行 0.460000 5.841900 0.169300 36.360000 -8.690000 30 农业银行 0.450000 5.238700 -0.828100 33.300000 -8.490000 ────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公司 信息披露媒体为准,本公司不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的 股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依倨,本公司不对 因据此操作产生的盈亏承担任何责任。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486