chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

招商银行(600036)交易大事大宗交易

 

查询个股交易大事(输入股票代码):

交易大事☆ ◇600036 招商银行 更新日期:2022-08-14◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】 【5.重要股东持股变动】 【1.交易龙虎榜】 最近1年内该股未能登上龙虎榜。 【2.大宗交易】 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部 ──────────────────────────────────────────────── 2022-08-12 34.37 6.1 209.66 国信证券 中国国际 2022-08-04 33.66 21.62 727.73 瑞银证券 机构专用 2022-07-29 35.07 6 210.42 国信证券 机构专用 2022-07-29 35.07 50.18 1759.81 国信证券 机构专用 2022-07-26 36.33 7 254.31 中信建投 中信证券 2022-07-26 36.33 8 290.64 国泰君安 中信证券 2022-07-26 36.33 11 399.63 国泰君安 中信证券 2022-07-13 40 5 200 光大证券 海通证券 2022-07-07 39.75 5.6 222.6 申万宏源 中信证券 2022-07-06 43.5 4.6 200.1 广发证券 广发证券 2022-06-29 41.01 8.53 349.82 中信证券 中国中金 2022-06-21 40.33 9.9 399.27 中信建投 中国国际 2022-06-21 40.33 24.58 991.31 中信证券 中国国际 2022-06-21 40.33 34.78 1402.68 华泰证券 中国国际 2022-06-15 35.32 175.49 6198.31 中国国际 中国国际 2022-06-13 40.12 11.02 442.12 招商证券 机构专用 2022-06-08 39.53 5.6 221.37 中国国际 中信证券 2022-06-08 39.53 8.58 339.26 瑞银证券 瑞信证券 2022-06-07 38.97 33 1286.01 招商证券 机构专用 2022-06-07 38.97 34 1324.98 招商证券 机构专用 2022-06-06 38.97 10 389.7 中国国际 安信证券 2022-05-31 39.07 34.1 1332.29 招商证券 机构专用 2022-05-31 39.07 34.1 1332.29 招商证券 机构专用 2022-05-27 39.12 20 782.4 中国国际 华泰证券 2022-05-27 39.12 80 3129.6 中国国际 中信证券 2022-05-24 39.49 34.81 1374.65 招商证券 机构专用 2022-05-23 39.96 32.62 1303.5 招商证券 机构专用 2022-05-18 34.75 9.66 335.69 申万宏源 中泰证券 2022-05-13 38.03 5.26 200.04 招商证券 招商证券 2022-05-12 36.61 38.51 1409.85 瑞银证券 机构专用 ──────────────────────────────────────────────── 【3.融资融券】 截止2022-08-12,可充抵保证金最高折算率为65.00% 2022-08-12融资融券信息:融资偿还额1.27亿元,融资净买额-5127.02万元,融券余量761.65万股,融券偿还量30.74万股 交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万) ──────────────────────────────────────────────── 2022-08-12 789745.01 7578.73 26178.07 35.81 815923.08 2022-08-11 794872.04 25808.53 25996.25 45.72 820868.29 2022-08-10 798834.17 12378.69 24539.44 31.37 823373.61 2022-08-09 795426.86 11595.11 24932.70 29.24 820359.56 2022-08-08 793086.37 15049.03 24948.76 19.19 818035.14 2022-08-05 788603.87 8879.33 25757.40 41.22 814361.27 2022-08-04 797852.16 6465.88 24929.76 25.98 822781.93 2022-08-03 811018.63 28995.79 24893.01 47.83 835911.64 2022-08-02 803952.94 11295.42 25238.69 26.73 829191.63 2022-08-01 810079.83 13328.19 25914.48 18.83 835994.31 2022-07-29 810072.04 15657.29 29730.28 25.35 839802.32 2022-07-28 808643.04 13658.22 31495.03 52.30 840138.07 2022-07-27 807570.13 10462.79 31170.67 18.74 838740.80 2022-07-26 806124.62 9288.40 32409.58 39.19 838534.20 2022-07-25 816986.04 7311.65 31364.82 31.51 848350.86 2022-07-22 824042.65 11259.23 31346.97 38.66 855389.62 2022-07-21 828347.47 9938.56 34935.66 27.54 863283.13 2022-07-20 831295.23 11461.62 39638.53 47.11 870933.76 2022-07-19 836936.45 13564.83 40421.23 79.83 877357.68 2022-07-18 842130.57 24708.44 39354.41 117.46 881484.98 2022-07-15 846513.04 39753.21 35707.59 82.19 882220.62 2022-07-14 846694.62 80556.21 39311.62 220.65 886006.24 