chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

600000(浦发银行)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇600000 浦发银行 更新日期:2021-05-05◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属行业:银行(共38家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2021-04-30 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ────────────────────────────────────────── 1 江苏银行 10.6400 10.3000 28.0800 24.4200 28.74 2 成都银行 9.0500 5.0200 14.4900 15.2700 62.76 3 苏州银行 5.6100 -2.4600 -2.2100 0.9400 -10.36 4 宁波银行 3.7300 7.1000 9.7500 24.2800 65.28 5 杭州银行 1.4700 -2.1900 12.5200 27.5300 108.58 6 张家港行 0.7400 -2.6700 -2.5000 -5.6900 2.63 7 渝农商行 0.7300 -4.3800 0.0000 -7.1600 -13.36 8 北京银行 0.6300 -1.0400 0.6300 1.9300 1.82 9 华夏银行 0.0000 -3.7000 2.3000 2.9700 -1.13 10 平安银行 0.0000 6.2000 0.8700 31.2100 69.85 11 青岛银行 -0.4000 -3.1100 -0.6000 -1.5800 4.61 12 兴业银行 -0.5900 -6.3700 -5.8900 22.1300 37.09 13 中国银行 -0.6100 -1.5200 2.5200 2.2000 -1.19 14 江阴银行 -0.7200 -2.5900 0.7300 2.7400 4.03 15 浙商银行 -0.7500 -3.8900 0.2500 -0.7500 2.86 16 郑州银行 -1.0800 -3.9200 -2.6500 0.8200 7.95 17 招商银行 -1.1300 2.2100 3.1300 32.3800 55.50 18 无锡银行 -1.3500 -6.9800 -11.4800 5.5900 20.08 19 青农商行 -1.3800 -3.3800 -5.3000 -8.9200 -0.23 20 上海银行 -1.4500 -6.5100 0.9900 4.2000 5.28 21 农业银行 -1.8400 -5.3300 1.5900 1.5900 -2.38 22 西安银行 -2.0200 -6.9100 -6.5500 -5.6400 -7.53 23 紫金银行 -2.3000 -0.5200 -1.5500 -3.0500 -5.45 24 交通银行 -2.4300 -1.8400 7.8500 6.1800 -1.13 25 重庆银行 -2.4400 -3.9500 3.3200 3.3200 3.32 26 中信银行 -2.4500 -5.3000 -0.9600 2.5700 4.41 27 苏农银行 -2.8200 -5.6800 -4.2700 -4.4800 4.43 28 光大银行 -2.8300 -7.5800 -6.6700 -3.5700 7.51 29 贵阳银行 -3.0000 -5.8300 -0.9000 1.5700 2.11 33 浦发银行 -3.6400 -8.7200 0.9000 8.5300 0.20 ────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2021-04-30 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ────────────────────────────────────────── 1 工商银行 13831.11 13831.11 2696.12 3564.06 5.13 2 招商银行 10871.45 10871.45 206.29 252.20 52.70 3 农业银行 10215.81 9409.77 2940.55 3499.83 3.20 4 中国银行 6849.88 6849.88 2107.66 2943.88 3.25 5 平安银行 4519.64 4519.60 194.06 194.06 23.29 6 兴业银行 4516.31 4264.36 196.15 207.74 21.74 7 邮储银行 3691.67 573.87 112.74 923.84 5.09 8 浦发银行 2949.89 2949.89 293.52 293.52 10.05 9 宁波银行 2537.19 2503.50 59.28 60.08 42.23 10 交通银行 1887.97 1887.97 392.51 742.63 4.81 11 中信银行 1763.93 1763.93 340.53 489.35 5.18 12 民生银行 1666.72 1666.72 354.62 437.82 4.70 13 光大银行 1563.15 1563.15 413.53 540.32 3.78 14 上海银行 1162.09 1120.98 137.04 142.07 8.18 15 江苏银行 1044.21 1036.13 146.55 147.70 7.07 16 北京银行 1006.41 1006.41 211.43 211.43 4.76 17 杭州银行 980.86 833.84 50.41 59.30 16.54 18 华夏银行 960.16 800.14 128.23 153.87 6.24 19 南京银行 917.64 777.82 84.82 100.07 9.17 20 浙商银行 660.23 276.92 70.11 212.69 3.95 21 建设银行 645.65 645.65 95.94 2500.11 6.73 22 成都银行 430.94 429.45 36.00 36.12 11.93 23 渝农商行 367.01 243.79 58.74 113.57 4.15 24 长沙银行 362.34 89.68 9.95 40.22 9.01 25 贵阳银行 283.36 239.94 30.96 36.56 7.75 26 苏州银行 251.00 122.34 16.25 33.33 7.53 27 青农商行 238.33 115.64 26.96 55.56 4.29 28 厦门银行 224.06 22.41 2.64 26.39 8.49 29 西安银行 215.56 56.05 11.56 44.44 4.85 30 郑州银行 215.07 60.96 16.57 75.14 3.68 ────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2021-04-30 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ────────────────────────────────────────── 1 交通银行 4.5600 4.5600 0.4700 1.4300 -4.7100 2 华夏银行 4.6200 