chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

武汉凡谷(002194)交易大事大宗交易

 

查询个股交易大事(输入股票代码):

资金动向☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期:2023-09-29◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.北上资金持股明细】【3.大宗交易】【4.融资融券】 【5.资金流向】【6.重要股东持股变动】 【1.交易龙虎榜】 ●交易日期:2023-09-18 信息类型:换手率达20%的证券 涨跌幅(%):-3.34 成交量(万股):16677.62 成交额(万元):198960.32 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 4080.95│ 954.49│ │深股通专用 │ 3778.49│ 2675.24│ │机构专用 │ 3560.84│ 458.97│ │东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 2063.56│ 790.20│ │东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 2023.05│ 430.15│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 18.98│ 4762.34│ │德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 │ 0.00│ 3580.17│ │甬兴证券有限公司青岛分公司 │ 0.00│ 2774.17│ │中信建投证券股份有限公司安徽分公司 │ 21.90│ 2729.35│ │深股通专用 │ 3778.49│ 2675.24│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ●交易日期:2023-09-15 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券 涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):6259.84 成交额(万元):74879.49 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 4798.82│ 0.00│ │德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 │ 3600.23│ 0.00│ │东莞证券股份有限公司浙江分公司 │ 2937.98│ 0.00│ │中信建投证券股份有限公司安徽分公司 │ 2721.66│ 0.36│ │联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 │ 1796.74│ 0.00│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 │ 1.08│ 2826.08│ │华泰证券股份有限公司苏州分公司 │ 5.03│ 1755.06│ │广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 │ 7.31│ 1330.18│ │广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 │ 21.08│ 1215.13│ │国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 137.03│ 1204.66│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ●交易日期:2023-09-15 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):11281.93 成交额(万元):125998.18 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 4798.82│ 0.54│ │德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 │ 3600.23│ 0.00│ │甬兴证券有限公司青岛分公司 │ 3259.49│ 855.13│ │东莞证券股份有限公司浙江分公司 │ 2937.98│ 10.89│ │中信建投证券股份有限公司安徽分公司 │ 2721.66│ 2.76│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 │ 2570.36│ 2826.08│ │华泰证券股份有限公司苏州分公司 │ 1591.91│ 1755.06│ │广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 │ 7.31│ 1331.81│ │广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 │ 21.08│ 1222.32│ │国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 2317.86│ 1205.54│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ ●交易日期:2023-04-19 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券 涨跌幅(%):10.02 成交量(万股):3922.99 成交额(万元):45708.06 ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ 买入前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深股通专用 │ 3643.31│ 1488.29│ │中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 │ 2683.67│ 11.55│ │华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 │ 1764.38│ 0.00│ │华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 │ 1370.60│ 23.14│ │华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 │ 1086.59│ 0.59│ ├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ 卖出前五营业部 │ ├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│ ├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深股通专用 │ 3643.31│ 1488.29│ │中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 │ 0.00│ 1325.57│ │中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 │ 0.00│ 760.17│ │国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 │ 0.00│ 649.13│ │机构专用 │ 203.50│ 514.23│ └─────────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【2.北上资金持股明细】 交易日期 持股数(股) 持股比例(%) 变动股数(股) 变动幅度(%) 当日收盘价 变动占当日成交量比(%) ───────────────────────────────────────────────── 2023-09-28 631.15万 0.92 60.51万 10.60 10.90 0.75 2023-09-27 570.64万 0.83 -23.20万 -3.91 10.27 0.55 2023-09-26 593.84万 0.86 76.92万 14.88 10.51 1.44 2023-09-25 516.92万 0.75 41.90万 8.82 10.79 0.64 2023-09-22 475.02万 0.69 -34.14万 -6.70 10.69 0.52 2023-09-21 509.16万 0.74 162.21万 46.75 10.86 1.79 2023-09-20 346.96万 0.50 -33.03万 -8.69 10.47 0.41 2023-09-19 379.99万 0.55 -183.16万 -32.52 10.76 1.73 2023-09-18 563.15万 0.82 95.99万 20.55 11.58 0.58 2023-09-15 467.15万 0.68 2.64万 0.57 11.98 0.04 2023-09-14 464.51万 0.67 -5.05万 -1.08 10.89 0.24 2023-09-13 469.56万 0.68 -198.32万 -29.69 9.90 6.71 2023-09-12 667.88万 0.97 103.24万 18.28 9.51 11.39 2023-09-11 564.64万 0.82 -94.84万 -14.38 9.58 7.96 2023-09-07 659.48万 0.96 -24.91万 -3.64 9.35 1.92 2023-09-06 684.39万 1.00 51.62万 8.16 9.50 3.86 2023-09-05 632.77万 0.92 -12.61万 -1.95 9.29 1.55 2023-09-04 645.38万 0.94 51.56万 8.68 9.29 6.07 2023-08-31 593.82万 0.86 14.34万 2.47 9.18 2.12 2023-08-30 579.48万 0.84 24.55万 4.42 9.14 2.43 2023-08-29 554.93万 0.81 13.34万 2.46 8.99 1.53 2023-08-28 541.59万 0.79 64.82万 13.60 8.72 5.82 2023-08-25 476.77万 0.69 -12.88万 -2.63 8.55 1.29 2023-08-24 489.65万 0.71 -61.58万 -11.17 8.89 11.15 2023-08-23 551.23万 0.80 -38.02万 -6.45 8.94 7.23 2023-08-22 589.25万 0.86 -41.51万 -6.58 9.10 4.68 2023-08-21 630.75万 0.92 24.85万 4.10 9.01 5.25 2023-08-18 605.90万 0.88 -60.63万 -9.10 8.98 11.48 2023-08-17 666.53万 0.97 24.12万 3.75 9.16 4.37 2023-08-16 642.41万 0.94 -39.67万 -5.82 9.04 6.25 2023-08-15 682.08万 0.99 -45.07万 -6.20 9.18 7.43 2023-08-14 727.15万 1.06 -5.15万 -0.70 9.26 0.97 2023-08-11 732.30万 1.07 -29.23万 -3.84 9.16 2.89 2023-08-10 761.53万 1.11 -82.22万 -9.74 9.32 13.64 2023-08-09 843.75万 1.23 -39.04万 -4.42 9.31 4.43 2023-08-08 882.79万 1.29 -5.81万 -0.65 9.52 0.57 2023-08-07 888.60万 1.30 -162.57万 -15.47 9.65 12.05 2023-08-04 1051.17万 1.53 191.13万 22.22 9.89 14.80 2023-08-03 860.04万 1.25 -23.07万 -2.61 9.71 3.42 2023-08-02 883.11万 1.29 