chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

武汉凡谷(002194)交易大事大宗交易

 

查询个股交易大事(输入股票代码):

资金动向☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期:2024-06-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】 【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】 【1.交易龙虎榜】 ●交易日期:2024-02-20 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券 涨跌幅(%):9.95 成交量(万股):3739.14 成交额(万元):30271.13 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深股通专用 │ 1469.70│ 4481.92│ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 1226.84│ 21.44│ │中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部│ 824.73│ 0.88│ │华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 670.76│ 24.17│ │中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 │ 670.19│ 7.67│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深股通专用 │ 1469.70│ 4481.92│ │机构专用 │ 85.87│ 406.11│ │机构专用 │ 118.40│ 339.61│ │机构专用 │ 107.23│ 278.66│ │机构专用 │ 143.67│ 250.32│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ●交易日期:2023-10-13 信息类型:振幅值达15%的证券 涨跌幅(%):3.39 成交量(万股):14748.97 成交额(万元):185436.72 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深股通专用 │ 3356.87│ 4122.76│ │东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2530.95│ 2613.14│ │国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 │ 2299.97│ 729.98│ │东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 1763.26│ 1150.16│ │东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 1670.26│ 935.09│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深股通专用 │ 3356.87│ 4122.76│ │华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 52.93│ 3723.49│ │东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2530.95│ 2613.14│ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 189.88│ 2518.38│ │华鑫证券有限责任公司江苏分公司 │ 1.04│ 2444.49│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ●交易日期:2023-09-18 信息类型:换手率达20%的证券 涨跌幅(%):-3.34 成交量(万股):16677.62 成交额(万元):198960.32 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 4080.95│ 954.49│ │深股通专用 │ 3778.49│ 2675.24│ │机构专用 │ 3560.84│ 458.97│ │东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 2063.56│ 790.20│ │东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 2023.05│ 430.15│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 18.98│ 4762.34│ │德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 │ 0.00│ 3580.17│ │甬兴证券有限公司青岛分公司 │ 0.00│ 2774.17│ │中信建投证券股份有限公司安徽分公司 │ 21.90│ 2729.35│ │深股通专用 │ 3778.49│ 2675.24│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ●交易日期:2023-09-15 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券 涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):6259.84 成交额(万元):74879.49 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 4798.82│ 0.00│ │德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 │ 3600.23│ 0.00│ │东莞证券股份有限公司浙江分公司 │ 2937.98│ 0.00│ │中信建投证券股份有限公司安徽分公司 │ 2721.66│ 0.36│ │联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 │ 1796.74│ 0.00│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 │ 1.08│ 2826.08│ │华泰证券股份有限公司苏州分公司 │ 5.03│ 1755.06│ │广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 │ 7.31│ 1330.18│ │广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 │ 21.08│ 1215.13│ │国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 137.03│ 1204.66│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ●交易日期:2023-09-15 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):11281.93 成交额(万元):125998.18 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 4798.82│ 0.54│ │德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 │ 3600.23│ 0.00│ │甬兴证券有限公司青岛分公司 │ 3259.49│ 855.13│ │东莞证券股份有限公司浙江分公司 │ 2937.98│ 10.89│ │中信建投证券股份有限公司安徽分公司 │ 2721.66│ 2.76│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 │ 2570.36│ 2826.08│ │华泰证券股份有限公司苏州分公司 │ 1591.91│ 1755.06│ │广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 │ 7.31│ 1331.81│ │广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 │ 21.08│ 1222.32│ │国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 2317.86│ 1205.54│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【2.北上资金持股明细】 交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%) ───────────────────────────────────────────────── 2024-06-21 355.37万 0.52 -292.79万 -45.17 8.43 12.40 2024-06-20 648.16万 0.94 -26.15万 -3.88 8.15 2.41 2024-06-19 674.31万 0.98 36.70万 5.76 8.46 4.05 2024-06-18 637.61万 0.93 94.88万 17.48 8.52 7.19 2024-06-17 542.73万 0.79 13.30万 2.51 8.32 1.70 2024-06-14 529.43万 0.77 30.01万 6.01 8.29 3.12 2024-06-13 499.42万 0.73 -22.77万 -4.36 8.17 2.31 2024-06-12 522.19万 0.76 -20.96万 -3.86 8.14 2.96 2024-06-11 543.15万 0.79 49.98万 10.13 8.06 6.60 2024-06-07 493.17万 0.72 34.83万 7.60 7.95 4.03 2024-06-06 458.34万 0.67 121.22万 35.96 7.90 6.44 2024-06-05 337.12万 0.49 3.75万 1.12 8.24 0.44 2024-06-04 333.37万 0.48 -89.74万 -21.21 8.39 4.94 2024-06-03 423.11万 0.61 -295.29万 -41.10 8.73 11.53 2024-05-31 718.40万 1.05 64.93万 9.94 8.46 7.93 2024-05-30 653.47万 0.95 62.02万 10.49 8.30 8.36 2024-05-29 591.44万 0.86 -5.28万 -0.88 8.34 0.79 2024-05-28 596.72万 0.87 -2.36万 -0.39 8.40 0.30 2024-05-27 599.08万 0.87 10.33万 1.75 8.58 1.26 2024-05-24 588.75万 0.86 -40.67万 -6.46 8.51 4.18 2024-05-23 629.42万 0.92 -26.27万 -4.01 8.72 2.69 2024-05-22 655.69万 0.95 -4.22万 -0.64 8.92 0.53 2024-05-21 659.91万 0.96 24.54万 3.86 8.88 2.70 2024-05-20 635.37万 0.92 9.04万 1.44 8.95 0.67 2024-05-17 626.33万 0.91 -50.01万 -7.39 9.05 2.57 2024-05-16 676.34万 0.98 93.14万 15.97 8.79 7.89 2024-05-14 583.20万 0.85 -19.71万 -3.27 8.77 2.17 2024-05-13 602.91万 0.88 -35.11万 -5.50 8.69 3.07 2024-05-10 638.02万 