2022-07-13 803462.23 54479.66 39261.41 212.29 842723.64 2022-07-12 771915.19 20406.68 35437.25 16.27 807352.44 2022-07-11 767004.67 18589.75 36128.71 19.76 803133.38 2022-07-08 761236.61 10379.54 36686.20 29.25 797922.81 2022-07-07 765382.52 20921.20 37451.75 29.33 802834.26 2022-07-06 758581.99 45210.87 39043.89 40.69 797625.88 2022-07-05 730479.89 25794.26 41505.87 32.20 771985.75 2022-07-04 717571.73 21828.07 46465.00 167.13 764036.72 ──────────────────────────────────────────────── 【4.资金流向】 日期 净流入 净流入 主力净额 主力净额 超大单净流入 超大单净流入 大单流入 大单流入 金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%) ──────────────────────────────────────────────── 2022-08-12 7484.27万 5.43 -1832.49万 -1.33 2455.26万 1.78 -975.49万 -0.71 2022-08-11 6.46亿 23.07 3.28亿 11.71 3.24亿 11.56 7967.78万 2.85 2022-08-10 -3.31亿 -18.83 -3.93亿 -22.37 -1.70亿 -9.64 -1.06亿 -6.04 2022-08-09 -1.42亿 -8.45 -2.03亿 -12.10 -1.14亿 -6.79 -3424.31万 -2.04 2022-08-08 -3.81亿 -19.62 -7744.71万 -3.99 -1.03亿 -5.29 -3073.79万 -1.58 2022-08-05 2.40亿 14.45 6984.76万 4.21 1.02亿 6.14 9087.16万 5.47 2022-08-04 1.40亿 7.04 4957.30万 2.50 6744.78万 3.40 1.02亿 5.11 2022-08-03 -5.83亿 -17.44 -6.44亿 -19.27 -4.96亿 -14.85 -8915.11万 -2.67 2022-08-02 -3848.68万 -1.40 -3.73亿 -13.60 -1.34亿 -4.91 -5729.16万 -2.09 2022-08-01 -3.37亿 -13.77 -3.66亿 -14.96 -1.22亿 -4.97 -1.32亿 -5.39 2022-07-29 -5.05亿 -21.96 -3.16亿 -13.73 -1.29亿 -5.59 -1.26亿 -5.47 2022-07-28 -4.00亿 -19.47 -3.39亿 -16.52 -1.71亿 -8.31 -1.35亿 -6.55 2022-07-27 -1.90亿 -11.90 -3.19亿 -19.97 -1.57亿 -9.81 -1.16亿 -7.23 2022-07-26 3.00亿 18.13 1.19亿 7.21 1.29亿 7.83 1.01亿 6.12 2022-07-25 1.31亿 9.08 4493.28万 3.10 5112.84万 3.53 5683.18万 3.93 2022-07-22 -1.02亿 -5.59 -1.67亿 -9.20 -9861.60万 -5.43 1268.60万 0.70 2022-07-21 -2.85亿 -17.22 -6813.37万 -4.11 -8141.60万 -4.92 -6641.14万 -4.01 2022-07-20 -1.88亿 -11.15 -3953.31万 -2.35 -913.34万 -0.54 -6390.00万 -3.79 2022-07-19 -3431.21万 -1.80 -7951.37万 -4.16 -1471.06万 -0.77 -8367.86万 -4.38 2022-07-18 1.79亿 5.60 -8607.46万 -2.69 -5802.35万 -1.81 1.49亿 4.64 ──────────────────────────────────────────────── 【5.重要股东持股变动】 股东名称 变动股数(万) 成交均价 剩余股数(万) 变动途径 变动日期 ──────────────────────────────────────────────── 王良 2.00 38.33 27.00 二级市场买卖 20220526 王良 1.00 51.51 25.00 二级市场买卖 20211123 朱江涛 2.38 51.69 19.88 二级市场买卖 20211122 钟德胜 1.07 52.61 17.73 二级市场买卖 20211119 王云桂 1.00 50.86 21.00 二级市场买卖 20211108 王云桂 2.00 51.48 20.00 二级市场买卖 20211104 李德林 0.44 52.00 20.44 二级市场买卖 20211103 王云桂 1.00 51.98 18.00 二级市场买卖 20211103 王云桂 1.00 52.28 17.00 二级市场买卖 20211102 汪建中 2.91 44.65 24.02 二级市场买卖 20201118 刘辉 2.00 43.60 22.21 二级市场买卖 20201112 汪建中 1.38 36.70 21.11 二级市场买卖 20200929 汪建中 1.87 36.93 19.73 二级市场买卖 20200924 王良 1.00 37.01 24.00 二级市场买卖 20200924 熊良俊 1.00 37.48 24.00 二级市场买卖 20200923 熊良俊 2.00 37.18 23.00 二级市场买卖 20200914 刘建军 3.00 37.50 24.00 二级市场买卖 20200909 王良 1.00 37.50 23.00 二级市场买卖 20200909 熊良俊 2.00 37.54 21.00 二级市场买卖 20200909 田惠宇 4.50 37.52 33.55 二级市场买卖 20200908 ──────────────────────────────────────────────── 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486