chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 

600476(湘邮科技)所属行业分析相关股票查询

 

查询股票行业分析(输入股票代码):

行业分析☆ ◇600476 湘邮科技 更新日期:2024-07-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属行业】【2.市场表现排名】【3.公司规模排名】【4.估值水平排名】 【5.财务状况排名】 【1.所属行业】 所属研究行业:软件服务(共234家) 【2.市场表现排名】(前30) 截止日期:2024-07-19 排名 股票名称 一周涨跌幅% 一月涨跌幅% 三月涨跌幅% 半年涨跌幅% 一年涨跌幅% ─────────────────────────────────────────────── 1 达梦数据 21.48 6.45 165.63 165.63 165.63 2 广道数字 19.67 11.39 -2.29 -38.06 -2.44 3 佳缘科技 18.37 -2.21 0.29 -33.69 -57.77 4 中望软件 14.13 -15.45 -12.68 -18.98 -57.73 5 国华网安 13.05 2.46 10.28 -23.76 -43.92 6 顶点软件 12.79 -13.29 13.15 -0.40 -26.93 7 众诚科技 12.50 13.32 21.70 -35.50 29.65 8 天润科技 12.30 8.95 18.65 -30.95 57.26 9 华信永道 11.11 -5.88 13.48 -27.07 45.59 10 云天励飞 9.76 -9.75 8.66 -28.15 -53.71 11 恒拓开源 9.22 -6.86 -44.08 -4.79 46.19 12 联迪信息 9.17 7.91 3.31 -39.52 37.61 13 国子软件 9.05 11.16 13.34 -26.31 28.39 14 中国软件 8.12 2.39 9.26 11.35 -37.31 15 国源科技 7.81 0.36 -2.30 -33.25 35.29 16 麒麟信安 7.60 -16.65 -15.11 -39.69 -66.58 17 艾融软件 5.94 -1.90 9.12 -26.74 26.58 18 赛为智能 5.83 11.00 -8.47 -12.36 -2.99 19 数字人 5.64 3.98 -5.07 -27.52 4.53 20 ST峡创 5.26 -14.89 -47.14 -65.52 -70.44 21 *ST银江 5.06 -10.95 -69.14 -72.26 -79.61 22 品茗科技 4.96 8.68 4.39 11.13 12.14 23 格尔软件 4.88 -6.64 1.15 -12.17 -22.95 24 诚迈科技 4.87 0.00 10.55 0.72 -20.02 25 恒生电子 4.61 -8.09 -13.33 -27.22 -53.50 26 财富趋势 4.47 -5.70 10.43 2.11 25.96 27 普联软件 4.13 10.34 12.13 -7.72 -43.54 28 软通动力 3.96 -19.17 -19.32 -16.72 35.40 29 安博通 3.90 -15.69 -19.20 -23.51 -33.68 156 湘邮科技 -3.95 -6.73 -7.03 -19.80 -24.67 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 -2.87 -7.90 -7.56 -24.15 -30.34 市场平均 1.82 -4.21 -14.68 -28.10 -31.49 ─────────────────────────────────────────────── 【3.公司规模排名】(前30) 截止日期:2024-07-19 排名 股票名称 A股总市值(亿) A股流通市值(亿) 实际流通A股(亿) 总股本(亿) 股价(元) ─────────────────────────────────────────────── 1 科大讯飞 908.51 858.50 21.84 23.12 39.30 2 宝信软件 688.79 667.67 20.94 28.84 31.88 3 同花顺 534.16 271.74 2.73 5.38 99.36 4 三六零 525.18 525.18 71.45 71.45 7.35 5 恒生电子 331.29 331.29 18.94 18.94 17.49 6 软通动力 325.14 232.12 6.80 9.53 34.12 7 中国软件 262.70 260.47 8.43 8.50 30.90 8 中科创达 212.24 169.30 3.66 4.59 46.22 9 深信服 208.87 137.44 2.76 4.20 49.75 10 启明星辰 182.63 108.75 7.26 12.18 14.99 11 达梦数据 175.55 33.00 0.14 0.76 230.99 12 润和软件 160.32 156.55 7.78 7.96 20.13 13 四维图新 159.55 156.34 23.30 23.78 6.71 14 奇安信 154.10 114.71 5.10 6.85 22.49 15 财富趋势 147.96 147.96 1.83 1.83 80.88 16 指南针 145.13 143.44 4.04 4.09 35.49 17 航天信息 143.23 143.23 18.53 18.53 7.73 18 东华软件 141.36 128.24 29.08 32.05 4.41 19 千方科技 139.69 121.42 13.74 15.80 8.84 20 中科软 138.87 138.87 8.31 8.31 16.71 21 易华录 120.64 116.46 6.98 7.23 16.68 22 卫宁健康 118.16 101.82 18.61 21.60 5.47 23 税友股份 117.07 116.69 4.06 4.07 28.75 24 大智慧 113.42 113.42 20.04 20.04 5.66 25 云从科技 112.61 81.80 7.53 10.37 10.86 26 虹软科技 110.80 110.80 4.01 4.01 27.62 27 太极股份 106.82 106.25 6.20 6.23 17.14 28 云天励飞 103.88 75.42 2.58 3.55 29.25 29 拓尔思 101.64 101.56 7.95 7.95 12.78 185 湘邮科技 19.18 19.18 1.61 1.61 11.91 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 58.95 49.94 4.79 5.39 10.43 市场平均 40.20 38.41 10.16 10.70 3.78 ─────────────────────────────────────────────── 【4.