0.93 10.06万 1.60 8.83 0.62 2024-05-09 627.96万 0.91 16.64万 2.72 9.06 1.29 2024-05-08 611.32万 0.89 -45.99万 -7.00 9.17 2.70 2024-05-07 657.31万 0.96 -15.32万 -2.28 9.29 1.22 2024-05-06 672.63万 0.98 -28.57万 -4.07 9.30 2.11 2024-04-30 701.20万 1.02 56.43万 8.75 9.21 3.40 2024-04-29 644.77万 0.94 -66.65万 -9.37 9.40 3.33 2024-04-26 711.42万 1.04 187.59万 35.81 9.15 8.02 2024-04-25 523.83万 0.76 -34.86万 -6.24 8.81 2.20 2024-04-24 558.68万 0.81 53.22万 10.53 8.95 2.03 2024-04-23 505.46万 0.73 -113.77万 -18.37 8.74 7.02 2024-04-22 619.24万 0.90 -8.60万 -1.37 8.68 0.50 2024-04-19 627.84万 0.91 -165.49万 -20.86 8.79 6.86 2024-04-18 793.34万 1.16 -135.70万 -14.61 9.06 3.74 2024-04-17 929.03万 1.35 198.76万 27.22 9.01 7.41 2024-04-16 730.27万 1.06 107.33万 17.23 8.19 3.04 2024-04-15 622.94万 0.91 -4.51万 -0.72 9.10 0.13 2024-04-12 627.45万 0.91 319.84万 103.97 9.50 6.34 2024-04-11 307.62万 0.45 8.99万 3.01 10.13 0.23 2024-04-10 298.63万 0.43 -89.58万 -23.08 10.36 2.02 2024-04-09 388.21万 0.56 3.38万 0.88 10.60 0.07 2024-04-08 384.83万 0.56 -40.24万 -9.47 10.88 0.58 2024-04-03 425.07万 0.62 -54.08万 -11.29 10.32 1.31 2024-04-02 479.15万 0.70 -139.82万 -22.59 10.66 1.74 2024-03-28 618.97万 0.90 99.09万 19.06 9.19 4.45 2024-03-27 519.88万 0.76 -102.01万 -16.40 8.76 5.40 2024-03-26 621.89万 0.91 -28.22万 -4.34 9.27 1.35 2024-03-25 650.11万 0.95 33.26万 5.39 9.40 1.34 2024-03-22 616.85万 0.90 262.32万 73.99 9.82 8.85 2024-03-21 354.53万 0.51 16.08万 4.75 10.18 0.55 2024-03-20 338.44万 0.49 -115.52万 -25.45 10.14 3.73 2024-03-19 453.96万 0.66 -69.56万 -13.29 10.19 1.38 2024-03-18 523.52万 0.76 37.71万 7.76 9.98 1.34 2024-03-15 485.81万 0.71 -148.19万 -23.37 9.88 5.29 2024-03-14 634.00万 0.92 225.15万 55.07 9.69 5.77 2024-03-13 408.85万 0.59 -154.60万 -27.44 9.94 4.10 2024-03-12 563.46万 0.82 126.11万 28.84 10.00 2.27 2024-03-11 437.34万 0.64 -42.09万 -8.78 10.30 0.43 2024-03-08 479.43万 0.70 56.44万 13.34 9.74 0.67 2024-03-07 423.00万 0.61 -95.91万 -18.48 8.85 3.89 2024-03-06 518.91万 0.75 -240.93万 -31.71 9.21 6.52 2024-03-05 759.83万 1.11 43.59万 6.09 9.00 1.98 2024-03-04 716.25万 1.04 131.66万 22.52 9.15 5.65 2024-03-01 584.59万 0.85 5.86万 1.01 9.17 0.21 2024-02-29 578.73万 0.84 -40.21万 -6.50 9.08 1.20 2024-02-28 618.94万 0.90 127.49万 25.94 8.75 2.36 2024-02-27 491.44万 0.71 -4.17万 -0.84 9.72 0.07 2024-02-26 495.61万 0.72 16.67万 3.48 9.41 0.31 2024-02-23 478.94万 0.70 -115.97万 -19.49 9.63 2.15 2024-02-22 594.91万 0.87 22.99万 4.02 8.75 0.56 2024-02-21 571.92万 0.83 -196.19万 -25.54 8.34 4.94 2024-02-20 768.11万 1.12 -372.03万 -32.63 8.51 9.95 2024-02-19 1140.14万 1.66 -175.13万 -13.31 7.74 6.81 2024-02-08 1315.27万 1.92 -118.90万 -8.29 7.68 5.13 2024-02-07 1434.17万 2.09 151.16万 11.78 7.03 8.21 2024-02-06 1283.01万 1.87 36.07万 2.89 6.77 1.98 2024-02-05 1246.94万 1.82 20.31万 1.66 6.41 1.16 2024-02-02 