54.11万 6.53 9.78 6.39 2023-08-01 829.00万 1.21 -4.57万 -0.55 9.72 0.79 2023-07-31 833.57万 1.21 5.09万 0.61 9.71 0.75 2023-07-28 828.48万 1.21 23.79万 2.96 9.65 3.51 2023-07-27 804.69万 1.17 -1.90万 -0.24 9.53 0.31 2023-07-26 806.59万 1.18 -96.36万 -10.67 9.58 9.24 2023-07-25 902.95万 1.32 10.71万 1.20 9.84 1.42 2023-07-24 892.24万 1.30 11.72万 1.33 9.66 1.99 2023-07-21 880.52万 1.28 -37.52万 -4.09 9.63 5.50 2023-07-20 918.05万 1.34 -36.83万 -3.86 9.66 3.10 2023-07-19 954.88万 1.39 -16.21万 -1.67 9.90 1.72 2023-07-18 971.08万 1.42 -2.52万 -0.26 9.94 0.16 2023-07-14 973.61万 1.42 185.46万 23.53 10.48 11.13 2023-07-13 788.15万 1.15 41.10万 5.50 10.25 3.73 2023-07-12 747.05万 1.09 -53.65万 -6.70 10.10 3.60 2023-07-11 800.70万 1.17 76.98万 10.64 10.43 7.79 2023-07-10 723.72万 1.05 26.58万 3.81 10.34 2.22 2023-07-07 697.14万 1.02 -35.85万 -4.89 10.46 2.65 2023-07-06 732.99万 1.07 100.33万 15.86 10.62 7.17 2023-07-05 632.66万 0.92 37.88万 6.37 10.50 2.10 2023-07-04 594.78万 0.87 -29.45万 -4.72 10.78 1.44 2023-07-03 624.24万 0.91 -46.03万 -6.87 10.70 1.62 2023-06-30 670.27万 0.98 1.89万 0.28 10.93 0.04 2023-06-29 668.38万 0.97 -346.55万 -34.15 10.76 9.36 2023-06-28 1014.92万 1.48 -115.41万 -10.21 10.27 4.94 2023-06-27 1130.33万 1.65 -124.92万 -9.95 10.47 7.17 2023-06-26 1255.25万 1.83 -3.96万 -0.31 10.24 0.18 2023-06-21 1259.20万 1.84 298.32万 31.05 10.57 9.97 2023-06-20 960.88万 1.40 289.34万 43.08 10.91 7.53 2023-06-19 671.55万 0.98 17.18万 2.62 11.16 0.28 2023-06-16 654.37万 0.95 -223.60万 -25.47 10.74 4.23 2023-06-15 877.97万 1.28 -260.44万 -22.88 10.25 8.32 2023-06-14 1138.42万 1.66 95.33万 9.14 10.18 4.50 2023-06-13 1043.08万 1.52 104.21万 11.10 10.04 6.94 2023-06-12 938.88万 1.37 13.30万 1.44 10.03 0.77 2023-06-09 925.58万 1.35 175.42万 23.38 9.91 10.02 2023-06-08 750.16万 1.09 -32.23万 -4.12 9.71 3.01 2023-06-07 782.39万 1.14 86.77万 12.47 9.79 6.09 2023-06-06 695.61万 1.01 -42.29万 -5.73 9.66 2.00 2023-06-05 737.91万 1.07 84.98万 13.01 9.85 4.98 2023-06-02 652.93万 0.95 -242.69万 -27.10 9.77 9.16 2023-06-01 895.62万 1.31 58.01万 6.93 9.69 4.13 2023-05-31 837.61万 1.22 107.19万 14.67 9.61 7.16 2023-05-30 730.43万 1.06 94.41万 14.84 9.59 5.25 2023-05-29 636.02万 0.93 134.26万 26.76 9.45 6.98 2023-05-25 501.76万 0.73 18.98万 3.93 9.21 1.48 2023-05-24 482.77万 0.70 4.14万 0.86 9.22 0.48 2023-05-23 478.63万 0.70 -13.38万 -2.72 9.22 1.68 2023-05-22 492.01万 0.71 -36.48万 -6.90 9.27 4.04 2023-05-19 528.49万 0.77 13.48万 2.62 9.34 1.07 2023-05-18 515.01万 0.75 -33.39万 -6.09 9.31 1.77 2023-05-17 548.41万 0.80 56.26万 11.43 9.11 5.24 2023-05-16 492.14万 0.72 -56.93万 -10.37 9.06 4.76 2023-05-15 549.08万 0.80 -83.92万 -13.26 9.45 5.87 2023-05-12 633.00万 0.92 7.11万 1.14 9.28 0.59 2023-05-11 625.89万 0.91 -2.28万 -0.36 9.38 0.17 2023-05-10 628.17万 0.91 -12.72万 -1.98 9.37 0.83 2023-05-09 640.88万 0.93 89.20万 16.17 9.44 2.96 2023-05-08 