估值水平排名】(前30) 截止日期:2024-07-19 排名 股票名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率(MRQ) 市销率(TTM) 市现率(TTM) ─────────────────────────────────────────────── 1 今天国际 8.99 9.13 2.03 1.14 11.41 2 朗新集团 16.05 15.01 1.20 1.91 15.37 3 科达自控 16.27 16.59 1.35 2.02 11.31 4 京北方 17.57 16.92 2.26 1.35 66.74 5 北路智控 18.21 17.74 1.73 3.79 13.48 6 龙软科技 18.24 18.08 2.08 3.92 -51.78 7 能科科技 18.24 19.32 1.53 2.82 14.77 8 友车科技 20.15 19.40 1.15 3.13 25.03 9 运达科技 20.60 22.08 1.39 1.79 11.76 10 国子软件 20.61 21.80 2.33 5.04 -43.56 11 广道数字 21.06 19.22 1.35 3.06 77.66 12 理工能科 21.09 23.16 1.78 5.08 15.57 13 中科软 21.12 21.21 4.22 2.13 28.19 14 彩讯股份 21.14 22.64 2.78 4.78 43.12 15 中亦科技 21.38 20.32 1.98 2.18 47.88 16 科远智慧 21.59 25.97 2.07 2.80 30.84 17 先进数通 22.87 21.32 2.05 1.23 -223.48 18 宇信科技 23.44 22.74 1.84 1.48 12.63 19 ST易联众 23.52 25.77 3.04 1.34 -14.66 20 金证股份 25.08 23.65 2.28 1.44 41.17 21 盛视科技 26.12 24.09 2.03 3.29 86.28 22 启明星辰 26.33 24.64 1.54 3.93 -145.67 23 中科江南 26.38 24.11 3.98 5.88 315.86 24 佳发教育 26.40 27.01 2.93 5.44 21.29 25 博思软件 26.44 26.62 3.43 4.18 24.45 26 工大科雅 26.47 26.53 1.13 4.15 -21.03 27 云星宇 26.71 23.56 1.89 1.38 893.28 28 卫宁健康 26.97 33.01 2.09 3.68 70.36 29 中远海科 27.14 27.38 3.11 2.90 49.76 130 湘邮科技 197.15 362.77 14.39 3.37 -9.76 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 -512.28 722.65 2.45 3.28 91.50 市场平均 -20.53 -21.89 1.34 1.48 28.83 ─────────────────────────────────────────────── 【5.财务状况排名】(前30) 截止日期:2024-03-31 注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。 排名 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股现金流(元) 销售净利率% 净利润增长率% ─────────────────────────────────────────────── 1 达梦数据 0.98 25.74 -0.96 32.77 65.85 2 财富趋势 0.38 26.65 0.08 70.65 -10.64 3 能科科技 0.34 16.60 0.12 20.44 30.22 4 今天国际 0.32 5.62 -1.18 12.75 6.20 5 北路智控 0.28 17.50 0.24 16.23 -13.64 6 宝信软件 0.25 4.98 0.20 17.38 18.19 7 友车科技 0.22 13.47 -0.09 22.36 -11.81 8 盛视科技 0.21 9.20 -0.15 18.51 -21.92 9 中科创达 0.20 20.92 0.36 6.76 -46.10 10 中亦科技 0.19 14.99 -1.94 10.96 -27.28 11 万兴科技 0.19 9.83 -0.06 7.69 22.99 12 同花顺 0.19 11.61 -0.09 16.78 -15.03 13 彩讯股份 0.19 5.90 -0.09 19.02 38.10 14 科远智慧 0.18 8.39 -0.31 11.46 322.18 15 龙软科技 0.17 10.17 -0.41 25.86 -5.71 16 中远海科 0.15 4.47 -0.68 12.86 3.18 17 维宏股份 0.14 6.57 -0.15 14.07 -31.47 18 浩辰软件 0.13 31.50 -0.28 10.71 -27.06 19 国能日新 0.12 10.96 -0.45 11.63 18.71 20 京北方 0.11 5.89 -1.12 4.35 -20.82 21 泛微网络 0.11 7.84 -0.59 8.15 4764.41 22 理工能科 0.11 8.44 -0.06 24.74 142.57 23 顶点软件 0.10 8.83 -0.87 10.28 -26.78 24 数字政通 0.09 6.61 -0.17 19.29 12.53 25 虹软科技 0.09 6.65 -0.04 18.56 21.21 26 威士顿 0.09 11.56 -0.26 12.77 -14.06 27 云星宇 0.08 4.77 -0.54 5.03 -38.27 28 税友股份 0.08 6.07 -0.88 9.05 2.40 29 科达自控 0.08 8.78 0.53 6.50 20.52 65 湘邮科技 0.01 0.83 -0.87 2.55 185.34 ─────────────────────────────────────────────── 行业平均 -0.06 6.82 -0.40 -27.11 -95.96 ─────────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486