1226.63万 1.79 13.27万 1.09 7.12 0.89 2024-02-01 1213.36万 1.77 68.24万 5.96 7.33 6.73 2024-01-31 1145.12万 1.67 -23.05万 -1.97 7.42 1.84 2024-01-30 1168.17万 1.70 40.50万 3.59 7.85 3.79 2024-01-29 1127.66万 1.65 85.79万 8.23 8.21 5.07 2024-01-26 1041.88万 1.52 65.81万 6.74 8.77 5.69 2024-01-25 976.07万 1.42 97.52万 11.10 8.88 6.28 2024-01-24 878.54万 1.28 102.34万 13.18 8.51 7.82 2024-01-23 776.20万 1.13 37.21万 5.04 8.49 3.25 2024-01-22 739.00万 1.08 79.58万 12.07 8.45 3.96 2024-01-19 659.42万 0.96 -573.05万 -46.50 9.02 22.42 2024-01-18 1232.47万 1.80 67.19万 5.77 8.94 5.95 2024-01-17 1165.28万 1.70 14.70万 1.28 8.91 2.31 2024-01-16 1150.58万 1.68 -33.42万 -2.82 9.12 4.56 2024-01-15 1184.00万 1.73 9.05万 0.77 9.18 1.53 2024-01-12 1174.95万 1.71 -149.35万 -11.28 9.18 15.78 2024-01-11 1324.31万 1.93 32.68万 2.53 9.37 3.21 2024-01-10 1291.63万 1.89 6.23万 0.48 9.11 1.04 2024-01-09 1285.40万 1.88 -32.92万 -2.50 9.29 4.80 2024-01-08 1318.32万 1.92 40.15万 3.14 9.18 5.00 2024-01-05 1278.17万 1.87 61.46万 5.05 9.40 6.36 2024-01-04 1216.71万 1.78 -41.63万 -3.31 9.67 4.73 2024-01-03 1258.34万 1.84 -21.95万 -1.71 9.72 2.76 2024-01-02 1280.29万 1.87 -26.06万 -1.99 9.76 3.18 2023-12-29 1306.35万 1.91 12.16万 0.94 9.86 1.16 2023-12-28 1294.19万 1.89 -91.27万 -6.59 9.73 7.54 2023-12-27 1385.45万 2.02 59.04万 4.45 9.62 7.01 2023-12-22 1326.41万 1.94 -102.78万 -7.19 9.63 13.32 ───────────────────────────────────────────────── 【3.大宗交易】 暂无数据 【4.融资融券】 截止2024-06-20,可充抵保证金最高折算率为60.00% 2024-06-20融资融券信息:融资偿还额863.09万元,融资净买额-357.64万元,融券余量44.17万股,融券偿还量1.53万股 交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万) ───────────────────────────────────────────────── 2024-06-20 23356.97 505.45 359.98 3.52 23716.95 2024-06-19 23714.61 378.13 356.83 1.63 24071.45 2024-06-18 23838.42 740.34 363.20 2.18 24201.62 2024-06-17 24289.18 509.25 375.14 2.66 24664.32 2024-06-14 24471.89 412.56 370.89 1.28 24842.78 2024-06-13 24673.83 604.31 409.06 9.60 25082.89 2024-06-12 24500.21 507.00 333.08 1.82 24833.29 2024-06-11 24356.22 357.60 320.86 2.22 24677.08 2024-06-07 24471.58 436.76 356.87 6.83 24828.45 2024-06-06 24546.48 787.08 356.91 6.04 24903.39 2024-06-05 25544.60 528.60 382.00 6.10 25926.60 2024-06-04 25633.05 953.92 355.06 2.85 25988.10 2024-06-03 25741.41 2037.07 380.44 11.91 26121.85 2024-05-31 24711.88 448.52 302.27 0.55 25014.15 2024-05-30 24684.53 235.39 341.70 1.19 25026.23 2024-05-29 24854.50 251.92 340.10 2.94 25194.60 2024-05-28 24900.77 447.38 334.98 0.48 25235.75 2024-05-27 24826.48 525.20 350.05 1.16 25176.54 2024-05-24 24705.86 351.21 342.09 2.46 25047.95 2024-05-23 24890.70 409.30 334.32 3.58 25225.01 2024-05-22 25442.96 277.43 323.96 2.63 25766.93 2024-05-21 25870.64 552.56 309.46 2.92 26180.09 2024-05-20 26179.98 1057.84 349.58 1.07 26529.56 2024-05-17 26048.27 1892.04 409.50 9.10 26457.77 2024-05-16 24868.22 361.73 340.51 5.32 25208.74 2024-05-15 25028.43 364.89 295.03 4.10 25323.46 2024-05-14 25439.94 488.40 271.77 2.34 25711.72 2024-05-13 25479.91 531.33 271.90 5.53 25751.81 2024-05-10 25563.40 664.56 251.91 0.39 25815.31 2024-05-09 26686.55 975.88 307.76 1.81 26994.31 ───────────────────────────────────────────────── 【5.