551.68万 0.80 -11.24万 -2.00 9.79 0.48 2023-05-05 562.92万 0.82 -50.18万 -8.18 9.75 2.07 2023-05-04 613.10万 0.89 -224.29万 -26.78 10.16 9.27 2023-04-28 837.39万 1.22 102.87万 14.01 10.18 3.16 2023-04-27 734.52万 1.07 -128.81万 -14.92 9.77 3.18 2023-04-26 863.33万 1.26 -112.61万 -11.54 10.25 1.72 2023-04-25 975.94万 1.42 -132.74万 -11.97 11.39 2.39 2023-04-24 1108.67万 1.62 -330.86万 -22.98 11.92 4.83 2023-04-21 1439.54万 2.10 -40.67万 -2.75 11.47 0.58 2023-04-20 1480.20万 2.16 -317.69万 -17.67 12.22 3.21 2023-04-19 1797.89万 2.63 192.59万 12.00 11.97 4.91 2023-04-18 1605.31万 2.34 -27.79万 -1.70 10.88 1.28 2023-04-17 1633.09万 2.38 -97.96万 -5.66 10.84 5.62 2023-04-14 1731.06万 2.53 -5.11万 -0.29 11.13 0.26 2023-04-13 1736.17万 2.54 -310.43万 -15.17 11.21 11.63 2023-04-12 2046.60万 2.99 243.04万 13.48 11.68 9.48 2023-04-11 1803.56万 2.63 -66.53万 -3.56 11.42 3.04 2023-04-04 1870.08万 2.73 -106.19万 -5.37 11.43 3.59 2023-04-03 1976.27万 2.89 94.53万 5.02 11.29 4.38 2023-03-31 1881.74万 2.75 56.50万 3.10 11.09 2.46 2023-03-30 1825.24万 2.67 -61.60万 -3.26 11.05 2.71 2023-03-29 1886.84万 2.76 -78.52万 -4.00 11.34 3.08 ───────────────────────────────────────────────── 【3.大宗交易】 暂无数据 【4.融资融券】 截止2023-09-28,可充抵保证金最高折算率为60.00% 2023-09-27融资融券信息:融资偿还额4253.45万元,融资净买额904.52万元,融券余量73.77万股,融券偿还量8.16万股 交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万) ───────────────────────────────────────────────── 2023-09-27 32465.62 5157.97 757.66 3.27 33223.28 2023-09-26 31561.10 5097.70 826.76 2.34 32387.86 2023-09-25 32927.64 9063.20 945.36 1.45 33872.99 2023-09-22 31056.53 7501.06 1008.54 2.24 32065.06 2023-09-21 30024.63 9851.99 1023.16 4.43 31047.79 2023-09-20 31627.63 10297.32 980.35 4.13 32607.98 2023-09-19 29968.59 14138.45 991.47 10.72 30960.06 2023-09-18 28378.94 21045.82 990.71 21.04 29369.65 2023-09-15 17843.75 6669.28 794.20 12.05 18637.95 2023-09-14 18919.77 1341.54 594.31 1.07 19514.08 2023-09-13 18303.20 1856.21 529.69 29.42 18832.89 2023-09-12 17922.21 667.42 241.69 1.98 18163.90 2023-09-11 18265.95 1303.58 238.87 13.20 18504.82 2023-09-08 17494.25 638.46 138.89 3.97 17633.14 2023-09-07 17586.67 474.81 132.81 3.66 17719.47 2023-09-06 18184.68 537.04 275.44 9.77 18460.12 2023-09-05 18559.77 445.79 217.61 0.80 18777.38 2023-09-04 18638.13 612.80 230.61 2.30 18868.74 2023-09-01 18579.04 364.62 226.12 0.22 18805.16 2023-08-31 18679.75 474.86 258.64 2.57 18938.39 2023-08-30 18755.86 619.24 256.32 5.17 19012.19 2023-08-29 18689.62 481.25 215.71 0.09 18905.33 2023-08-28 18575.78 248.88 214.81 5.81 18790.59 2023-08-25 19114.90 585.72 265.77 5.91 19380.67 2023-08-24 19302.21 261.67 223.80 9.31 19526.01 2023-08-23 19266.85 226.65 142.99 0.41 19409.84 2023-08-22 19232.85 823.36 157.74 1.27 19390.59 2023-08-21 19141.46 317.86 155.10 0.60 19296.56 2023-08-18 19018.27 181.52 150.81 6.65 19169.08 2023-08-17 19065.83 283.00 102.35 0.93 19168.18 ───────────────────────────────────────────────── 【5.