chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

最新机构基金社保私募重仓股票查询

 

查询股票机构基金持股明细(输入股票代码):

机构重仓☆ ◇999999 上证指数 更新日期:2022-01-22◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.基金公司重仓】【2.QFII机构持股】【3.券商公司重仓】【4.保险公司重仓】 【5.社保机构重仓】【6.私募机构重仓】【7.财务公司重仓】【8.企业年金重仓】 【9.银行重仓】【10.一般法人重仓】【11.信托重仓】【12.特殊法人重仓】 ●注:此数据为最新一期已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总,可能因为基金投资组 合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。 【1.基金公司重仓】(前30) 截止日期:2021-12-31 ┌─────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────┐ │股票代码 │股票简称 │持股数量(万)│ 占总股本比例(%)│占已流通A股比例(%)│持有家数│ ├─────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────┤ │300979 │华利集团 │ 1996.10│ 1.71│ 23.88│ 12│ │300363 │博腾股份 │ 10604.15│ 19.48│ 23.69│ 47│ │688768 │容知日新 │ 237.80│ 4.33│ 21.29│ 11│ │300759 │康龙化成 │ 5789.79│ 7.29│ 20.33│ 31│ │002459 │晶澳科技 │ 12905.98│ 8.07│ 16.99│ 58│ │300661 │圣邦股份 │ 3702.19│ 15.69│ 16.85│ 59│ │000733 │振华科技 │ 8664.77│ 16.72│ 16.74│ 78│ │002541 │鸿路钢构 │ 6108.41│ 11.51│ 16.15│ 33│ │688187 │时代电气 │ 2532.77│ 1.79│ 15.98│ 19│ │002821 │凯莱英 │ 3706.40│ 14.09│ 15.87│ 79│ │300012 │华测检测 │ 23325.36│ 13.94│ 15.39│ 35│ │300986 │志特新材 │ 449.61│ 3.84│ 15.36│ 4│ │300347 │泰格医药 │ 8508.82│ 9.75│ 15.15│ 65│ │688116 │天奈科技 │ 2661.28│ 11.46│ 14.83│ 26│ │688188 │柏楚电子 │ 385.35│ 3.84│ 14.32│ 18│ │688639 │华恒生物 │ 354.48│ 3.28│ 14.30│ 11│ │601865 │福莱特 │ 7611.94│ 3.55│ 14.27│ 26│ │688105 │诺唯赞 │ 465.35│ 1.16│ 14.08│ 23│ │688202 │美迪西 │ 375.53│ 6.05│ 13.87│ 15│ │300037 │新宙邦 │ 4097.33│ 9.93│ 13.86│ 35│ │300285 │国瓷材料 │ 10691.46│ 10.65│ 13.56│ 23│ │601677 │明泰铝业 │ 8945.47│ 13.11│ 13.11│ 35│ │603885 │吉祥航空 │ 23278.90│ 11.84│ 12.95│ 23│ │688099 │晶晨股份 │ 2759.78│ 6.71│ 12.95│ 39│ │688121 │卓然股份 │ 537.37│ 2.65│ 12.93│ 7│ │300274 │阳光电源 │ 14090.95│ 9.49│ 12.86│ 165│ │603279 │景津装备 │ 2480.44│ 6.02│ 12.65│ 14│ │603109 │神驰机电 │ 585.70│ 3.91│ 12.55│ 1│ │603456 │九洲药业 │ 10371.76│ 12.46│ 12.49│ 34│ │688369 │致远互联 │ 732.99│ 9.52│ 12.39│ 12│ └─────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────┘ 【2.QFII机构持股】(前30) 截止日期:2021-12-31 ┌─────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────┐ │股票代码 │股票简称 │持股数量(万)│ 占总股本比例(%)│占已流通A股比例(%)│持有家数│ ├─────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────┤ │605090 │九丰能源 │ 78.14│ 0.18│ 0.94│ 1│ │002107 │沃华医药 │ 95.93│ 0.17│ 0.17│ 1│ └─────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────┘ 【3.券商公司重仓】(前30) 截止日期:2021-12-31 ┌─────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────┐ │股票代码 │股票简称 │持股数量(万)│ 占总股本比例(%)│占已流通A股比例(%)│持有家数│ ├─────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────┤ │605090 │九丰能源 │ 138.89│ 0.31│ 1.67│ 1│ └─────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────┘ 【4.保险公司重仓】 暂无数据 【5.社保机构重仓】(前30) 截止日期:2021-12-31 ┌─────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────┐ │股票代码 │股票简称 │持股数量(万)│ 占总股本比例(%)│占已流通A股比例(%)│持有家数│ ├─────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────┤ │605090 │九丰能源 │ 82.80│ 0.19│ 1.00│ 1│ └─────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────┘ 【6.私募机构重仓】(前30) 截止日期:2021-12-31 ┌─────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────┐ │股票代码 │股票简称 │持股数量(万)│ 占总股本比例(%)│占已流通A股比例(%)│持有家数│ ├─────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────┤ │000509 │*ST华塑 │ 2919.20│ 2.72│ 3.54│ 1│ │605090 │九丰能源 │ 70.84│ 0.16│ 0.85│ 1│ └─────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────┘ 【7.财务公司重仓】 暂无数据 【8.企业年金重仓】 暂无数据 【9.银行重仓】 暂无数据 【10.一般法人重仓】(前30) 截止日期:2021-12-31 ┌─────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────┐ │股票代码 │股票简称 │持股数量(万)│ 占总股本比例(%)│占已流通A股比例(%)│持有家数│ ├─────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────┤ │002107 │沃华医药 │ 29014.64│ 50.27│ 51.49│ 1│ │603227 │雪峰科技 │ 29502.59│ 40.72│ 44.79│ 5│ │000509 │*ST华塑 │ 21954.27│ 20.46│ 26.60│ 3│ └─────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────┘ 【11.信托重仓】 暂无数据 【12.特殊法人重仓】 暂无数据 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

查询最新操盘提示(输入股票代码):

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486