资金流向】 ─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────── │ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额 日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬──── │ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%) ─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──── 2024-06-21│ 1320.91万│ 6.69│ 385.41万│ 1.95│ 935.50万│ 4.74│ 154.01万│ 0.78 2024-06-20│-1069.64万│ -11.89│ 8.09万│ 0.09│-1077.73万│ -11.98│-1758.89万│ -19.56 2024-06-19│ -456.63万│ -5.92│ -195.17万│ -2.53│ -261.46万│ -3.39│ -447.38万│ -5.80 2024-06-18│ 343.27万│ 3.06│ 519.38万│ 4.64│ -176.12万│ -1.57│ 2413.63万│ 21.55 2024-06-17│ -378.68万│ -5.83│ 85.77万│ 1.32│ -464.45万│ -7.15│ 424.94万│ 6.54 2024-06-14│ 9467.00│ 0.01│ -66.27万│ -0.84│ 67.22万│ 0.85│ 1170.15万│ 14.84 2024-06-13│ 355.17万│ 4.38│ 253.16万│ 3.12│ 102.01万│ 1.26│ -804.08万│ -9.92 2024-06-12│ -192.04万│ -3.32│ 0.00│ 0.00│ -192.04万│ -3.32│ 473.05万│ 8.19 2024-06-11│ 62.59万│ 1.04│ -79.83万│ -1.32│ 142.42万│ 2.36│ 1132.49万│ 18.79 2024-06-07│ -476.09万│ -6.91│ 31.70万│ 0.46│ -507.80万│ -7.37│ -356.17万│ -5.17 2024-06-06│-1591.11万│ -10.57│ -836.48万│ -5.56│ -754.63万│ -5.01│-2151.07万│ -14.29 2024-06-05│ -303.76万│ -4.31│ -114.49万│ -1.63│ -189.27万│ -2.69│-1174.90万│ -16.68 2024-06-04│ -657.13万│ -4.31│ -582.11万│ -3.82│ -75.01万│ -0.49│-4771.57万│ -31.31 2024-06-03│ 1614.45万│ 7.21│ 1005.84万│ 4.49│ 608.61万│ 2.72│ -373.50万│ -1.67 2024-05-31│ 289.55万│ 4.18│ -1386.75│ 0.00│ 289.69万│ 4.18│ 1147.81万│ 16.56 2024-05-30│ -567.13万│ -9.19│ -293.87万│ -4.76│ -273.25万│ -4.43│ 126.56万│ 2.05 2024-05-29│ -169.56万│ -3.02│ 0.00│ 0.00│ -169.56万│ -3.02│-1217.17万│ -21.65 2024-05-28│ -466.00万│ -7.11│ -254.91万│ -3.89│ -211.09万│ -3.22│-1250.81万│ -19.07 2024-05-27│ 8.26万│ 0.12│ -63.35万│ -0.92│ 71.61万│ 1.04│ 290.01万│ 4.21 2024-05-24│ -575.87万│ -6.85│ 149.47万│ 1.78│ -725.35万│ -8.62│-2339.64万│ -27.82 ─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴──── 【6.重要股东持股变动】 股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期 ───────────────────────────────────────────────── 平潭华业战略投资 -175.95 9.90 1520.53 大宗交易 20220908 合伙企业(有限合 伙) 平潭华业战略投资 -200.00 10.29 1696.48 大宗交易 20220907 合伙企业(有限合 伙) 平潭华业价值投资 -150.00 10.89 1896.63 大宗交易 20220812 合伙企业(有限合 伙) 平潭华业战略投资 -150.00 10.89 1896.48 大宗交易 20220812 合伙企业(有限合 伙) 孟凡博 -95.00 11.40 3913.81 二级市场买卖 20220811 深圳市恒信华业股 -230.00 9.88 2046.63 大宗交易 20220708 权投资基金管理有

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486