4.5100 0.4300 1.0100 9.1200 3 贵阳银行 4.9200 4.7800 0.6300 1.8300 1.6600 4 中国银行 4.9600 4.9600 0.5300 1.6600 4.3700 5 北京银行 5.0500 4.6800 0.4800 1.5800 1.3100 6 浦发银行 5.0600 5.0600 0.5400 1.5500 -3.0800 7 中信银行 5.1800 5.1800 0.5200 1.3000 1.2800 8 农业银行 5.1900 5.1900 0.5800 1.6800 18.9000 9 光大银行 5.3000 5.4000 0.5800 1.4200 -1.1300 10 上海银行 5.5600 5.5600 0.6600 2.2600 -3.0900 11 渝农商行 5.6100 5.6100 0.4900 1.6400 2.6600 12 工商银行 5.7900 5.7900 0.6600 2.0500 8.2600 13 民生银行 6.0000 6.0000 0.4300 1.1500 -1.3400 14 建设银行 6.1600 6.2100 0.7200 2.2100 4.9600 15 江苏银行 6.5100 6.9300 0.7500 1.9200 7.8500 16 长沙银行 6.6900 6.7900 0.7900 2.0000 1.6700 17 兴业银行 6.7800 6.7800 0.8100 2.1700 -1.1100 18 浙商银行 6.8300 6.8300 0.7000 1.7800 -1.5400 19 成都银行 6.8600 7.1500 1.0300 2.8200 -58.6600 20 南京银行 7.2500 7.0000 0.9100 2.6500 2.5600 21 邮储银行 7.3200 7.3200 0.7900 1.6100 2.4900 22 青农商行 7.8900 8.0500 0.8700 2.5400 23.2300 23 西安银行 8.1200 7.8200 0.8200 2.9600 0.6900 24 无锡银行 8.3200 8.3200 0.8800 2.7700 1.4800 25 江阴银行 8.3400 8.4900 0.7500 2.7100 1.1000 26 苏农银行 8.3900 8.4900 0.6500 2.1600 3.2200 27 郑州银行 8.6500 8.7300 0.7300 1.9700 -0.9700 28 重庆银行 8.6800 8.7900 0.9700 2.3300 1.6000 29 苏州银行 9.3400 9.7600 0.8200 2.3700 0.5600 30 青岛银行 9.4000 9.4000 0.7200 2.1500 0.4300 ────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2021-03-31 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ────────────────────────────────────────── 1 招商银行 1.270000 26.610000 -1.284200 38.050000 15.180000 2 兴业银行 1.150000 26.690000 -14.311800 43.250000 13.670000 3 宁波银行 0.790000 18.050000 1.307900 35.830000 18.320000 4 浦发银行 0.610000 18.590000 -4.418900 38.080000 7.700000 5 贵阳银行 0.490000 12.260000 -0.403400 46.070000 4.390000 6 长沙银行 0.470000 11.386800 -2.835800 34.200000 5.070000 7 成都银行 0.460000 11.540000 -0.451000 40.640000 18.100000 8 平安银行 0.420000 15.600000 -0.595300 24.250000 18.530000 9 重庆银行 0.410000 11.560500 -2.262400 40.430000 4.110000 10 南京银行 0.410000 10.090000 4.648000 40.500000 9.300000 11 上海银行 0.390000 12.310000 -1.016500 40.250000 6.040000 12 杭州银行 0.380000 11.131300 0.323700 33.240000 16.330000 13 民生银行 0.340000 10.856200 1.397800 33.930000 -11.430000 14 北京银行 0.330000 9.857100 1.241800 40.160000 3.460000 15 建设银行 0.330000 9.378800 1.013400 38.340000 2.800000 16 中信银行 0.320000 9.910000 -0.635900 30.500000 8.220000 17 交通银行 0.300000 10.190000 -1.109100 32.650000 2.310000 18 江苏银行 0.300000 9.475300 5.898700 35.170000 22.790000 19 华夏银行 0.290000 14.650000 -1.298000 23.090000 10.640000 20 渝农商行 0.290000 8.500000 1.467700 44.090000 5.480000 21 苏州银行 0.270000 9.193500 4.963900 33.340000 14.740000 22 工商银行 0.240000 7.720000 1.719000 36.850000 1.460000 23 邮储银行 0.240000 6.410000 1.222100 27.580000 5.510000 24 厦门银行 0.200000 7.141200 -7.685200 46.900000 5.370000 25 无锡银行 0.200000 6.643100 1.045300 33.450000 5.960000 26 常熟银行 0.190000 6.780000 3.158400 32.910000 4.840000 27 农业银行 0.180000 5.560000 1.093700 34.040000 2.610000 28 中国银行 0.180000 6.148800 1.971900 36.300000 2.670000 29 光大银行 0.180000 6.548800 -1.336400 29.880000 6.320000 30 张家港行 0.180000 6.161900 0.989200 31.960000 14.200000 ────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公司 信息披露媒体为准,本公司不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的 股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依倨,本公司不对 因据此操作产生的盈亏承担任何责任。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486