资金流向】 ─────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────── │ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额 日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬──── │ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%) ─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼──── 2023-09-28│ 5296.19万│ 6.08│ 334.61万│ 0.38│ 4961.58万│ 5.69│ 1.03亿│ 11.79 2023-09-27│-2406.84万│ -5.57│-1847.89万│ -4.28│ -558.95万│ -1.29│-5534.17万│ -12.81 2023-09-26│-3926.43万│ -7.03│-2992.04万│ -5.35│ -934.38万│ -1.67│-4208.09万│ -7.53 2023-09-25│-1335.32万│ -1.89│-1154.83万│ -1.64│ -180.49万│ -0.26│-1583.49万│ -2.25 2023-09-22│-3737.52万│ -5.35│-2416.26万│ -3.46│-1321.26万│ -1.89│-6613.29万│ -9.47 2023-09-21│ 4346.19万│ 4.40│ 6222.95万│ 6.30│-1876.76万│ -1.90│ 5889.08万│ 5.96 2023-09-20│-8012.04万│ -9.39│-6832.34万│ -8.01│-1179.70万│ -1.38│-9854.14万│ -11.55 2023-09-19│ 1790.35万│ 1.55│ 1406.37万│ 1.22│ 383.98万│ 0.33│ -1.31亿│ -11.37 2023-09-18│ -2.82亿│ -14.18│ -2.39亿│ -12.01│-4325.38万│ -2.17│ 6685.05万│ 3.36 2023-09-15│ 7913.29万│ 10.57│ 1.20亿│ 16.04│-4092.93万│ -5.47│ -4.96亿│ -66.25 2023-09-14│ 1.50亿│ 66.80│ 1.70亿│ 75.46│-1950.15万│ -8.66│ -2.25亿│ -99.99 2023-09-13│ 1978.86万│ 6.92│ 1819.24万│ 6.36│ 159.61万│ 0.56│ 1528.62万│ 5.34 2023-09-12│-1231.30万│ -14.27│-1046.00万│ -12.12│ -185.30万│ -2.15│ -326.05万│ -3.78 2023-09-11│ 492.15万│ 4.33│ 670.43万│ 5.91│ -178.28万│ -1.57│ -39.74万│ -0.35 2023-09-08│ -92.29万│ -0.99│ -454.04万│ -4.89│ 361.74万│ 3.90│ 1248.46万│ 13.45 2023-09-07│-2300.04万│ -18.81│-1539.23万│ -12.59│ -760.81万│ -6.22│-1830.89万│ -14.98 2023-09-06│ 1509.16万│ 11.98│ 979.41万│ 7.77│ 529.76万│ 4.21│ 3072.48万│ 24.39 2023-09-05│ -221.97万│ -2.92│ 598.12万│ 7.87│ -820.09万│ -10.79│-1120.21万│ -14.74 2023-09-04│ 318.94万│ 4.07│ -41.67万│ -0.53│ 360.61万│ 4.60│ 2058.57万│ 26.28 2023-09-01│ -949.32万│ -20.56│ -476.09万│ -10.31│ -473.23万│ -10.25│ -856.41万│ -18.55 ─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴──── 【6.重要股东持股变动】 股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期 ───────────────────────────────────────────────── 平潭华业战略投资 -175.95 9.90 1520.53 大宗交易 20220908 合伙企业(有限合 伙) 平潭华业战略投资 -200.00 10.29 1696.48 大宗交易 20220907 合伙企业(有限合 伙) 平潭华业价值投资 -150.00 10.89 1896.63 大宗交易 20220812 合伙企业(有限合 伙) 平潭华业战略投资 -150.00 10.89 1896.48 大宗交易 20220812 合伙企业(有限合 伙) 孟凡博 -95.00 11.40 3913.81 二级市场买卖 20220811 深圳市恒信华业股 -230.00 9.88 2046.63 大宗交易 20220708 权投资基金管理有 限公司-平潭华业 价值投资合伙企业 (有限合伙) 深圳市恒信华业股 -230.00 9.88 2046.48 大宗交易 20220708 权投资基金管理有 限公司-平潭华业 战略投资合伙企业 (有限合伙) 深圳市恒信华业股 -340.31 9.86 2276.63 二级市场买卖 20220704 权投资基金管理有 限公司-平潭华业 价值投资合伙企业 (有限合伙) 深圳市恒信华业股 -340.30 9.94 2276.48 二级市场买卖 20220704 权投资基金管理有 限公司-平潭华业 战

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486